Centurion Tijdlijn

Centurion TijdlijnWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Tijdlijn van de geschiedenis van Pretoria

De zuidelijke Transvaal Ndebele-stam vestigt zich in het gebied dat de locatie van de stad Pretoria zou worden, na een reis vanuit Natal onder leiding van een opperhoofd genaamd Musi.

Andries Pretorius, die later een nationale held van de Voortrekkers zou worden na zijn overwinning op de Zoeloes in de Battle of Blood River in 1837, arriveert in het gebied ten noorden van de Vaal.

De Zuid-Afrikaanse koning Mzilikazi en zijn stam, die sinds 1825 in de regio woonden, worden verslagen door de Voortrekkers en gedwongen te vluchten over de Limpopo.

De eerste permanente blanke bewoners arriveren in het Pretoria-gebied.

Het Verenigd Koninkrijk ondertekent het Sand River Convention-verdrag met ongeveer 5.000 Boerenfamilies, waarmee het hun onafhankelijkheid in de regio ten noorden van de Vaalrivier erkent en daarmee de basis legt voor de Zuid-Afrikaansche Republiek (Zuid-Afrikaanse Republiek).

Marthinus Wessel Pretorius koopt twee boerderijen genaamd Elandspoort en Daspoort. De boerderijen worden in november tot stad verklaard, oorspronkelijk genaamd 'Pretoria Philadelphia' ter ere van de vader van MW Pretorius en de broers van zijn vader.

Pretoria is gesticht en gevestigd als de hoofdstad van de Zuid-Afrikaansche Republiek, genoemd naar generaal Andries Wilhelmus Jacobus Pretorius - een leider van de Boeren die een belangrijke rol speelde bij de oprichting van de Transvaal Republiek.

Church Square is gemaakt in opdracht van MW Pretorius. Stedenbouwkundigen, de gebroeders Deveraux, ontwerpen een plein voor markt- en kerkdoeleinden.

Andries Francois du Toit verwerft in ruil voor een Basuto-pony een deel van de boerderij van MW Pretorius '8216Elandsfontein'8217. Hij noemt de pony ‘Arcadia’. De Union Buildings zouden later worden gebouwd op Elandsfontein Farm.

Marthinus Wessels Pretorius wordt verkozen tot de eerste president van de Zuid-Afrikaansche Republiek.

De eerste kerk op Church Square is voltooid en ingehuldigd door Reverant D Van Der Hoff.

Andries Francois du Toit wordt beëdigd als eerste magistraat van Pretoria en is verantwoordelijk voor de inrichting van de stad.

De eerste door de overheid gesteunde school wordt geopend met gediplomeerd leraar Nederlands Hendrik Stiemens als directeur.

Marthinus Wessels Pretorius treedt af als president van de Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) en wordt verkozen tot president van Oranje Vrijstaat.

Pretoria wordt op 1 mei 1860 de hoofdstad van de Zuid-Afrikaansche Republiek genoemd.

Pretoria's eerste Raadsaal (bestuurskamer) is gebouwd op de hoek van de markt- en kerkstraten.

Marthinus Wessels Pretorius wordt voor de tweede termijn gekozen tot voorzitter van de ZAR.

De eerste postkoets wordt gevestigd in Pretoria.

Pretorius wordt gedwongen af ​​te treden als president nadat hij heeft ingestemd met de Keate-prijs.

Thomas Francois Burgers wordt verkozen tot staatspresident van de Zuid-Afrikaansche Republiek.

Het postkantoor van Pretoria wordt opgericht.

‘De Volkstem’/’Die Volkstem’, een Nederlands- en Afrikaanstalige krant, wordt opgericht door president Burgers en de oplage begint in Pretoria.

De Britse staatsman Sir Theophilus Shepstone kondigt de annexatie van Transvaal aan Groot-Brittannië af.

Het eerste telegraafkantoor wordt gevestigd in Pretoria.

De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, William Ewart Gladstone, dringt erop aan de Britse controle in Pretoria te behouden.

De Eerste Anglo-Boerenoorlog begint op 16 december en Pretoria wordt omringd door Boeren om te voorkomen dat de daar gestationeerde Britse troepen deelnemen aan de gevechten.

De Eerste Anglo-Boerenoorlog eindigt met het herstel van de Transvaal Republiek onder de Conventie van Pretoria.

Paul Kruger is de nieuw gekozen president van de Zuid-Afrikaansche Republiek.

Het Verdrag van Londen vervangt het Verdrag van Pretoria.

De Zuid-Afrikaansche Republiek neemt Wet 3 van 1885 aan, die de regering de bevoegdheid geeft om de gebieden te specificeren waar Aziaten mogen verblijven.

De bouw van het eerste postkantoorgebouw op de noordhoek van Church Street begint.

Het President Theatre, ook bekend als The Empress van 1903 tot 1910 en het eerste theater in de stad, wordt gebouwd.

De Nederlandsche Bank gaat open. De naam verandert later in Nederlandsche Bank Voor Zuid Afrika.

De buitenwijk Arcadia is opgenomen in Pretoria.

De bouw van de nieuwe Raadsaal begint, op 6 mei wordt de eerste steen gelegd door president Kruger.

Magistrates Court is gebouwd op de noordoostelijke hoek van Koch en Pretorius Streets.

De eerste telefooncentrale, die voor Johannesburg is besteld, is in Pretoria geplaatst vanwege onvoldoende abonnees in Johannesburg.

De buitenwijk Sunnyside is opgenomen in de stad Pretoria.

Op de hoek van de Van der Walt- en Visagiestraat is de Staatsmodelschool gevestigd.

State Girls school (nu Hamilton Primary school) en State Gymnasium wordt opgericht.

Op 8 juli wordt de Delagoabaai-spoorlijn officieel geopend door Paul Kruger.

De buitenwijk Les Marais en de Aziatische Bazaar zijn gevestigd.

De eerste steen van het Pretoria Hospital is gelegd door president Kruger.

De bouw van De Raadsaal is voltooid.

Op de hoek van de Koch- en de Vermeulenstraat is The Press Printers gevestigd.

De buitenwijk Pretoria West is gevestigd.

Het eerste treinstation wordt gebouwd in Pretoria. De Nederlandse-Zuidafrikaanse Spoorwegmaatschapij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de spoorlijn.

Elektriciteit wordt geïntroduceerd in Pretoria. De residentie van de president is de eerste in Pretoria die wordt verlicht door elektriciteit.

Het Staatsgymnasium is opgericht voor de opleiding van leraren.

De buitenwijken Mayville, Eloffsdal en Villiera worden gevestigd.

De buitenwijk Hermanstad wordt gevestigd.

De eerste steen van het gebouw van het Paleis van Justitie is gelegd door president Kruger op het Kerkplein.

Roseville en New Muckleneuk worden opgericht.

De bouw van het Justitiepaleis op het Kerkplein is voltooid.

Pretoria News wordt gelanceerd door Leo Weinthal, de eerste redacteur van de Printing Press.

Bouw van het gebouw Staats Meisjies Skool.

De oorlog wordt verklaard tussen het Britse Rijk en de Afrikaans sprekende Nederlandse kolonisten van twee onafhankelijke Boerenrepublieken, de Zuid-Afrikaanse Republiek (Transvaal Republiek) en de Oranje Vrijstaat.

Ondertekening van het Verdrag van Vereeniging, het beëindigen van de Zuid-Afrikaanse oorlog. De republieken worden dan Britse kolonies.

De buitenwijk Brooklyn is gevestigd.

Zowel het Transvaal Museum als de dierentuin van Pretoria worden opgericht door J.W.B. Gunning, die is aangesteld als eerste directeur.

Gezina, Wonderboom South, Rietfontein, Parktown, Mountain View en Claremont zijn gevestigd.

Pretoria Gardens, Daspoort, Rietondale en Waterkloof worden opgericht als woonwijken.

Een rioleringssysteem geïntroduceerd in Pretoria.

Het Opera House wordt geopend door de toenmalige burgemeester van Pretoria, Eddie Bourke.

Eerste steen gelegd voor het nieuwe stadhuis.

Lady Selbourne, Hatfield en Booysens worden gevestigd als woonwijken.

Midden op het Kerkplein staat een fontein. Deze fontein werd later in 1911 verplaatst naar de Zoological Gardens.

De geboorte van de Unie van Zuid-Afrika met Pretoria als administratieve hoofdstad en Kaapstad als wetgevende hoofdstad.

Sir Percy Fitzpatrick verslaat Louis Botha (voorgedragen premier) in het kiesdistrict Pretoria East bij de eerste algemene verkiezingen van de Unie van Zuid-Afrika.

Louis Botha wordt de eerste premier van de Unie van Zuid-Afrika na het winnen van een tussentijdse verkiezing in Standerton.

Elektrische trams worden geïntroduceerd in Pretoria.

In Princes Park staat een standbeeld van president Kruger.

De Nationale Partij wordt opgericht.

Op de hoek van de Van Der Waltstraat en de Schoemanstraat zijn de Gemeentelijke Tramloodsen gebouwd. Er was ongeveer 23,5 mijl aan sporen voor trams in Pretoria.

De bouw van de Union-gebouwen is voltooid.

Capital Park is opgericht als een woonwijk.

De First Pass-wet wordt geïntroduceerd in Zuid-Afrika, ontworpen om het verkeer van zwarte Afrikanen in blanke stedelijke gebieden te reguleren.

Iscor Limited, een Zuid-Afrikaans parastataal staalbedrijf, is opgericht door de Zuid-Afrikaanse regering met haar eerste fabrieken in Pretoria.

De woonwijk Colbyn wordt gevestigd.

Pretoria is officieel uitgeroepen tot stad en de bouw van het stadhuis begint de status van stad te vieren.

De regering van de Verenigde Partij wordt gevormd onder de generaals Hertzog en Smuts.

Menlo Park is opgericht als een woonwijk.

Het stadhuis van Pretoria wordt ingehuldigd aan de Paul Krugerstraat ten zuiden van Church Square en aan de overkant van het Transvaal Museum.

Het gebouw van de Merensky-bibliotheek van de Universiteit van Pretoria werd gebouwd na een donatie van £ 10.000 van mijnbouwgeoloog Dr. Hans Merensky, die bekend staat als de ontdekker van de Zuid-Afrikaanse platina, diamanten, chroom, tin, goud, vermiculiet en koper.

De bibliotheek is ontworpen door Gerard Moerdijk, de architect die ook het Voortrekker Monument in Pretoria ontwierp.

De eerste steen voor dit gebouw werd in 1937 gelegd door generaal Jan Smuts, toenmalig premier van Zuid-Afrika. Opmerking: de Universiteit van Pretoria stond toen bekend als het Transvaal University College (Afrikaans: Transvaalse Universiteitskollege).

In 1991 werd het uitgeroepen tot Nationaal Monument en in 2012 werd het een Nationaal Erfgoed.

Oude Merensky-bibliotheek (Hatfield Campus, Universiteit van Pretoria)

Op 16 december 1938 werd de hoeksteen van het Voortrekkermonument gelegd.

Oprichting van Atteridgeville, vernoemd naar de loco-burgemeester Patricia Atteridge.

Waterkloof Ridge is opgericht als een woonwijk.

De eerste 50 families worden verplaatst van Marabastad naar Atteridgeville.

De buitenwijk Danville is gevestigd.

De Raad voor Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek (CSIR) wordt opgericht. Het is de centrale en vooraanstaande wetenschappelijke onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie van Zuid-Afrika.

De Nationale Partij wint zegevierend bij de verkiezingen en voert vervolgens een massa rassenwetgeving uit die is ontworpen om de blanke suprematie in Zuid-Afrika te behouden. De Nationale Partij noemt haar beleid 'apartheid'.

De woonwijk Groenkloof wordt gevestigd.

Het Voortrekker-monument dat werd gebouwd ter herdenking van de Voortrekkers (Pioniers) werd op 16 december 1949 ingehuldigd. Het duurde ongeveer 12 jaar om de constructie te voltooien.

De gemeente Hercules wordt samengevoegd met Pretoria.

De gemeente Mamelodi is door de overheid gesticht op de boerderij Vlakfontein aan de noordoostelijke rand van Pretoria.

Dr. Hans Merensky schonk £ 5.000 om een ​​medische bibliotheek op te richten op de medische campus van de Universiteit van Pretoria.

