Anaximander

Anaximander


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Het boek, gericht op een algemeen publiek, bespreekt de erfenis van Anaximander (ca. 610 – ca. 546 v.Chr.) en hoe zijn methode en theorieën relevant zijn voor de ontwikkeling van wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.

Carlo Rovelli is in de eerste plaats een wetenschapper, een Italiaanse theoretisch natuurkundige, die wereldwijd onder de aandacht kwam met zijn boek, Zeven korte lessen over natuurkunde (2015 CE). Anaximander (voor het eerst gepubliceerd in het Engels in 2011 CE) is een eerder boek dat de erfenis van Anaximander onderzoekt (ca. 610 – ca. 546 BCE). De boeken van Carlo Rovelli zijn oorspronkelijk geschreven in zijn moedertaal Italiaans, maar de elegantie van zijn ideeën en schrijven gaan niet verloren in vertaling of verminderen.

Onze kennis van Anaximander is niet enorm, we hebben inderdaad een enkel fragment van zijn werk en verschillende latere verwijzingen naar Anaximander die een begrip van zijn ideeën en gedachten mogelijk maken. Het geschreven fragment komt uit Theophrastos' Fysieke mening en wordt verondersteld Anaximanders eigen woorden te hebben geciteerd.

Het boek begint met een beschrijving van Griekenland in de 6e eeuw vGT, plaatst de 6e eeuw vGT in een context met het verleden, en bespreekt vervolgens de theorieën en ontdekkingen van Anaximander. 6e eeuw BCE Miletus was een plaats van baanbrekend denken, Thales, Anaximander, Anaximenes, Hecataeus maakten allemaal deel uit van de Ionische school van Griekse filosofie die daar gecentreerd was. Anaximander onderzocht de ideeën van zijn leermeester Thales van Miletus en bracht vervolgens zijn eigen ideeën naar voren, cruciaal in schriftelijke vorm en suggereerde tegelijkertijd dat de ideeën van Thales niet helemaal correct waren. Dus het proces van wetenschappelijk onderzoek was begonnen, er was inderdaad een "conceptuele revolutie" aan de gang.

De ideeën van Anaximander zijn belangrijk omdat zijn theorieën in wezen correct waren. Anaximanders verklaringen, zoals de cyclische aard van water, zijn gebaseerd op 'natuurlijke dingen, zonder verwijzing naar het goddelijke'. Dit was natuurlijk een afwijking van de culturele normen van die tijd waarin de goden werden gezien als betrokken bij de scheppingsmythen en -legenden en die ook van invloed waren op het dagelijks leven.

De lezer wordt meegenomen op een reis van het tijdperk van Anaximander naar Einstein & verder, met Anaximander altijd in gedachten.

Rovelli bespreekt de sociale, culturele en politieke implicaties van de gedachtegang die Anaximander in gang had gezet in het oude Griekenland en de eeuwen die volgden, waarbij hij verder ging dan de antieke wereld en de relevantie van de wetenschappelijke methode voor de moderne tijd. Aan Rovelli's schrijven ligt progressief denken en een begrip ten grondslag dat wetenschappelijke waarheid met vallen en opstaan ​​wordt ontdekt, een standpunt dat ongelijk hebben niet per se slecht is als het de waarheid naar voren brengt door onderzoek en kritisch denken.

Rovelli bespreekt liefdevol de ideeën en de erfenis van Anaximander en erkent en viert de bijdrage van Anaximander aan de wetenschap. Interessant is dat het nieuwste boek van de auteur De orde van de tijd (2017 CE) is vernoemd naar het enige bestaande fragment van Anaximanders schriftelijke vastlegging.

Anaximander is moeilijk te categoriseren omdat het zowel een oud geschiedenisboek is als een boek dat de principes van wetenschappelijk denken onderzoekt. In veel opzichten is het een boek voor de 21e eeuw CE, maar met zijn wortels in de 6e eeuw BCE, en wordt uitgebreid om de vorderingen te dekken die sindsdien zijn gemaakt.

Naar mijn mening, Anaximander is een prachtig boek dat de historicus uit de oudheid moet aanspreken en ook degenen die geïnteresseerd zijn in wetenschap. De lezer zal merken dat ze worden meegenomen op een reis van het tijdperk van Anaximander naar Einstein en daarna, met Anaximander altijd in gedachten. Het bereikt zijn doel om de bijdrage van Anaximander aan de wetenschap te onderzoeken en viert zijn nalatenschap door zijn nalatenschap vierkant en relevant in de moderne wereld te plaatsen. De historicus uit de oudheid zou het boek misschien te veel met wetenschap bezighouden, maar dat zou Anaximander en zijn prestatie een slechte dienst bewijzen.