20.000 vrouwen marcheren naar de Union Buildings uit protest tegen de Zuid-Afrikaanse apartheidswetten op 9 augustus 1956.

Zwarte inwoners uit het Lady Selborne-district, evenals andere gebieden, waaronder Attridgeville, Mamelodi en Ga-Rankuwa, nemen deel aan een protest tegen een besluit om bustarieven te verhogen.

Het Treason Trial begint, waarin 30 van de verdachten, waaronder Nelson Mandela, pas in maart 1961 werden vrijgelaten, omdat de staat haar zaak niet kon bewijzen.

H.F. Verwoerd wordt premier van Zuid-Afrika.

Oprichting van Laudium, een woonwijk voor Indianen.

Zuid-Afrika wordt een republiek en verlaat het Gemenebest van Naties.

Eersterus, een gebied dat door de regering is gecreëerd om mensen van het gekleurde ras toe te wijzen en te verhuizen, is aangelegd op de boerderij Vlakfontein, 15 km ten oosten van Church Square.

Het Rivonia-proces begon in het Paleis van Justitie op het Kerkplein. Nelson Mandela was een van de verdachten.

Het Pretoria Art Museum wordt geopend door de nieuwe burgemeester van Pretoria, dr. PJ van der Walt.

De gemeenten Silverton en Pretoria North zijn opgenomen in Pretoria.

De township Ga-rankuwa is officieel geopend in het thuisland van Tswana.

Een nieuw nationalistisch dagblad, Hoofstad, en de ochtendkrant Oggendblad worden opgericht.

Benzine aangedreven bussen worden geïntroduceerd in Pretoria.

UNISA betrok zijn nieuwe huis op Muckleneuk Ridge.

Anti-apartheidsactivist Steve Biko sterft op 12 september 1977 in een gevangenis in Pretoria.

Drie ANC-mannen nemen 25 gijzelaars in de voorstad van Pretoria, Silverton, en eisen de vrijlating van Nelson Mandela. De drie ANC-mannen en twee blanke vrouwelijke gijzelaars worden gedood.

De militaire basis Voortrekkerhoogte buiten Pretoria wordt aangevallen. Twee Britse burgers, Nicolas Heath en Bonnie Lou Muller, worden geïdentificeerd als medeplichtigen aan de aanval.

Een autobom bij de Zuid-Afrikaanse luchtmacht in Pretoria kost 15 mensen het leven.

Ongeveer 7.000 mensen wonen een Afrikaner Volkswag-rally bij in Pretoria.

Twee granaataanvallen vinden plaats in townships in Pretoria.

Esther Masuku, moeder van jeugdactivist en Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken-lid Oupa Masuku, komt om bij een handgranaataanval op hun huis in Atteridgeville.

Het P.W. Botha-regime roept een landelijke noodtoestand uit om het zwarte verzet de kop in te drukken.

Vier gemeentelijke politieagenten worden gedood en één gewond in Atteridgeville.

Een bom ontploft voortijdig buiten Pretoria's Sterland-bioscoop, waarbij de koerier om het leven komt en een omstander gewond raakt. Volgens het ANC was het beoogde doelwit een nabijgelegen overheidsgebouw.

In september ontploft een bom in het Laudium-huis van een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Pretoria.

De Pretoria Minute is ondertekend naar aanleiding van gesprekken tussen de Zuid-Afrikaanse regering en het ANC in Pretoria.

De inwoners van Pretoria namen op 27 april 1994 deel aan de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika.

Nelson Mandela werd op 10 mei 1994 in de Union Buildings ingehuldigd als de eerste democratische president van Zuid-Afrika.

Loftus Versfeld Rugby Stadium was een van de gaststadions in de Rugby World Cup 1995.

Het Motor Industry Development Program werd uitgevoerd door de overheid. Pretoria herbergt de helft van de fabrikanten van lichte voertuigen in het land (Volvo, Nissan, BMW en Ford). Daimler, Tata, Mahindra en Volkswagen hebben ook vertegenwoordiging in de stad Tshwane.

Het militaire gebied, bekend als Voortrekkerhoogte, werd omgedoopt tot Thaba Tshwane. Het werd rond 1905 gesticht door het Britse leger en stond voor het eerst bekend als Roberts Heights naar Lord Roberts.

Thabo Mbeki wordt de tweede democratisch gekozen president van Zuid-Afrika.

Het Gordon Institute of Business Science is opgericht door de Universiteit van Pretoria.

De gemeente Tshwane wordt opgericht.

De Innovation Hub, een community van succesvolle, innovatieve bedrijven wordt opgericht.

De Universiteit van Pretoria vestigt een High Performance Center op haar LC de Villiers Sports Grounds. Het is de eerste tertiaire sportacademie van Zuid-Afrika.

Vice-president Jacob Zuma faciliteert ontmoetingen tussen Pierre Buyoya, de president van Burundi en rebellen Alain Mugabarabona, Jean-Bosco Ndayikengurukiye en Pierre Nkurunziza in Pretoria.

Supersport Park in Centurion, was een van de gaststadions van de ICC Cricket World Cup 2003.

De bevolking van Pretoria nam op 14 april 2004 deel aan de derde democratische verkiezingen in Zuid-Afrika.

Het Expanded Public Works Programme (EPWP) werd gelanceerd als een landelijk programma dat alle terreinen van de overheid en staatsbedrijven bestrijkt. Behalve dat het de administratieve hoofdstad van Zuid-Afrika is, herbergt Pretoria de meeste overheidsdiensten.

De raad van Pretoria stemt en de South African Geographical Names Council keurt de wijziging van de naam van de stad in Tshwane goed.

President van Zuid-Afrika Thabo Mbeki, en Laurent Gbagbo, president van Ivoorkust, voeren gesprekken in Pretoria om vrede in Ivoorkust te bevorderen.

Xolilizwe Mzikayise Sigcawu, de 11e opperhoofd van de Gcaleka-subgroep van de Xhosa-natie en een actief lid van het Huis van Traditionele Leiders, sterft in het No 1 Militair Hospitaal in Pretoria.

5.000 Telkom-arbeiders organiseren in maart een protestmars tegen het winstdelingsplan van Telkom.

Herman van Rooyen en Rudi Gouws, twee verdachten van verraad van Boeremag, ontsnappen aan het Hooggerechtshof van Pretoria.

Marais Viljoen, voormalig staatspresident van Zuid-Afrika, sterft op 91-jarige leeftijd in Pretoria aan hartfalen.

De business school van de University of Pretoria, het Gordon Institute of Business Science, vervangt de Graduate School of Management.

Nelson Mandela ontvangt de Freedom of the City-prijs van de stad Tshwane.

Loftus Versfeld Stadium is een van de locaties die worden gebruikt voor de 2009 FIFA Confederations Cup, waar de wedstrijden in Groep B worden gespeeld tussen de VS en Italië, de VS tegen Brazilië en Brazilië tegen Italië.

De inwoners van Pretoria namen op 22 april 2009 deel aan de vierde democratische verkiezingen in Zuid-Afrika.

Op 9 december 2010 werd de South African National Space Agency (SANSA) gelanceerd. Hun hoofdkantoor is gevestigd in de Innovation Hub in Pretoria.

Loftus Versfeld Rugby Stadium was een van de gaststadions voor de FIFA World Cup 2010.

De Gautrain-route van Rosebank naar Pretoria en Hatfield is op 2 augustus 2011 in gebruik genomen.

Verzoeningsweg, een weg die Freedom Park en het Voortrekker Monument met elkaar verbindt, werd in 2011 geopend.

De gemeente Tshwane wordt na de oprichting van de gemeente Metsweding een van de grootste gemeenten ter wereld qua oppervlakte.

Met meer dan 300.000 studenten wordt UNISA een van 's werelds 8217 mega-universiteiten.

In Centurion is het Centurion Aerospace Village gevestigd.

Leden van de Square Kilometre Array (SKA) Organization kondigden aan dat de SKA-telescoop zou worden verdeeld tussen Afrika en Australië. Tricom Structures, een in Pretoria gevestigd bedrijf, produceert een back-upstructuur van 25 ton voor MeerKAT.

De South African Reserve Bank, gevestigd in Pretoria, heeft nieuwe bankbiljetten uitgegeven met het gezicht van voormalig president Nelson Mandela.

Zuid-Afrikaan won zes medailles op de Olympische Spelen in Londen. Medailles gingen naar Cameron van der Burgh (goud) en Roeland Schoeman (brons), die beiden zijn geboren in Pretoria, terwijl Caster Semenya (zilver) en Bridgitte Hartley (brons) beide alumni van de University of Pretoria zijn.

Oscar Pistorius schoot vriendin neer op Valentijnsdag.

De Amerikaanse president Obama op staatsbezoek aan Pretoria.

Nelson Mandela lag ongeveer 2 maanden in het ziekenhuis in Arcadia, Pretoria.

Tshwane Mayor lanceert de ambitieuze Tshwane 2055-visie voor de stad.

Pretoria rouwde en eerde Nelson Mandela, die op 5 december 2013 overleed. Meer dan honderd staatshoofden kwamen naar Pretoria om hun respect te betuigen. Zijn lichaam lag drie dagen opgebaard in Pretoria en werd bezocht door meer dan 100.000 mensen in de Union Buildings. Het standbeeld van Mandela werd onthuld op 16 december 2013.

De inwoners van Pretoria namen op 7 mei 2014 deel aan de vijfde democratische verkiezingen in Zuid-Afrika.

Het moordproces tegen Oscar Pistorius vindt plaats van 3 maart tot 8 augustus in het Hooggerechtshof van Pretoria. Op 12 september werd hij niet schuldig bevonden aan moord, maar schuldig bevonden aan dood door schuld.

Op 4 augustus voelde Pretoria een beving van een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter die centraal Zuid-Afrika trof.

Red Bull X-fighters hadden op 23 augustus hun World Tour 2014 Finale in Pretoria, in de Union Buildings. Het is een van de grootste en meest gerespecteerde freestyle motorcrosstours ter wereld.

Zes van de negen provincies van Zuid-Afrika zijn getroffen door droogte, en drie provincies zijn tot rampgebied verklaard. Waterbeperkingen zijn van kracht geworden in de hoofdstad Pretoria en Johannesburg.

BMW investeerde R6 miljard in de BMW Rosslyn Plant.

Het Gauteng Department of Education heeft een onderwijs- en leerprogramma uitgerold dat papierloze klaslokalen heeft gecreëerd voor 375 middelbare scholen.

Duizenden mensen van over het hele continent kwamen samen in Mamelodi, ten oosten van Pretoria, om Africa Day te vieren.

Honderden mensen zijn neergedaald op de Union Buildings in Pretoria om 21 jaar Vrijheid te vieren.

Oscar Pistorius werd op 6 juli naar de gevangenis gestuurd, waar hij de helft van zijn gevangenisstraf van 6 jaar zal uitzitten voor de moord op Reeva Steenkamp voordat hij voorwaardelijke vrijlating aanvraagde.

Zuid-Afrika nam deel aan de Olympische Spelen van 2016 in Rio met een team van meer dan 130 atleten. Zuid-Afrika ontving 2 gouden medailles, 6 zilveren medailles en 2 bronzen medailles.

Duizenden Zuid-Afrikanen namen deel aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2016.

Mumford & Sons bezochten Pretoria.

Mall of Africa opende zijn deuren met meer dan 300 winkels en restaurants die ruimte innamen in wat tot nu toe werd gefactureerd in het grootste eenfasige winkelcentrumontwikkeling in de regio.

Demi-Leigh Nel-Peters, Miss South Africa 2017 is op zondag 26 november 2017 gekroond tot Miss Universe vanaf de AXIS in Planet Hollywood Resort & Casino in Las Vegas, NV.

De herdenkingsdienst voor wijlen Springbok en Bulls-legende Joost van der Westhuizen vond in februari plaats in het Loftus Versfeld Stadion.

In februari trad Jacob Zuma af als president van Zuid-Afrika.

Cyril Matamela Ramaphosa is in februari door het parlement gekozen als de nieuwe president van de Republiek Zuid-Afrika.

Is er een belangrijk deel van de geschiedenis van Pretoria dat u hier wilt zien toegevoegd? E-mail ons uw mening.


Inhoud

 • Niet gespecificeerde periode: Mensen op de planeet Kobol organiseren zich in twaalf stammen (Miniseries). Volgens ten minste één geschrift leven ze 'in utopie met de goden'. De mensen worden voldoende gevorderd om levensvatbare ruimtevaart en kunstmatig robotleven tot stand te brengen. Kunstmatige levensvormen, machines die qua aard vergelijkbaar zijn met de latere Cylons, worden door de mens gemaakt. Er ontstaat een oorlog tegen de machines. Op een gegeven moment evolueren de machines en nemen ze een humanoïde vorm aan, voor, tijdens of na de oorlog. Deze groep humanoïde Cylons wordt later in de Heilige Rollen de 'dertiende stam' genoemd, hoewel de tekst niet aangeeft dat ze een stam van Cylons waren (soms een geweldig idee).
 • Meer dan 17.000 jaar BCH: Een supernova creëert de Ionische nevel.
 • ca. 4.000 jaar voor Christus: De Dertiende Stam verlaat naar verluidt Kobol en bouwt de Tempel der Hoop op een andere planeet [1] Dit is in tegenspraak met de verklaring van Ellen Tigh dat de tempel 3000 jaar geleden werd gebouwd (No Exit). Ze bidden om leiding en krijgen de weg te zien naar de aarde, de planeet die ze koloniseren.
 • ca. 3.600 jaar voor Christus:Pythia schrijft haar profetieën op. Afgezien van rapporten over de landing op aarde en tekeningen van tempels daar, beschrijft dit boek "de ballingschap en wedergeboorte van het menselijk ras" en een "stervende leider" die het "beloofde land" niet haalt, maar hoe lang voordat haar geschriften dat dergelijke gebeurtenissen plaatsvonden wordt niet onthuld.
 • ca. 3.000 jaar voor Christus: Een baken wordt achtergelaten bij de Leeuwenkopnevel, die later de weg naar de aarde markeert. Op een niet-gedateerd punt reist iemand van de aarde naar Kobol en geeft informatie over de aarde door, inclusief een kaart van de nachtelijke hemel [2]
 • ca. 3.000 jaar tot 2.000 jaar BCH: De humanoïde Cylons van de Dertiende Stam gedijen en beginnen zich seksueel voort te planten. De technologie van "organische geheugenoverdracht", of downloaden, wordt verlaten.
  • De Dertiende Stam produceert hun eigen mechanische Centurions om als arbeiders voor hun beschaving op te treden.
   , Tory Foster, Ellen Tigh, Saul Tigh en Galen Tyrol, later gezamenlijk bekend als de 'Final Five', worden op aarde geboren.
 • De Final Five werken samen in een onderzoekslab om de downloadtechnologie opnieuw te ontwikkelen. De inspanning wordt aangevoerd door Galen Tyrol en Ellen Tigh.
 • Alle vijf Cylons krijgen visioenen van wezens die niemand anders kan zien en waarschuwen hen voor een op handen zijnde opstand door de Centurion-bevolking van de aarde. De Final Five bereiden een opstandingsschip voor en laten het in een baan om de aarde.
 • De resterende Twaalf Stammen verlaten Kobol en vestigen zich in de Twaalf Kolonies [1].
 • Lord of Kobol "Athena" pleegt zelfmoord in wanhoop hierover. Er wordt voor haar een tombe gebouwd met daarin een 3D-projectie die de aarde en haar dierenriem laat zien. De projectie wordt geactiveerd door de Pijl van Apollo, die met de twaalf stammen reist.
 • De Centurion-opstand vindt plaats en de Dertiende Stam roeit zichzelf uit in een nucleaire holocaust. De aarde blijft een nucleaire woestenij. De laatste vijf sterven in de aanval en worden herrezen aan boord van hun in een baan om de aarde draaiende schip.
 • De Final Five beginnen aan een reis terug naar Kobol om de andere twaalf stammen te vinden en hen te informeren over het lot van de aarde. Ze zijn zich bewust van het cyclische karakter van de geschiedenis en geloven dat de twaalf stammen opnieuw Cylons zullen creëren. Ze willen hen waarschuwen om ze goed te behandelen. Hun schip is echter niet uitgerust met een conventionele FTL-aandrijving en vaart met relativistische sublichtsnelheden.
  • De Final Five stoppen bij de Temple of Hopes terwijl ze het pad van hun stam volgen.
  • De Final Five komen aan bij Kobol en vinden de planeet verlaten. Ze vervolgen de achtervolging van de twaalf stammen, op weg naar de koloniën.

  Geschiedenis van Stetson University

  Christopher F. Roellke, PhD, wordt de tiende president van Stetson University.

  Roellke wordt algemeen beschouwd als een buitengewoon effectieve en collaboratieve leider in het hoger onderwijs die voormalig voorzitter is van de Association of Education Finance and Policy, een Fulbright Scholar in 2014 en de oprichter en fondsenwerver van het Urban Education Initiative van Vassar College.

  "Chris valt op vanwege zijn passie en toewijding aan lesgeven en studenten", zegt Maureen Breakiron-Evans, voorzitter van de Board of Trustees.

  Professor Michégravele Alexandre, J.D., een vooraanstaand burgerrechtenwetenschapper, beheerder en pionier, wordt geselecteerd als de volgende decaan van het College of Law aan de Stetson University. Alexandre is de eerste zwarte decaan van het College of Law. Ze begint haar nieuwe rol op 17 juni. Alexandre neemt het stokje over van professor Kristen Adams, die als interim-decaan heeft gediend.

  Stetson onthult in maart het eerste zonnepaneel van de universiteit op het dak van het Carlton Union-gebouw. De 231 zonnepanelen zullen naar verwachting een geschatte jaarlijkse waarde van 131,2 MWh produceren. Het project van $ 180.000 is betaald via Stetson's Revolving Green Fund (een jaarlijkse studentenbijdrage), SGA, de universiteit en een lening die moet worden terugbetaald door middel van energiebesparing.

  Sandra Stetson Aquatic Centre opent in februari aan de oevers van Lake Beresford. De faciliteit van ongeveer $ 7 miljoen werd gebouwd om de roeiteams van Stetson en het Institute for Water and Environmental Resilience te huisvesten. De 10 hectare grote site biedt ruimte voor de gemeenschap om niet-gemotoriseerde boten te lanceren, evenals een botanische tuin.

  In februari kondigt Stetson-president Wendy B. Libby, PhD, haar beslissing aan om in juni 2020 met pensioen te gaan na 11 jaar in de hoogste leiderschapsrol. Libby werd in juli 2009 de negende president van Stetson en de eerste vrouwelijke president sinds de oprichting van de universiteit in 1883.

  Een lint-doorknippende ceremonie in januari markeert de officiële heropening van het volledig gerenoveerde en uitgebreide Carlton Union Building (CUB) in het hart van de campus, waar dagelijks meer dan 3.445 studenten, personeel en docenten worden bediend. Het project, dat gedurende twee jaar werd gerenoveerd, breidde het gebouw uit de jaren 50 uit met 48 procent tot 84.320 vierkante voet, met een grotere eetzaal en keuken, een koffiebar, een boekwinkel, een postkantoor WAT Radiostation, kantoren van de Student Government Association, een studentenlounge, /faculteitslounge en andere ruimtes.

  Stetson's Community Education Project krijgt een subsidie ​​van $ 210.000 om de klassen voor gedetineerde mannen in de Tomoka Correctional Institution uit te breiden, en om in de herfst studiepunten voor cursussen aan te bieden. Het gevangenisonderwijsprogramma krijgt door hun inspanningen landelijke aandacht.

  Stetson University staat op de 5e plaats op de 2019-lijst van U.S. News & World Report van Beste Regionale Universiteiten (Zuid), en nr. 3 op de lijst van Beste voor Veteranen Regionale Universiteiten (Zuid). Er zijn 165 scholen in deze categorie.

  Hyatt en Cici Brown, oud-bestuurders en supporters van Stetson University, kondigen een donatie van $ 18 miljoen aan &mdash het grootste afzonderlijke geschenk in de geschiedenis van de universiteit &mdash om een ​​nieuw wetenschappelijk gebouw op de DeLand-campus te bouwen en wetenschappelijke programma's uit te breiden. Nu het Sage Science Center bijna vol is, stelt de donatie Stetson in staat beter te voldoen aan de behoeften van lokale werkgevers.

  Centurion Sales Program opent een nieuw laboratorium met opnameruimtes die zijn ontworpen om studenten te helpen bij het ontwikkelen en verfijnen van hun verkooptechnieken. Het hightech lab bevindt zich op de begane grond van het Lynn Business Center.

  U.S. News & World Report rangschikt Stetson University College of Law nummer 1 in Trial Advocacy voor de 19e keer in 23 jaar, en vierde in de natie voor juridisch schrijven. Stetson staat sinds het begin van de Legal Writing-ranglijst consequent in de top zes van juridische schrijfprogramma's.

  Donald Payne wordt de eerste Hatter die tekent bij een NFL-team in de moderne tijd. Hij traint aanvankelijk bij de Baltimore Ravens en stapt later over naar de Jacksonville Jaguars.

  In juli opent Stetson de eerste fase van de gerenoveerde ruimte van Carlton Union Building (CUB), de North Lobby. Een nieuwe boekhandel, kopieercentrum en postkantoor maken deel uit van de nieuwe ruimte.

  Stetson Women's Basketball verovert voor het eerst de ASUN-titel in het reguliere seizoen in een dramatische overwinning in de verlenging door de Florida Gulf Coast University met 67-64 te verslaan.

  Na peiling van Stetson-studenten stemt SGA voor het instellen van een greenfee van $ 5 voor studenten om te betalen voor projecten die de milieu-impact van de universiteit verminderen. Het Revolving Green Fund wordt opgericht en in het voorjaar van 2018 kiezen studenten hun eerste project, een zonnepaneel.

  Het Institute for Water and Environmental Resilience ontvangt $ 1,3 miljoen van een federale rechtbank om een ​​Sustainable Farming Fund op te richten om boeren te helpen de vervuiling die in de waterwegen van het gebied terechtkomt, te verminderen. Kippenproducent Pilgrim's Pride stemde ermee in het geld te betalen in een voorgestelde schikking.

  Noel Painter, PhD, wordt in januari benoemd tot Executive Vice President en Provost van Stetson University. Voorheen was Painter interim-provoost en lid van de faculteit van de Muziekschool. Painter volgt Elizabeth Paul, PhD, op die was benoemd tot president van Capital University in Columbus, Ohio.

  Universiteit voert Campus Climate Study uit als onderdeel van het Many Voices, One Stetson-initiatief.

  Het Marshall & Vera Lea Rinker Welcome Center wordt geopend en biedt studenten en alumni belangrijke diensten en ruimte.

  Renovatie- en uitbreidingswerkzaamheden beginnen aan het Carlton Union Building, een driejarig project dat de vierkante meters van het gebouw met 67 procent zal vergroten.

  Community Catalyst House-programma werd gelanceerd in huizen die voorheen eengezinswoningen waren die werden gerenoveerd voor studentenhuisvesting. Stetson Palms Apartments, Stetson Oaks Apartments wordt geopend, met studentenwoningen in appartementstijl in een off-campuscomplex dat de universiteit heeft gekocht en gerenoveerd. Huis F werd toegevoegd aan campuswoningen, gerenoveerd en uitgebreid voor de Lambda Chi Alpha-broederschap.

  Stetson's Institute for Water and Environmental Resilience wordt opgericht. Het instituut richt zich op water- en milieuonderzoek en openbaar beleid. Clay Henderson wordt genoemd als de eerste uitvoerend directeur.

  Sandra Stetson Aquatic Center wordt aangekondigd. Het project aan de oevers van Lake Beresford biedt onderdak aan Stetson Rowing, het waterinstituut, en ruimte voor wateronderzoek.

  Hollis Family Student Success Centre wordt geopend in de bibliotheek van duPont-Ball. Het centrum biedt academische ondersteuning en ruimte voor mentoring, bijles en groeps- en individuele studie.

  Brown Centre for Faculty Innovation and Excellence wordt gelanceerd om de vitaliteit en levendigheid van de faculteit te bevorderen door middel van leermogelijkheden.

  Stetson Student Veterans Organization en de universiteit wijden een nieuwe vlaggenmast op de campus en de Veterans Memorial Plaque and Brick Path voor het Carlton Union Building.

  Vietnam Memorial Remembrance Site is gewijd, net ten noorden van Griffith Hall.