Anaximander (Anaximandros)

EENNAXIMANDROS van Miletos was een metgezel of leerling van Thales. Volgens Apollodoros werd hij geboren in het tweede of derde jaar van de tweeënveertigste Olympiade (611-610 .). voor Christus). Van zijn leven is weinig bekend dat Zeller afleidt uit de verklaring van Aelian (VH iii. 17) dat hij de Milesische kolonie naar Apollonia leidde, dat hij een man van invloed was in Miletos. Hij was een student aardrijkskunde en astronomie en verschillende uitvindingen, zoals de zonnewijzer, worden aan hem toegeschreven. Zijn boek, dat de eerste filosofische verhandeling in Griekenland werd genoemd, kreeg mogelijk pas na zijn dood de titel '&pi&epsilon&rhoί &phi&upsilon&sigma&epsilon&omega&sigmaf'. Het werd al snel zeldzaam en Simplicius lijkt er geen toegang toe te hebben gehad.

 • Literatuur: Schleiermacher, Ab. D. Berl. Akad. 1815 Op. Fil. ii. 171 Kris, Forschungen, blz. 42-52 Teichmäller, Studeren, blz. 1-70, 545-558 B'sgen, Das &alpha&pi&epsilon&iota&rho&omicron&nu Anax. Wiesbaden 1867 L'252tze, Das &alpha&pi&epsilon&iota&rho&omicron&nu Anax. Leipz. 1878 J. Neuhauser, De Anax. Mijlen. Bonn 1879, en in meer volledige vorm, Bonn 1883 Leerlooierij, ds. Phil. v. (1882) Natorp. Fil. Monatshefte, 1884 Leerlooierij, Archief f. NS. Gesch. NS. Filos. viii. 443 ff. Dielen, ibid. x. (1897) 228 ev.

(een) FRAGMENTEN VAN EENNAXIMANDROS.

Vertaling.&mdash1. 'Onsterfelijk en onverwoestbaar', 'omringt alles en leidt alles.' 2. '(Daartoe keren ze terug wanneer ze vernietigd zijn) uit noodzaak, want hij zegt dat ze straf ondergaan en elkaar genoegdoening geven voor onrecht.'

(B) PASSAGES MET BETREKKING TOT EENNAXIMANDROS IN EENRISTOTEL.

arist. Fys. l. 4 187 a 12. Sommigen die menen dat het reële, de onderliggende substantie, een eenheid is, ofwel een van de drie 'elementen'93 of iets anders dat dichter is dan vuur en ijler dan lucht, leren dat andere dingen gegenereerd door condensatie en verdunning. . . . 20. Anderen geloven dat bestaande tegenstellingen gescheiden zijn van de eenheid, zoals Anaximandros zegt, en ook degenen die zeggen dat eenheid en veelheid bestaan, aangezien Empedokles en Anaxagoras voor deze andere dingen scheiden van het mengsel [&mu&iota&gamma&mu&alpha'93. 2

Fys. iii. 4 203 b 7. Er is geen begin van het oneindige, want dan zou het een einde hebben. Maar het is zonder begin en onverwoestbaar, omdat het een soort eerste beginsel is, want het is noodzakelijk dat alles wat tot stand komt een einde heeft, en dat er een einde is aan alle vernietiging. Daarom, zoals we zeggen, is er geen eerste principe van deze [d.w.z. het oneindige'93, maar het zelf

1. Het fragment wordt uitvoerig besproken door Ziegler, Archief f. NS. Gesch. NS. Filos. l. (1883) blz. 16 ff.

2. Zie Theophrastos (Dox. 478) onder Anaxagoras, infra.

lijkt het eerste principe van alle andere dingen te zijn en alles te omringen en alles te leiden, zoals ze zeggen die denken dat er geen andere oorzaken zijn dan het oneindige (zoals geest of vriendschap), maar dat het zelf goddelijk is is onsterfelijk en onverwoestbaar, zoals Anaximandros en de meeste natuurkundigen zeggen.

 • eenvoudig. Fys. 32 r 150, 20. Er is een andere methode, volgens welke ze verandering niet toeschrijven aan de materie zelf, noch veronderstellen ze dat het ontstaan ​​plaatsvindt door een transformatie van de onderliggende substantie, maar door scheiding voor de tegenstellingen die bestaan ​​in de substantie die is oneindige materie worden gescheiden, volgens Anaximandros, die de eerste denker was die de onderliggende substantie het eerste principe noemde. En de tegenstellingen zijn warmte en kou, droog en vochtig, en de rest.

Fys. iii. 5 204 b 22. Maar het is niet mogelijk dat oneindige materie één en eenvoudig is, zoals sommigen zeggen, dat het iets anders is dan de elementen waaruit ze zijn voortgebracht, of dat het absoluut één is. Want er zijn sommigen die het oneindige van dit karakter maken, maar zij beschouwen het niet als lucht of water, opdat andere dingen niet door het oneindige worden uitgewist, want deze zijn wederzijds vijandig tegenover elkaar, aangezien lucht koud, water is vochtig en vuur heet als een van deze oneindig zou zijn, zou de rest meteen worden uitgewist, maar nu zeggen ze dat het oneindige iets anders is dan deze dingen, namelijk dat waaruit ze komen.