  Innovation Lab in duPont-Ball Library verdubbelt in omvang, met 3D-printers, virtual reality-werkstations en een verscheidenheid aan MakerSpace-apparatuur.

  Op 1 augustus 2014 zijn de residentiële campussen van Stetson officieel rook- en tabaksvrij.

  WERELD: Het David en Leighan Rinker Center for International Learning is begiftigd, waardoor het centrum interne en externe wereldwijde initiatieven kan uitbreiden en ondersteunen, waaronder meer studie in het buitenland.

  Een nieuw hoofdstuk van Sigma Gamma Rho-studentenclub wordt geopend, waardoor het het enige lid van de National Pan-Hellenic Council (NPHC) op de campus is. NPHC is de overkoepelende organisatie voor de negen historisch Afro-Amerikaanse studentenverenigingen en broederschappen.

  Op 31 augustus 2013 speelt Stetson Football zijn eerste officiële wedstrijd sinds het seizoen 1956-57. Het team maakt deel uit van de niet-beurs Pioneer Football League. Het spel wordt zaterdagavond gestaakt vanwege het slechte weer en de wedstrijd wordt de volgende dag hervat.

  Studentenhuisvesting University Hall wordt geopend in een voormalig hotel dat de universiteit heeft gekocht en gerenoveerd.

  Het Athletics Training Center-complex wordt geopend, met een veldhuis / trainingscentrum en speeldag- en oefenvelden.

  Stetson Cove Apartments wordt geopend, met studentenhuisvesting in appartementstijl in een off-campuscomplex dat de universiteit heeft gekocht en gerenoveerd.

  Waardengesprekken die 2011-2012 overspanden, mondden uit in een vernieuwde waardenverklaring, georganiseerd rond drie kernwaarden: persoonlijke groei, intellectuele ontwikkeling en wereldburgerschap.

  New Hatter-mascotte, John B, maakt zijn eerste publieke optreden.

  President Wendy B. Libby, PhD, kondigt de terugkeer van Stetson Football en de toevoeging van een Women's Lacrosse-team aan.

  Stetson wordt een huisdiervriendelijke campus met de opening van de eerste huisdiervriendelijke residentie.

  Clarence Thomas, rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, spreekt met Stetson-studenten, docenten en personeel op de campus van het College of Law in Gulfport.

  Stetson University ging een nieuw tijdperk van leiderschap in op 13 juli 2009 toen Dr. Wendy B. Libby de negende president in de geschiedenis van Stetson University werd en de eerste vrouw die de functie bekleedde. Voordat ze naar Stetson kwam, was Libby zes jaar lang president van Stephens College, het op een na oudste vrouweninstituut van het land.

  Stetson is een van de eerste instellingen voor hoger onderwijs in Florida die zich heeft aangemeld voor het Yellow Ribbon GI Education Enhancement Program (Yellow Ribbon Program). Het programma maakt deel uit van de Post-9/11 Veterans Educational Assistance Act van 2008 die op 1 augustus 2009 van kracht werd en vertegenwoordigt een partnerschap tussen de VA en de universiteit.

  Verschillende gebouwen openen op de DeLand-campus: The Homer and Dolly Hand Art Center, waar de universiteitscollectie kunst van de modernistische schilder Oscar Bluemner (1867-1938) is ondergebracht Mary B. McMahan Hall, met optredens en kantoorruimte voor de School of Music en het Marshall en Vera Lea Rinker Environmental Learning Center, dat het tweede LEED-gecertificeerde gebouw op de campus wordt.

  Het studentencomplex University Village Apartments wordt geopend en biedt woonruimte in appartementstijl.

  De universiteit opent haar tweede satellietlocatie, het Tampa Law Centre in Tampa, Florida.

  Het Eugene M. en Christine Lynn Business Center wordt het eerste gebouw in Florida dat is gecertificeerd als een groen gebouw door de U.S. Green Building Council onder zijn Leadership in Energy and Environmental Design (L.E.E.D.) Green Building Rating System (TM).

  De universiteit opent het Center at Celebration in Celebration, Florida, de eerste universiteitscampus van Osceola County.

  Stetson University was de eerste onderwijsinstelling die een Year 2000 Sustainable Florida Award ontving ter ere van de implementatie-inspanningen van de universiteit en de betrokkenheid van de gemeenschap bij recycling en energiebesparing.

  Het Hollis Centrum gaat open. Het Hollis Centre is gebouwd om te dienen als een atletiek- en recreatiecentrum voor studenten, compleet met een fitnessruimte, een veldhuis voor intramurale sport- en recreatieruimte. Het centrum is gebouwd om het reeds bestaande zwembad als onderdeel van de faciliteit op te nemen. De naam van het centrum eert de familie Hollis. Vier generaties van de familie Hollis zijn betrokken geweest bij het leven van Stetson University. Naast de financiering van het Hollis Center, hebben emeritus trustee Mark Hollis en zijn vrouw, Lynn, ook studiebeurzen ingesteld en leerstoelen voor gezondheid en welzijn toegekend.

  Na een lange relatie beëindigt Stetson University formeel haar banden met de Florida Baptist Convention.

  H. Douglas Lee wordt de achtste president van de universiteit genoemd. Onder zijn leiding werden verschillende gebouwen aan de campus toegevoegd, waaronder Griffith Hall, het Hollis Center, het Wilson Athletic Center, het Lynn Business Center, nieuwe slaapzalen, het Hand Art Center, McMahan Hall en het Rinker Environmental Learning Center. Hoogtepunten van de Lee-administratie zijn onder meer de fondscampagne van $ 200 miljoen dollar, de opening van het Center at Celebration, de bouw van Melching Field in Conrad Park (een ultramodern honkbalstadion), de uitbreiding en renovatie van zowel de duPont -Ball Library en Sage Hall, de inauguratie van het Institute for Christian Ethics en het Howard Thurman-programma (opgericht om de werken van geleerden en gemeenschapsleiders te integreren om oplossingen te zoeken voor sociale, religieuze en etnische problemen) en de oprichting van de University Values ​​Council .

  Stetson University wordt de eerste particuliere universiteit in de staat Florida waar een afdeling van Phi Beta Kappa, de oudste erevereniging van het land, wordt gehost.

  Stetson University's Model US Senate werd opgericht door professor politicologie T. Wayne Bailey en toenmalig student politicologie John Fraser. Het is de oudste senaat op collegiaal niveau.

  Het zwembad van de universiteit gaat open. President Paul Geren huldigt het nieuwe zwembad in door gekleed op het ceremoniële lint in het water te springen.

  Studenten, docenten en personeel droegen de volledige inhoud van de oude Sampson-bibliotheek (meer dan 100.000 materialen) naar de nieuwe duPont-Ball-bibliotheek. Studenten werden gevraagd om een ​​uur te helpen met het verplaatsen van boeken, maar velen waren zo enthousiast dat ze de hele dag bleven.

  Stetson University zet eerste stappen om te integreren. Negen Afro-Amerikaanse docenten volgden in 1962 een graduate summer school. Cornelius Hunter (foto), de eerste Afro-Amerikaanse student van de universiteit, studeerde af in 1966. George Williams Sr.was de eerste Afro-Amerikaan die in 1964 een graad behaalde aan de Stetson University, een master in begeleiding en counseling.

  De universiteit koopt een enorm Beckerath-orgel voor gebruik in de Elizabeth Hall Chapel. 56 kratten werden vanuit Hamburg, Duitsland, naar DeLand verscheept, waar drie mannen van de orgelwerkplaats twee maanden bezig waren om het op zijn plaats te monteren. Rudolph von Beckerath kwam naar DeLand nadat de montage was voltooid, om de intonatie van de 2548 pijpen in het instrument uit te voeren. In 1992 werd een nieuwe kast voor het orgel gebouwd en in 2004 werd het orgel schoongemaakt en verbeterd met de toevoeging van een nieuwe speeltafel en pedaal. Het 50-jarig jubileum van het orgel werd in 2011 gevierd met een tweedaags feest.

  De Raad van Toezicht stemt om het voetbalprogramma te beëindigen. In de loop van de tijd, met verschuivende prioriteiten en studentattitudes, had het programma zijn bekendheid verloren. De meeste scholen die de universiteit had gespeeld, hadden hun programma's verlaten of waren te groot geworden om tegen te concurreren. De laatste voetbalwedstrijd werd gespeeld in 1956 tegen de Universiteit van Havana. Hoewel de tijden waren veranderd, zouden ze weer veranderen, want in de herfst van 2013 keerde het voetbal terug naar Stetson University. Op de foto is het voetbalteam van de universiteit uit 1957 te zien.

  De afdeling aardrijkskunde van de universiteit wordt geïntroduceerd en is het eerste aardrijkskundeprogramma in Florida. De universiteit begon in hetzelfde jaar met de Gamma Theta Upsilon, de internationale geografie-eervereniging.

  20 september 1954- Stetson University College of Law verhuist naar Gulfport, Florida, van zijn inaugurele woning in Flagler Hall op de DeLand-campus.

  In 1951 werd de Holler-fontein geïnstalleerd als het middelpunt van Stetson's Quadrangle, begrensd door Elizabeth Hall, Sampson Hall en de voorheen huidige Stetson en Holmes Halls. De fontein in art-decostijl werd in 1937 in Central Florida gebouwd voor de tentoonstelling in Florida op de Great Lakes Exposition in Cleveland, en was ook te zien in de tentoonstelling in Florida op de Wereldtentoonstelling van 1939-1940 in New York. Gazons, banken en loopbruggen omringen de Holler-fontein. Het is een gebruikelijke ontmoetingsplaats op de campus en de lessen worden vaak buiten in de buurt gegeven. Het wordt ook gebruikt voor studentenactiviteiten, concerten en openluchtuniversiteitsrecepties.

  De School of Music is opgericht als de eerste collegiale muziekschool in Florida.

  William Sims Allen wordt benoemd tot president. Allen studeerde af aan de Baylor University en behaalde hogere graden aan de Columbia University. Allen keerde terug naar Baylor, waar hij vice-president en voorzitter van de school voor onderwijs was voordat hij op 46-jarige leeftijd naar Stetson kwam. Hoewel Allen de uitdagingen van de depressiejaren en de Tweede Wereldoorlog het hoofd kon bieden, groeide Stetson van een paar honderd tot 2.000 studenten. tijdens zijn ambtsperiode. Om de snelle groei het hoofd te bieden, startte Allen een uitbreidingsprogramma met onder meer de oprichting van aparte scholen voor de disciplines muziek en zaken. De fysieke campus groeide ook in deze periode en er werden hogere academische normen ingevoerd. De inaugurele rede van Allen werd overgedragen via de eerste radio-uitzending over de hele staat in Florida.

  Stover Theater geopend. Stover Theatre, een gemetseld volkstaalgebouw van anderhalve verdieping, werd gebouwd voor het oudste collegiale theatergezelschap in het zuiden. Oorspronkelijk genaamd Assembly Hall, omdat kerkleden uit Florida klaagden over de bouw van een "theater" door de universiteit, werd het in 1938 omgedoopt tot Stover Theatre ter ere van Stetson-professor Dr. Irving Stover, die van 1908-1964 hoofd van de spraakafdeling was. Hij stierf in 1965 en het gerucht gaat dat hij in het gebouw rondspookt.

  Cummings Gymasium wordt gebouwd. Het was het tweede gymnasium dat door de universiteit werd gebouwd. De eerste, een kleine houten constructie, nu gesloopt, zou de vroegste universiteitsgymnastiek in Florida zijn. Twee andere fitnessfaciliteiten, het Edmunds Center (1974) en het Hollis Center (1998), hebben Cummings als gymnasium overbodig gemaakt.

  Sampsonzaal wordt geopend. Gebouwd voor een bedrag van $ 40.000, werd Sampson Hall gefinancierd door staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie, met een bijpassende gift van $ 40.000 van Elizabeth S. Stetson, de vrouw van John B. Stetson, voor schenking. Ontworpen door Henry John Klutho, de eerste Floridiaan die lid werd van het American Institute of Architects, toont het het conservatieve neoclassicisme dat in veel Carnegie-bibliotheken in de Verenigde Staten wordt aangetroffen. Het werd later omgedoopt tot Sampson Hall ter ere van C.T. Sampson, een universiteitsbeheerder, die in de loop der jaren had bijgedragen aan het bibliotheekfonds van Stetson en een extra bedrag van $ 20.000 had achtergelaten voor een bibliotheekbijdrage toen hij in 1893 stierf. Stetson University was de eerste universiteit in Florida die een fulltime bibliothecaris in dienst had.

  Stetson University College of Law wordt de eerste rechtenfaculteit in Florida die vrouwen toelaat. Florida's eerste vrouwelijke advocaat studeerde in 1908 af aan het College of Law. Afgebeeld is de klas van het College of Law uit 1916.

  Lincoln Hulley wordt benoemd tot president van de universiteit. Hulley had de langste ambtstermijn van alle Stetson-presidenten tot nu toe, en leidde de universiteit door de Eerste Wereldoorlog en de jaren van de depressie. Hulley studeerde af aan de Bucknell University en ging naar Harvard voor een postdoctorale studie. Hij keerde terug om geschiedenis te doceren aan Bucknell en van daaruit kwam hij op 39-jarige leeftijd naar Stetson om president te worden. Hulley werd beschouwd als een groot redenaar en was een productief auteur en toneelschrijver. Hij componeerde een aantal originele toneelstukken voor productie door theaterstudenten van Stetson. Terwijl hij als president van Stetson University diende, diende hij vanaf 1918 twee termijnen in de Senaat van Florida. Het aantal studenten groeide tijdens zijn ambtsperiode tot 500 en accreditatie werd verkregen van toonaangevende accreditatiebureaus. Nieuwe gebouwen tijdens de Hulley-jaren waren Stover Theatre, een Carnegie Library (nu Sampson Hall), Conrad Hall, Cummings Gymnasium, Hulley Gymnasium en het oorspronkelijke Commons-gebouw (dat later tijdens de kerstvakantie 1954/1955) afbrandde. Lincoln Hulley stierf tijdens zijn ambtsperiode in 1934.

  Flaglerzaal wordt geopend. Het gebouw werd gefinancierd door spoorwegmagnaat Henry M. Flagler, die de universiteit verplichtte zijn gift van $ 60.000 geheim te houden, uit angst dat andere instellingen hem om geld zouden vragen. Na zijn dood in 1913 werd het drie verdiepingen tellende klaslokaalgebouw naar hem vernoemd. Flagler dicteerde zelf de mediterrane stijl, die hij gebruikte voor verschillende andere projecten in St. Augustine en Palm Beach. Uitlopende funderingsmuren, baksteenlagen die elk verhaal definiëren, bakstenen omlijstingen op de boogvormige raamopeningen van de tweede verdieping en terracotta gegoten mediterrane ornamenten zijn belangrijke kenmerken. De hoofdingang heeft een gebroken fronton en buste van Benjamin Franklin in een uitgebreide boogomlijsting van gegoten terracotta. Op de tweede verdieping, boven de ingang, bevindt zich een verzonken balkon met versierde terracottakolommen, en op de derde is een monumentale tablet die de daklijn doorbreekt.

  2 oktober 1900- Stetson University College of Law, de eerste rechtenfaculteit van Florida, wordt opgericht.

  Het curriculum van de business school wordt vastgesteld. De School of Business Administration van Stetson University is de oudste in Florida.

  29 november 1894- Stetson speelde zijn eerste voetbalwedstrijd (een intramurale wedstrijd) voor honderden toeschouwers.

  DeLand University wordt omgedoopt tot John B. Stetson University.

  DeLand College is gecharterd door de Florida State Legislature als DeLand University.

  The Stetson Reporter, Florida's eerste universiteitskrant, wordt voor het eerst gepubliceerd.

  Stetson Hall (foto) is voltooid en is het tweede gebouw op de campus. Gebouwd voor een bedrag van $ 12.000, Stetson Hall geopend met een oven en stromend water op alle drie de verdiepingen. De eerste verdieping bevatte kantoren, een eetkamer, een keuken, een kamer voor de predikant die de leiding had over de bouw en woonruimte voor de eerste president van de universiteit, John F. Forbes, en zijn gezin, die tot 1903 in het gebouw verbleven. Stetson Hall was mogelijk de eerste co-ed residence hall van Florida.

  DeLand Academy omgedoopt tot DeLand College.

  John F. Forbes (foto) wordt genoemd als de eerste president van DeLand College. Forbes, die persoonlijk werd geselecteerd door Henry A. DeLand, was president van de universiteit tot 1904. Forbes studeerde af aan de Rochester University en was een voormalig professor aan de State Normal School in Brockport, New York. Hij was 32 toen hij het ambt van president op zich nam. Hij ontving een startsalaris van $ 2.000 per jaar plus kost en inwoning voor zichzelf en zijn gezin. Inschrijving groeide van 88 studenten tot bijna 300 tijdens de ambtstermijn van president Forbes en een aantal gebouwen werden gebouwd, met inbegrip van Stetson Hall, Chaudoin Hall, Elizabeth Hall, Flagler Hall en de residentie van de president.

  13 oktober 1884- DeLand Hall (foto) gaat open. De oorspronkelijke kosten van het gebouw waren $ 4.000. Het eerste academische gebouw op de DeLand-campus, DeLand Hall, is tegenwoordig het oudste gebouw in Florida dat continu wordt gebruikt voor hoger onderwijs.

  5 november 1883- Henry A. DeLand en Dr. John H. Griffith openen DeLand Academy in een collegezaal van de First Baptist Church in DeLand, Florida. Afgebeeld is het eerste bulletin van de DeLand Academy (het document dat tegenwoordig de "Stetson University Catalogue" wordt genoemd) .


  Persoonlijkheid [ bewerk | bron bewerken]

  Rory was nederig, loyaal, beschermend en soms een beetje sarcastisch. Hij was timide tijdens zijn eerste ontmoeting met de dokter. Hij werd gemakkelijk geïntimideerd door Dr Ramsden en was doodsbang voor de chaos rond de Doctor en Prisoner Zero. Hij had nog steeds de tegenwoordigheid van geest om bewijs vast te leggen dat zijn comateuze patiënten buiten het ziekenhuis liepen. Hij hielp Amy ook om het ziekenhuis van patiënten te ontruimen voordat Prisoner Zero hen kon doden. (TV: Het elfde uur)

  Rory toonde ook veel medeleven en empathie. Dit bracht hem soms in gevaar, zoals toen hij sympathiseerde met Jennifer Lucas en toen zijn eerste instinct was om de gebroken, krankzinnige Daleks van het asiel te helpen. (TV: Het rebelse vlees, De bijna mensen, Asiel van de Daleks) Hij werd vaak gevonden om voor anderen te zorgen, soms als verpleegster, en soms net als het TARDIS-bemanningslid dat stopte om nieuwkomers te helpen acclimatiseren. (TV: De onmogelijke astronaut, Dinosaurussen op een ruimteschip)

  Vanwege het aantal keren dat hij bijna stierf, (TV: De onmogelijke astronaut, De vloek van de zwarte vlek, De vrouw van de dokter, De bijna mensen, Een goede man gaat naar de oorlog, Laten we Hitler vermoorden, Nachtmerries, Het meisje dat wachtte, De bruiloft van River Song, Asiel van de Daleks) of stierf en kwam op de een of andere manier terug, (TV: Koud bloed, De Pandorica gaat open/De oerknal, De engelen nemen Manhattan in) Rory was overmoedig om terug te komen van de dood. (TV: De engelen nemen Manhattan in) Rory was echter nog steeds enigszins verbitterd over zijn talrijke sterfgevallen, en riep op een gegeven moment op tot... Advocaten tegen Time Lords om schadevergoeding te vragen. (GRAPPIG: Geen overwinning, geen Fez)

  In Venetië was Rory zenuwachtig toen de dokter en Amy terug wilden naar het bolwerk van Saturnyn, maar hij groeide in moed. Hij daagde Francesco uit om Amy te beschermen. Toen hij zag dat Francesco een meisje had aangevallen, was zijn onmiddellijke reactie om te zien of ze in orde was. (TV: De vampieren van Venetië) Hij nam ook een dodelijke Silurische energiestraal, bedoeld voor de Dokter. (TV: Koud bloed)

  Rory was koppig toegewijd aan Amy. Misschien wel het grootste bewijs hiervan was zijn bereidheid als Auton om Amy bijna tweeduizend jaar in de Pandorica te bewaken. (TV: De oerknal) Hij gebruikte dat om te rechtvaardigen dat hij meer van Amy hield dan van hem. (TV: Asiel van de Daleks) Hij zou grote moed tonen uit liefde voor Amy en tot het uiterste gaan als hij boos was. Hij vernietigde op één na alle schepen van het Twaalfde Cyberlegioen om te ontdekken waar Amy gevangen werd gehouden (TV: Een goede man gaat naar de oorlog) en als een Auton, sloeg de dokter toen hij rouwde over het neerschieten van Amy. (TV: De oerknal) Hoewel hij verbijsterd bleef over de risico's die hij moest nemen, was zijn reflexieve gedrag heroïsch. (GRAPPIG: Het verhaal van RoryEr werd aangetoond dat hij zijn hele leven toegewijd was aan Amy, tot het punt dat ze hem homo vond omdat hij nooit interesse toonde in andere meisjes. Amy begreep niet dat dit kwam omdat Rory verliefd op haar was en hij was zo geschokt door het idee dat ze dacht dat hij homo was en niet verliefd op haar, Rory rende weg toen Amy eindelijk de waarheid begreep. (TV: Laten we Hitler vermoorden)

  In het begin was Rory jaloers op Amy's verliefdheid op de dokter en ongemakkelijk over haar obsessie met hem toen ze klein was (TV: De vampieren van Venetië, Amy's Choice) en was, in tegenstelling tot haar, volkomen trouw, en wilde zelfs geen stripper op zijn vrijgezellenfeest. (PROZA: De draak van de koning) Echter, na de uitdaging van de Dream Lord, (TV: Amy's keuze) Rory voelde zich meer op zijn gemak met de aanwezigheid van de dokter in hun leven, probeerde beschaafde gesprekken met hem te voeren en hielp bij het onderhoud van TARDIS. (TV: Ruimte/Tijd) Hij verdroeg de soms lastige aard van Amy en de dokter.

  Rory was erg loyaal aan de dokter, die hij zijn leven toevertrouwde. (TV: De hongerige aarde) Hij was er kapot van toen bleek dat de dokter dood was (TV: De onmogelijke astronaut) en toen het lichaam van Idris stierf, waren zij niet alleen zijn vrienden, hij was een verpleegster en zij waren zijn patiënten. (TV: De vrouw van de dokter)

  Rory was een snelle leerling. Toen hij werd geconfronteerd met de noodzaak om voor het eerst op een motorfiets te rijden om River Song te volgen, merkte hij zuur op dat het "een van die dagen" was en deed dat ook. (TV: Laten we Hitler vermoorden) Hij was een van de weinige mensen die niet in paniek raakte bij het betreden van de TARDIS voor de eerste keer, en merkte op dat hij wat had gelezen over de theorie. (TV: De vampieren van Venetië) Toen hij in de werd gezet Teselecta, concludeerde hij dat het een miniaturisatiestraal was, simpelweg omdat ze kleiner waren en het een straal was. (TV: Laten we Hitler vermoorden)

  Rory was een filmfanaat en gaf de voorkeur aan oudere films zoals die van Laurel en Hardy en de jaren dertig Rock Quasar films met in de hoofdrol Rick "Crusty" Cobbe. (TV: De onmogelijke astronaut GRAPPIG: Rock Quasar en de modderslakken van Gurr)


  Vrijheid Stad Tijdlijn

  1918: De reddingscapsule van Centurion komt de dimensie van de aarde binnen en landt ten westen van Freedom City.

  Thule Society opgericht in Europa op basis van oude legendes van het "verloren land" van Ultima Thule.

  1925: Politierapporten en kranten schrijven verstoorde ganglandactiviteiten toe aan een mysterieuze misdaadbestrijder genaamd de Ghost.

  1927: Johnny Danger levert "Six Fingers" Scocci aan de politie en breekt de Tomo-menigte op.

  The Bluesman bestrijdt de invloed van de maffia in West End.

  1928: Aurora Press produceert pulpavonturen van Johnny Danger, the Ghost, Bluesman en anderen.


  1935: Archeoloog Adrian Eldrich ontdekt de verloren tempel van Sirrion en wekt Malador de Mysticus. Eldrich wordt de nieuwe Master Mage van de aarde.

  Wilhelm Kantor wordt een ingewijde van de Thule Society en begint zwarte magie te bestuderen.


  1938: Centurion verschijnt voor het eerst en voorkomt een overval op de First National Bank door de vluchtauto met zijn blote handen van de grond te tillen, waarbij kogels onschadelijk op hem afketsen.

  Midnight voorkomt een overval door nep-marsmannetjes tijdens de uitzending van War of the Worlds van Orson Wells.

  De Thule Society maakt contact met de bovenmenselijke inwoners van Ultima Thule, die hun herinneringen aan de ontmoeting wissen nadat ze het idee van 'Arische superioriteit' hebben verworpen. Een bedrieglijke Ultiman genaamd Kal-Zed kiest er echter voor om contact te leggen met de nazi's, waarbij hij zich voordoet als een "sport" bovenmenselijk.


  1939: De Freedom Eagle verschijnt voor het eerst.

  De eerste niet-Amerikaanse "mystery man" debuteert wanneer der Übermensch (Kal-Zed) in Duitsland verschijnt. Een aantal Duitse supers volgen.

  1940: De eerste Bowman maakt zijn publieksdebuut, gevolgd door Johnny Rocket. Lantern Jack maakt zijn eerste bevestigde verschijning in de moderne tijd.


  1941: Een nieuwe Lady Liberty maakt haar eerste verschijning in Washington D.C.

  Nazi-meesterbrein Wilhelm Kantor verleent NachtKrieger zijn schaduwkrachten en lokt een groep helden in een hinderlaag in Polen. Drie worden gedood, maar de overlevenden gaan door met het vormen van de Allies of Freedom.

  Een Duitse U-boot torpedeert en brengt een Europese luxe voering tot zinken. De Amerikaanse zangeres Lynn Sidon is een van de vermisten en vermoedelijk dood.

  De Japanners vallen de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor, Hawaii aan.

  Dr. Tomorrow komt uit de toekomst met de voorspelling dat de As de oorlog zal winnen als de geschiedenis zoals hij die kent onveranderd blijft.

  President Roosevelt kondigt de oprichting van de Liberty League aan.

  1942: De Patriot verschijnt voor het eerst in Boston en sluit zich aan bij de Liberty League.

  Eerste verschijning van de Sirene langs de waterkant van Freedom City.

  The Human Tank en Gunner verschijnen in Port Regal en vechten al snel overzee in Europa, en voegen zich bij de Allies of Freedom.

  Vorming van de eerste Crime League in Freedom City, bestaande uit gekostumeerde criminelen die worden bedreigd door de activiteiten van de Liberty League.

  1945: Nacht-Krieger doodt veel van de leden van de Allies of Freedom. White Rose en White Thorn zetten hem gevangen op de bodem van de oceaan in de buurt van Freedom City, ten koste van hun eigen leven.

  Duitsland geeft zich over aan de geallieerden.

  De Verenigde Staten werpen twee atoombommen op Japan in Hiroshima en Nagasaki. Japan geeft zich over en maakt een einde aan de Tweede Wereldoorlog.

  1946: De Crimson Katana vermoordt de Human Tank en Gunner in het bezette Japan.

  Siren trouwt met prins Thallor van Atlantis en verlaat de oppervlaktewereld voor haar nieuwe thuis.

  1947: Verschillende UFO-waarnemingen gemeld als gevolg van een Grue/Lor schermutseling in het zonnestelsel van de aarde.

  Een verkenningsschip van Grue stort neer in de buurt van Roswell, New Mexico. Het wrak en de lichamen van de bemanning zijn in hechtenis genomen door de overheid.

  1950: Een groep Grue-verkenners begint de regering van de Verenigde Staten te infiltreren en te bespioneren.


  1954: Hepcat, beatdichter en burgerwacht, begint te werken in het Fens-gebied van Freedom City. Helden dwarsbomen een geheime Grue-invasie van de aarde.

  1955: De HUAC-hoorzittingen dwingen de gewetensvolle ontbinding van de Liberty League af.

  De Freedom Eagle en Bowman gaan met pensioen.

  Na het stoppen van King Cole en zijn Blackbirds, gaat Midnight ondergronds en wordt er nooit meer iets van vernomen.


  1960: Hades, de Griekse god van de onderwereld, valt Freedom City binnen met een ondoden leger. Een aantal helden werken samen om de invasie af te weren. De helden blijven samen om soortgelijke bedreigingen te bestrijden en richten de Freedom League op.

  1961: Dr. Alexander Atom maakt zijn huis in Freedom City, koopt het nieuw gebouwde Goodman Building en verhuist daar met zijn vrouw Anne en hun dochter Andrea.

  1962: De Amerikaanse regering richt AEGIS (de American Elite Government Intervention Service) op en benoemt Jack Simmons (voorheen de Patriot) als eerste directeur.

  1964: AEGIS opent Blackstone Penitentiary voor de kust van Freedom City, een gevangenis die speciaal is ontworpen om bovenmenselijke gevangenen vast te houden en criminelen uit bestaande gevangenissen te verwijderen.

  Freedom City wordt geconfronteerd met een Britse invasie wanneer de Beatles de stad bezoeken. De Freedom League weerhoudt het muzikale meesterbrein Maestro ervan de band te gebruiken om duizenden schreeuwende fans de geest te geven.

  1965: Omega en de krachten van de Terminus doorbreken de dimensionale barrières en vallen Freedom City binnen.Omega en zijn leger worden teruggedreven door de League en Dr. Atom.

  Sea-King (de zoon van Siren en Prins Thallor van Atlantis) sluit zich aan bij de Freedom League.

  1966: The Freedom Friends gaat in première, een tekenfilm die heel losjes is gebaseerd op de echte avonturen van de Freedom League. Hoewel campy en kinderachtig, is de show een hit, maar duurt slechts tot 1970, wanneer juridische problemen en "creatieve meningsverschillen" met de League ertoe leiden dat de show wordt geannuleerd. Het blijft tot op de dag van vandaag een cultklassieker.

  1969: De aarde maakt haar "gigantische sprong voor de mensheid" met de eerste maanlanding, die de aandacht trekt van de inwoners van Farside City.

  Freedom City rouwt om de dood van Chester Brown, bluesmuzikant en voormalig held als de bendebrekende Bluesman. Burgemeester Herbert Huntington eert hem met een standbeeld in Liberty Park.

  Blackstar en Star Knight arriveren op aarde. Star Knight sluit zich later aan bij de Freedom League.

  Een verkenningsgroep van de Grue Unity arriveert op aarde. Ze proberen de verdediging van de aarde te verzwakken door zich voor te doen als de Freedom League. Hoewel de Grue snel worden ontmaskerd en afgestoten, schaadt het bedrog het vertrouwen van het publiek in de League.

  1971: Fletcher Beaumont, Jr., partner van de tweede Bowman, gaat met pensioen als Arrow vanwege problemen met alcoholmisbruik. Hoewel het verhaal nooit openbaar wordt, gaat Bowman niet lang daarna met pensioen.

  De eerste jaarlijkse Chester Brown of "C.B." Blues Festival vindt plaats in het Liberty Park van Freedom City.

  1972: De Raaf gaat de confrontatie aan met zijn aartsvijand Dr. Sin en loopt verlammende verwondingen op terwijl hij de luchtschipvloot van Sin vernietigt. Tegen het einde van het jaar trouwt hij met de dochter van Dr. Sin, Jasmine, en hangt zijn cape en kap op. Hun dochter, Callie Summers, wordt het jaar daarop geboren.

  De krachten van Lady Liberty vervagen en verdwijnen uiteindelijk helemaal. Ze blijft een tijdje zonder hen opereren, maar kiest er uiteindelijk voor met pensioen te gaan.

  1973: Dracula, Lord of Vampires, besluipt de straten van Freedom City.


  1974: Fletcher Beaumont, Jr., nu in herstel, neemt de identiteit van Bowman aan met Ethan Keller als de nieuwe Arrow, elk de derde persoon die de erfenis van het Daring Duo voortzet.

  1975: Daedalus verlaat de aarde aan boord van zijn ruimteschip Icarus om de melkweg te verkennen.

  Black Avenger verlaat de Freedom League en besluit dat hij meer goeds kan doen als soloheld.


  1977: Vier prostituees in de wijk Fens in Freedom City worden vermoord. De moordenaar blijkt Jack-a-Knives te zijn, hoewel het publiek denkt dat het een copycat is die de misdaden van de 19e-eeuwse seriemoordenaar imiteert.

  De Atom-familie, inclusief waaghals Jack Wolf en een jonge debunker van het paranormale genaamd Mentac the Magnificent, verkennen andere dimensies, de ruimte en de diepste uithoeken van de aarde. Hoewel ze buitenaardse invasies, razende dinosaurussen en potentiële veroveraars afweren terwijl ze verloren werelden, fantastische ruïnes en de binnenste aarde verkennen, worden veel van de avonturen van de Atom-familie niet algemeen bekend bij het publiek.

  Door druk in zijn werk en privéleven begint Bowman stiekem weer te drinken.

  Star Knight verlaat de aarde om terug te keren naar Citadel en Blackstar mee te nemen voor berechting en gevangenisstraf.

  1978: Het Daring Duo lijdt een vernederende publieke nederlaag vanwege een dronken Bowman, die zich in schande terugtrekt. Arrow verslaat het Shark Syndicate alleen en blijft in zijn eentje opereren, waarbij hij weigert de naam en het kostuum van Bowman aan te nemen.

  1979: Lucius Cabot keert voor het eerst in een eeuw terug naar Freedom City en verhuist het advocatenkantoor Cabot, Cunningham & Crowley van New York naar Freedom City.

  Brainstorm en Scarab offeren hun leven om de Freedom League te redden van de mentale overheersing van de Scions of Sobek, lang geleden overleden Egyptische tovenaarspriesters, gewekt door de machinaties van SHADOW.

  De Freedom League begint een reeks reorganisaties en veranderingen.

  1980: Ethan Keller neemt de codenaam Archer aan en begint een meedogenloze oorlog tegen drugsbaronnen en de georganiseerde misdaad. In tegenstelling tot zijn voorgangers gebruikt Archer soms dodelijk geweld om de criminelen van de stad angst aan te jagen.

  1981: Twee leden van de Freedom League - Tectonic en Halogen - sterven en stoppen de razernij van de Katanarchisten, geleid door de Crimson Katana. Centurion ontbindt de League voordat er meer levens verloren gaan.

  1984: De bruiloft van Andrea Atom en prins Mentac markeert het einde van de avontuurlijke carrières van de oorspronkelijke Atom-familie. Jack Wolf verlaat Freedom City om huursoldaat te worden.

  Franklin Moore verkozen tot burgemeester van Freedom City op een platform van "zero-tolerance" voor misdaad en waakzaamheid. Gekostumeerde helden zijn verboden, en zelfs enkele getrouwen zoals Centurion worden gedwongen te stoppen met werken in Freedom City.

  1985: Castle Comics begint in New York City en koopt de rechten op de pulp en stripeigendommen van de al lang ter ziele gegane Aurora Press en Aurora Publishing Group.

  Maximus Atom is geboren. Anne Atom sterft aan complicaties als gevolg van kanker.

  In weerwil van de Moore Act vormt Archer FORCE Ops, waarbij een jong (soms brutaal) kader van helden wordt verenigd om de politieke machine van burgemeester Moore en meer standaardbedreigingen en vijanden te bestrijden.

  De nieuwe helden worden gebrandmerkt als outlaws.

  1986: Tesla "Tess" Atom is geboren.

  1988: Victoria Atom is geboren.


  1989: Harry Wiseman neemt het roer over van Castle Comics en plant onmiddellijk de verhuizing van de centrale uitgeverij en kantoren naar Freedom City.

  Freedom City viert zijn tweehonderdste verjaardag.

  1992: Michael O'Connor Jr.'s "No Moore"-campagne wint hem de burgemeestersverkiezingen met een aardverschuiving - vooral nadat FORCE Ops enkele criminele banden van Franklin Moore aan het licht heeft gebracht. Burgemeester O'Connor wijdt zijn inspanningen (en een aanzienlijk persoonlijk fortuin) aan het herstellen van het vertrouwen van mensen in hun leiders en in Freedom City.

  1993: De Terminus-invasie. De legers van Omega vallen Freedom City binnen. De grootste alliantie van helden die ooit is gezien, verenigt zich om de indringers af te weren.

  Veel helden sterven of raken ernstig gewond in de strijd. Centurion offert zichzelf op om Omega's ondersteunende pantser te vernietigen, waardoor de opperheer gedwongen wordt zich terug te trekken in de Terminus. en de wereld rouwt om het verlies van hun grootste held.

  Dr. Metropolis maakt zijn aanwezigheid bekend in Freedom City. FORCE Ops bevindt zich niet meer in de nasleep van de invasie en laat Freedom City achter zonder een team van helden.

  Jack Wolf keert terug naar Freedom City, met Andrea Atom en Mentac vermist en vermoedelijk dood na de nederlaag van Omega. Dr. Atom, zelf stervende aan kanker, zet zijn intellect over in een holografisch computersysteem. Jack wordt de wettelijke voogd van de Atom-kinderen.

  Burgemeester O'Connor trekt de Moore Act in, waardoor superhelden weer legaal worden in Freedom City. Een dankbare stad verwelkomt hun terugkeer met open armen.

  1994: Een groep helden herstelt de Freedom League en het wordt al snel 's werelds beste superheldenteam.

  Burgemeester O'Connor stelt Honor Day in, de jaarlijkse stadsbrede feestdag om de nederlaag van Omega en het offer van de Centurion en andere gevallen helden te herdenken, met de inwijding van het Sentry-standbeeld in Riverside Park.

  1995: Malador de Mysticus neemt de controle over Dr. Metropolis over en laat hem vijf bezette gebouwen verzegelen voor een massaal ritueel offer. Eldrich, Lantern Jack en Siren verslaan de betoverde held en de kwaadaardige tovenaar. Malador lijkt gedood te zijn wanneer Dr. Metropolis een gebouw op hem laat vallen, maar verschijnt het jaar daarop opnieuw om tegen Eldrich te vechten.

  1996: Burgemeester O'Connor wint herverkiezing.


  1998: De volgende generatie van de Atom-familie wordt bekend wanneer de vier kleinkinderen van Dr. Atom allemaal superkrachten ontwikkelen.

  1999: Ondanks de wereldwijde angst voor computerchaos, verslaat de Freedom League handig de Millennium Bug en zijn Y2K Drones.

  2000: Michael O'Connor Jr. wint herverkiezing voor een derde ambtstermijn.

  De Millennium Bug, met wat extradimensionale hulp van de Terminus, richt grote schade aan door de gevangenen van Blackstone te bevrijden. Terwijl de Bug en de meeste anderen die nacht worden verslagen, hebben de helden van de wereld meer dan zes maanden nodig om alle ontsnapte gevangenen te heroveren, met als laatste de Groene Man na zijn nederlaag door de Next-Gen.

  Jack Simmons, de Patriot, overlijdt in een overheidsziekenhuis. Zijn herinneringen en persoonlijkheid worden gedownload naar een geavanceerde Android, waardoor Simmons achter de schermen kan blijven werken als overheidsagent.

  2001: Een alliantie van superschurken vernietigt Freedom Hall en verwondt of schakelt het grootste deel van de Freedom League ernstig uit. Daedalus verslaat de schurken blijkbaar alleen, hoewel onbevestigde geruchten suggereren dat hij hulp had van de mysterieuze Foreshadow. De League herbouwt Freedom Hall binnen een jaar tot zijn huidige pracht.

  Duncan Summers, de originele Raven, opent de Claremont Academy in Bayview. Hij begint de volgende generatie superkrachtige jongeren te onderwijzen over de daden en de offers van iedereen die hen voorging.

  2002: De Centurion verschijnt weer en beweert jarenlang in de Terminus te hebben vastgezeten. Hij blijkt een bedrieger te zijn die door Omega is gecreëerd om de helden van de aarde te infiltreren. Chase Atom onthult het bedrog en de valse "Alpha Centurion" wordt verslagen en gevangen in de Zero Zone.

  De Freedom League en de Atom-familie nemen het op tegen de Atlantiërs die zich voorbereiden om de oppervlaktewereld binnen te vallen. De Next-Gen reist naar Atlantis met hun teamgenoot Nereid om haar vader en de rest van de Atlantische koninklijke familie te bevrijden uit de klauwen van de Deep Ones, die de controle over Atlantis hebben gegrepen met behulp van de Serpent Scepter. De Atlantiërs worden bevrijd en de invasie wordt afgewend.

  Omega probeert het multiversum te vernietigen met een reeks kosmische bommen. Alleen last-minute interventie door een kleine groep helden en de kosmische entiteit die bekend staat als de Norn, redt de hele schepping van vernietiging.


  2003: The Green Man coöpteert en gebruikt de kracht van Dr. Metropolis om Freedom City in een oerwoud te veranderen. Bevrijd door medehelden, eist Metropolis zijn macht terug en zet de Groene Man diep in de aarde gevangen.

  2004: Met de ontsnapping van de schurk Blackstar, benoemt Mentor politieagent Maria Montoya tot de nieuwe Star Knight of Earth's sector van de ruimte.

  Fletcher Beaumont III, de vierde Bowman, studeert af aan de Claremont Academy en sluit zich aan bij de Freedom League.

  De Grue Unity lanceert een invasie van de aarde. De Freedom League en zijn bondgenoten - waaronder talrijke reserve- en inactieve leden - slagen erin de buitenaardse vloot af te weren. Chase Atom verslaat de Grue Meta-Mind in paranormale gevechten met behulp van de Maansteen en de verzamelde paranormaal begaafden en mystici van de aarde. Star Knight sluit zich na de invasie officieel aan bij de Freedom League.

  2005: De Freedom League bouwt een satelliethoofdkwartier dat "de vuurtoren" wordt genoemd en breidt zijn gelederen aanzienlijk uit om als bewakers van de hele wereld op te treden. Freedom Hall wordt de lokale buitenpost van het team in Freedom City.


  Wie was Cornelius in de Bijbel?

  Cornelius in de Bijbel was een centurio, een commandant in het Italiaanse regiment van het Romeinse leger. Hij woonde in Cesarea. Zijn verhaal in Handelingen 10 is belangrijk omdat het in het huishouden van Cornelius was dat God de deuren van de kerk openlijk opende voor de heidense wereld. De apostel Petrus was aanwezig om het te zien gebeuren, net zoals hij getuige was geweest van het openen van de deuren voor de Samaritanen (Handelingen 8) en de Joden (Handelingen 2).

  Ondanks dat hij een Romein was, was Cornelius een aanbidder van God, een joodse proseliet die bekend was en gerespecteerd werd door de joodse gemeenschap (Handelingen 10:22). Cornelius was een vroom man die regelmatig bad en aan liefdadigheid gaf (vers 2). Op een middag, terwijl Cornelius aan het bidden was, zag hij een visioen van een engel van God, die hem vertelde dat God zijn gebeden had verhoord (Handelingen 10:30 & ndash31). De engel zei tegen Cornelius dat hij Petrus moest vinden, die in Joppe verbleef in het huis van Simon, een leerlooier (vers 32). Cornelius stuurde onmiddellijk twee van zijn dienaren en een vrome soldaat naar Joppe om Peter te zoeken en hem terug te brengen.

  Ondertussen bereidde God Petrus' hart voor om zijn komende heidense bezoekers te dienen. God gaf Petrus een visioen van een assortiment dieren, zowel rein als onrein (Handelingen 10:11 & ndash12). Petrus hoorde een stem zeggen: ‘Sta op, Petrus. Dood en eet” (vers 13). Petrus weerstond dit bevel, omdat hij nog nooit niet-koosjer voedsel had gegeten (vers 14), maar de stem antwoordde: "Noem niets onrein dat God heeft gereinigd" (vers 15). Dit visioen werd drie keer herhaald, en toen hoorde Petrus de Geest zeggen dat drie mannen hem zochten en dat hij zonder aarzelen met hen mee moest gaan (verzen 19&ndash20). Petrus vond de twee dienaren van Cornelius en de soldaat, en ze vertelden Petrus over het bezoek van Cornelius door een engel en vroegen hem om met Cornelius te komen praten (vers 22). Petrus nodigde de mannen uit om te overnachten, en de volgende dag volgde Petrus hen terug naar Caesarea (vers 23).

  Toen Petrus het huis van Cornelius binnenkwam, viel de centurio eerbiedig aan Petrus' voeten, maar Petrus tilde hem op en zei: "Sta op . . . Ik ben zelf ook maar een man” (Handelingen 10:25 & ndash26). Petrus herinnerde Cornelius er toen aan dat het tegen de Joodse wet was dat Petrus met heidenen omging. Maar, legde Petrus uit, God had hem in een visioen laten zien dat hij niemand gewoon of onrein moest noemen. Petrus begreep dat de dieren in zijn visioen symbolisch waren voor de heidenen, aan wie God zich voorbereidde om het evangelie te geven (Handelingen 10:28 & ndash29). Cornelius vertelde toen aan Petrus over de engel die hem had gezegd Petrus op te zoeken. Zowel Petrus als Cornelius zagen dat God had gehandeld om hen bij elkaar te brengen.

  Petrus zei toen: "Ik realiseer me nu hoe waar het is dat God geen vriendjespolitiek toont, maar van elke natie degene accepteert die hem vreest en doet wat juist is" (Handelingen 10:34 & ndash35), en toen predikte hij het evangelie aan iedereen die bij elkaar was. in het huis van Cornelis. Terwijl Petrus sprak, ontvingen de heidenen de Heilige Geest, zoals blijkt uit het spreken in tongen, en werden ze met water gedoopt (Handelingen 10:44 & ndash48). Petrus en de Joden die bij hem waren, zagen het begin van iets nieuws dat God aan het doen was: “Ze hebben de Heilige Geest ontvangen, net als wij” (vers 47). Het "mini-Pinksteren" in het huis van Cornelius was het positieve bewijs dat het evangelie voor alle mensen was, niet alleen voor joden (zie Lucas 2:10 Mattheüs 28:19)

  Bij het beschouwen van het verhaal van Cornelius in de Bijbel is het belangrijk op te merken dat religieus zijn niet voldoende is om iemand te redden. Cornelius was zo vroom als ze komen, en hij aanbad de ene ware God. Toch moest hij het evangelie nog steeds horen en er positief op reageren. Daarom zond God Petrus, zodat Cornelius kon horen over de dood en opstanding van Christus, die Petrus duidelijk predikte (Handelingen 10:39 & ndash40, 43). Pas nadat Cornelius en zijn gezin de boodschap over Jezus hadden ontvangen, ontvingen ze de Heilige Geest en werden opnieuw geboren. Het verhaal van Cornelius toont niet alleen de noodzaak van het evangelie aan, maar het geeft ook aan dat God hemel en aarde zal bewegen om het evangelie te brengen aan degenen die klaar zijn om het te ontvangen.


  Marines gebruikten vliegtuigen voor verkenning en observatie vanaf het begin van de luchtvaart. Toen, met Kerstmis 1914, zette de Britse Royal Navy voor het eerst offensief vliegtuigen in. Op die dag bombardeerden vliegtuigen die door watervliegtuigtenders tot op korte afstand van Cuxhaven werden vervoerd, Zeppelin-loodsen en Duitse marinefaciliteiten. Zeppelins en hun potentieel om Londen te bombarderen doemden groot op in de Britse verbeelding. Dat was niet in de laatste plaats te danken aan vooroorlogse apocalyptische fictie zoals H.G. Wells' De oorlog in de lucht, die voorzag dat vloten van Duitse luchtschepen steden over de hele wereld met bommen zouden verwoesten en tot puin zouden reduceren. Dus werden plannen in gang gezet voor preventieve aanvallen op Zeppelin-faciliteiten om ze te vernietigen voordat ze Groot-Brittannië begonnen te bombarderen. Het resultaat was de eerste keer dat lucht- en zeemacht werden gecombineerd om landdoelen aan te vallen.

  Een revolutie in oorlogsvoering

  Invallen tegen Zeppelin-loodsen in Keulen, Friedrichshafen en Düsseldorf hadden enig succes. Maar de vliegtuigen van het Royal Flying Corps hadden niet voldoende bereik om Cuxhaven te bereiken. Veerboten omgebouwd tot watervliegtuigtenders vervoerden negen watervliegtuigen in de buurt van Cuxhaven, geëscorteerd door kruisers, torpedojagers en onderzeeërs van de Royal Navy. De watervliegtuigen werden vervolgens neergelaten en gelanceerd om het gebied te verkennen. Als ze Zeppelin-loodsen zouden zien, zouden ze ze bombarderen. Slechts zeven vliegtuigen slaagden erin om op te stijgen en landinwaarts te varen, elk bewapend met drie 20-pond bommen. De resultaten waren verwaarloosbaar vanwege luchtafweergeschut, lage bewolking en mist, plus de kleine bommenlading van de raiders. De raid zorgde echter voor een revolutie in de oorlogvoering door de haalbaarheid te bewijzen van het aanvallen van landdoelen met zeevliegtuigen. Dit werd de eerste stap in de richting van de oprichting van vliegdekschepen en de projectie van kracht landinwaarts door de marineluchtvaart.


  Rory The Lone Centurion Vol 1 Rome nu uit Spoilers OK

  nieuwe

  antartiek
  Tijd meester

  Geplaatst door antartiks op 11 april 2021 11:54:43 GMT

  Dit na de laatste luisterbeurt waar ik echt van heb genoten, het is maar één grote aflevering en uiteindelijk tegen het einde van de set kon ik me gemakkelijk Rory voorstellen met alle kleine tics en visuele nuances die Arthur hem op het scherm zou hebben gegeven. Joanna Van Kampen was absoluut opvallend in haar rol en het optreden van I Loved Samantha Bearts met Rory die wat emotionele diepte toevoegde tegen Rory. die van huis is geweest.

  Ik weet dat Amy een 50/50 is met sommigen die wat haten, maar ben 100% Amy-fan en hoop dat ons trio ooit weer bij elkaar komt en ben zeker aan boord voor Camelot, wow twee releases dit jaar dat ik van Master en Rory, Lone hield centurio.

  Ik moet natuurlijk toegeven dat ik me eerst moest herinneren waarom hij een nestene Duplicate is en ook dit is een alternatieve tijdlijn en dat was leuk om mijn hersens daar weer rond te krijgen.
  Dus gefeliciteerd Scott Handcock, Arthur, de gastcast en de schrijvers om het voor elkaar te krijgen

  het is niet echt een negatief. maar de themamelodie had opzwepender kunnen zijn. misschien nog een poging

  Ik zou de bundel hebben gedaan, maar op 22 juli uitbrengen, maar ze hebben zich in ieder geval gecommitteerd aan een tweede deel, wat meer is dan ze deden voor een van de originelen

  thelonecenturion
  Gallifreyan

  Geplaatst door thelonecenturion op 12 april 2021 16:23:35 GMT

  Hield van dit setje. Voldeed volledig aan mijn verwachting toen het werd aangekondigd.

  1. Gladiator - Een interessant begin van de set, vooral gericht op het opzetten van hoe de mensen van het oude Rome waren en de verschillende machtsdynamieken. Hier zitten echt grappige momenten in, en over het algemeen werkt het heel goed om het tweede en derde verhaal op te zetten. Het had wat gelijkmatiger gemogen, maar verder was het erg genieten. 9/10.

  2. De onwillige moordenaar - Rory's rol in dit verhaal leent zich voor de komedie waar het voor gaat, en nogmaals, ik vind het moeilijk om dat te bekritiseren. Dit is het eerste script van Sarah Ward voor Big Finish en ik hoop dat ze meer schrijft, want de personages in dit verhaal zijn heel goed geschreven en door de cast volgens dezelfde standaard gespeeld. 9/10.

  3. ik, Rorius - Jacqueline Rayner begrijpt Rory perfect.Dit script is grappig (de grap die Darvill achter de schermen noemt, deed me hardop lachen), maar het heeft ook een aantal mooie karaktermomenten en heeft Rory heel goed onderzocht. De cast is fantastisch en het is een perfect einde van dit eerste deel vol avonturen. 10/10.

  Over het algemeen was deze set geweldig. Ik hield echt van de muziek en het geluidsontwerp van Rob Harvey, hoewel ik weet dat het enigszins verdeeldheid zaaide, en de regie van Handcock was briljant. Het idee om Rory in elk verhaal in een andere positie te hebben, werkt heel goed, omdat elk verhaal hierdoor iets anders kan doen. Het is gewoon zo jammer dat we meer dan een jaar moeten wachten op de volgende. Ik hoop echt dat er meer zijn dan alleen twee delen, want ik zou graag zoveel mogelijk horen over Rory's avonturen die de Pandorica beschermen. Ik kan deze niet genoeg aanbevelen.

  Chakoteya
  Senior lid

  Geplaatst door Chakoteya op 14 april 2021 10:43:02 GMT

  Ik heb tot nu toe alleen naar verhaal één geluisterd, en al vroeg dacht ik 'Carry on Cleo' en verwachtte dat Markus en Spencius de Britse slaven zouden verkopen.
  Godzijdank vond het zijn eigen bijna unieke voeten van hen af.
  Ik was vergeten dat de 'centurion' van plastic was.
  Natuurlijk is hij niet echt een centurio, want hij voert geen bevel over 80 legionairs. Maar hij had tenminste een zwaard, zodat hij in de arena een gladiator kon worden genoemd.

  Torenvalk
  Tijd meester

  Geplaatst door Torenvalk op 17 april 2021 4:55:45 GMT

  Deze was voor mij echt een allegaartje. Het heeft me absoluut niet verkocht op het idee van het assortiment, en in de meeste andere contexten zou ik waarschijnlijk afzien van het kopen van extra sets. Dat ik dat niet zal doen, is te wijten geheel aan het feit dat Arthur Darvill zo'n genot is om naar te luisteren.

  Wat niet wil zeggen dat ik dit een slechte reeks verhalen vind. gewoon een beetje middelmatig en teleurstellend.
  grotendeels omdat, denk ik, ze heel hard hun best doen grappig zijn zonder echt te begrijpen hoe humor werkt - de simpele waarheid dat als... alles is een grap, dan niets is.

  En dit verlangen om "grappig" te zijn resulteert in een aantal zeer gekunstelde verhalen die niet veel standhouden om te onderzoeken. 'Zou het niet grappig zijn als Rory de Romeinse keizer was?' Is een prima uitgangspunt voor een verhaal en zou zelfs kunnen dienen als een effectief middel voor komedie. maar het zou het opzetten van een reeks gebeurtenissen vereisen die redelijkerwijs tot die uitkomst kunnen leiden. Een ex-Gladiator/ex-Assassin zal nooit in de lijn van opvolging staan, en geen enkele hoeveelheid steun van een willekeurige waarzegger van de straat zal dat veranderen.

  En dan is er het hele complot van de keizerin: ze wil haar man vermoorden, wat supergemakkelijk zou moeten zijn, want hij is nogal dom en helemaal niet bezorgd over de mogelijkheid van moord. Dus bedenkt ze verschillende pogingen om manipuleren de keizer om zijn hoede te verhogen, alleen om Rory te gebruiken om hem weer te laten zakken.

  Kijk: opschorting van ongeloof zaken. Het is in feite het belangrijkste dat maakt uit. Tekens en instellingen moeten consistent en coherent zijn.

  Dan is er het probleem met de constante herhaling van dezelfde grappen. Het 'lol, de homo van de keizer' was de eerste keer niet erg grappig, en tegen de zevende of achtste keer kon ik alleen maar huiveren. De beste grap in de hele set, "Die keer dat ik onze dochter heb opgeofferd", was de eerste keer terecht grappig. en dan wordt het een paar minuten later letterlijk herhaald.

  Het voelt bijna cynisch - zoals die afgezaagde, neerbuigende tekenfilms die ik als kind haatte en die geen enkel vertrouwen hadden in het vermogen van het publiek om te begrijpen iets, en daarom herhaald alles. Voorbeeld: een hele aflevering besteden aan het opbouwen van een ironische dood, alleen voor het stervende personage om te stoppen, mod-throes, en te verklaren: "Dat is pijnlijk ironisch." GEE, BEDANKT DAT JE HET ONS LAAT WETEN.

  Dit alles is misschien draaglijker in media die gericht zijn op een jongere doelgroep, maar ik heb niet echt het gevoel dat Rory ooit bedoeld was Dat.

  Dus ja. Ik doe niet echt scores, maar als ik dat deed, zou dit op zijn best een 6/10 zijn - en dat zou met een substantieel boost van het pure genot om Rory weer te zien. Ik kreeg hier absoluut het gevoel dat de schrijvers niet echt verhalen hadden die ze wilden vertellen, alleen een stel grappen waarvan ze dachten dat ze grappig zouden zijn - en humor kan niet overleven in een vacuüm.

  Ik heb al mijn Big Finishes-aankopen verzameld in een enkel enorm document, naast die op mijn verlanglijstje (vetgedrukt, rechts uitgelijnd). Bekijk het om te zien waar ik al naar heb geluisterd (of binnenkort zal doen), of om me iets nieuws aan te bevelen om naar te luisteren!

  Excuses voor altijd voor mijn vele typefouten (FUAC) en slecht geheugen.

  mark687
  Kanselier


  Wat was een Romeinse centurio?

  Tijdens het nieuwtestamentische tijdperk was een Romeinse centurio een professionele militaire officier die het bevel voerde over een peloton dat een 'eeuw' werd genoemd. Dit kan variëren van bijna honderd tot enkele honderden mannen. Elk Romeins legioen bestond uit bijna 5.000 mannen, verdeeld in meerdere cohorten, waarbij elk cohort uit meerdere eeuwen bestond. Daardoor kon een legioen wel zestig centurions bevatten. Hun belang was gebaseerd op anciënniteit, waarbij de senior centurio in een legioen een positie van groot prestige had. Sommige historici hebben de centurio's van het hoogste niveau vergeleken met middeleeuwse ridders. Romeinse centurio's vormden de brug tussen aangeworven troepen en officieren, op vrijwel dezelfde manier als onderofficieren dat doen in het moderne Amerikaanse leger.

  Soldaten werden aangesteld als centurio's op grond van hun moed, loyaliteit, karakter en bekwaamheid in de strijd. Centurions werden gehouden aan hoge gedragsnormen en er werd verwacht dat ze met hun mannen in de frontlinie zouden vechten. In feite was de aangewezen plaats in de formatie van de centurio helemaal aan het einde van de eerste rij. Als gevolg hiervan werden Romeinse centurio's goed betaald en stonden ze in hoog aanzien, en ze leden tijdens de oorlog veel verwondingen en doden. De combinatie van rijkdom, macht en prestige maakte hen invloedrijk in de samenleving.

  De Bijbel vermeldt verschillende Romeinse centurio's. De man die toezicht hield op de kruisiging van Jezus was een centurio (Matteüs 27:54), waarschijnlijk iemand met een lagere anciënniteit. Het was een centurio die aan de voet van het kruis uitriep: "Deze man was zeker de Zoon van God!" (Marcus 15:39). Mattheüs 8:5&ndash13 en Luke 7:1&ndash10 vertellen het verhaal van een centurio, waarschijnlijk van hoge rang, die Jezus benaderde voor genezing namens zijn dienaar. De koninklijke functionaris die in Johannes 4:43 & ndash54 wordt genoemd, kan ook een hooggeplaatste centurio zijn geweest. In alle gevallen staan ​​de centurio's bekend om hun gezagspositie. Als deze mannen een verzoek hadden gedaan aan wie dan ook, laat staan ​​aan Jezus, een Jood, zou groot geloof en grote nederigheid nodig zijn geweest.

  Misschien wel de belangrijkste Romeinse centurio die in de Bijbel wordt genoemd, is Cornelius, beschreven in Handelingen 10. Er werd gezegd dat Cornelius een goede reputatie had bij het Joodse volk, in het bijzonder vanwege zijn gebed en liefdadigheid (Handelingen 10:2). Volgens de Bijbel zag Cornelius een visioen van een engel die hem vertelde Petrus in Joppe te zoeken. Cornelius was gehoorzaam aan het visioen en Petrus vertelde hem over zijn eigen visioen en gebood hem zowel heidenen als joden te evangeliseren. Cornelius werd tijdens deze ontmoeting gered en werd een van de eerste niet-Joden die in het vroege kerktijdperk werden geëvangeliseerd (Handelingen 11:15 & ndash18). De aanwezigheid van de Heilige Geest in een onbesneden, niet-joodse persoon & mdasha Romeinse centurion, van alle mensen & mdash bewees aan de andere christenen dat de boodschap van Christus universeel was.


  Bekijk de video: Centurion Movie Trailer