Fys. iii. 8 208 a 8. Opdat de generatie daadwerkelijk kan plaatsvinden, is het niet nodig om te bewijzen dat het oneindige feitelijk materie zou moeten zijn die de zin kan waarnemen, want het is mogelijk dat vernietiging van het ene het genereren van het andere is, mits het alles beperkt is.

De Coelo iii. 5 303 b 11. Sommigen zeggen dat er maar één onderliggende stof is en van deze

zeggen dat het water is, sommigen dat het lucht is, sommigen dat het vuur is, en sommigen dat het ijler is dan water en dichter dan lucht en deze laatste zeggen dat het oneindig is en alle hemelen omringt.

Meteoor. 2 355 a 21. Het is natuurlijk dat dit juist onbegrijpelijk is voor degenen die zeggen dat in het begin, toen de aarde vochtig was en het universum, inclusief de aarde, werd verwarmd door de zon, er lucht werd gevormd en de hele hemel droogde, en dit bracht de wind voort en deed de hemel draaien. 1

Metaf. xii. 2 1069 b 18. Het is dus niet alleen terecht toegegeven dat alle dingen voortkomen uit niet-zijn, maar ook dat ze allemaal voortkomen uit zijn: mogelijk uit zijn, eigenlijk uit niet-zijn en dit is de eenheid van Anaxagoras (want dit is beter dan te zeggen dat alle dingen samen bestaan ​​[&omicron&mu&omicronὓ &piά&nu&tau&alpha'93), en het is het mengsel [&mu&iota&gamma&mu&alpha'93 van Empedokles en Anaximandros.

 • Pluk. Symp. viii. 730 E. Daarom vereren zij (de Syriërs) de vis als van dezelfde oorsprong en dezelfde familie als de mens, met een meer redelijke filosofie dan die van Anaximandros, want hij verklaart niet dat vissen en mensen tegelijkertijd werden voortgebracht, maar dat in het begin mensen werden voortgebracht in de vorm van vissen, en toen ze opgroeiden als haaien totdat ze in staat waren zichzelf te helpen, kwamen ze vervolgens tevoorschijn op de droge grond.

(C) PASSAGES MET BETREKKING TOT EENNAXIMANDROS IN DE NSOXOGRAFEN.

(Theophrastos, Dox. 477) Eenvoudig. Fys. 6 r 24, 26. Onder degenen die zeggen dat het eerste beginsel één en verplaatsbaar en oneindig is, bevindt zich Anaximandros van Miletos, zoon van Praxiades, leerling en opvolger van Thales. Hij zei dat het eerste principe en element van alle dingen oneindig is, en hij was de eerste die dit woord toepaste op:

1. Zie Theophrastos Dox. 494, infra, P. 12.

het eerste principe en hij zegt dat het noch water is, noch enig ander van de dingen die elementen worden genoemd, maar het oneindige is iets van een andere aard, waaruit alle hemelen en werelden daarin voortkwamen en uit welke bron de dingen voortkomen, om dat ze uit noodzaak terugkeren wanneer ze vernietigd zijn, want hij zegt dat ze straf ondergaan en voldoening schenken 1 elkaar voor onrecht volgens de orde van de tijd, in nogal poëtische taal uitgedrukt. Het is duidelijk dat wanneer hij de vier elementen in elkaar ziet veranderen, hij het niet juist acht om een ​​van deze de onderliggende substantie te maken, maar iets anders ernaast. En hij denkt niet dat dingen tot stand komen door verandering in de aard van het element, maar door de scheiding van de tegenstellingen die de eeuwige beweging veroorzaakt. Daarom vergelijkt Aristoteles hem met Anaxagoras.

eenvoudig. Fys. 6 tegen 27, 23 Dox. 478. De vertaling wordt gegeven onder Anaxagoras, infra.

Alex. in Meteoor. 91 r (vol. i. 268 Id.), Dox. 494. Sommige natuurkundigen zeggen dat de zee het overblijfsel is van het eerste vocht 2 want toen het gebied rond de aarde vochtig was, werd het bovenste deel van het vocht verdampt door de zon, en daaruit kwamen de winden en de omwentelingen van de zon en de maan, aangezien deze hun omwenteling maakten vanwege de dampen en uitademingen, en draaide in die regio's waar ze een overvloed van hen vonden. Wat overblijft van dit vocht in de holle plaatsen is de zee, dus het neemt in hoeveelheid af, wordt geleidelijk verdampt door de zon en uiteindelijk zal het volledig opdrogen. Theophrastos zegt dat Anaximandros en Diogenes van deze mening waren.

1. Archief f. NS. Geschichte d. Fil. l. P. 16 vierkante meter

2. Aet. iii. 16 Dox. 381.

Hip. Fil. 6 Dox. 559. Anaximandros was een leerling van Thales. Hij was een Milesiër, zoon van Praxiades. Hij zei dat het eerste principe van de dingen de natuur van het oneindige is, en dat daaruit de hemelen en de werelden daarin voortkomen. En dit (eerste principe) is eeuwig en wordt niet oud, en het omringt alle werelden. Hij zegt van de tijd dat daarin generatie en bestaan ​​en vernietiging worden bepaald. Hij zei dat het eerste principe en het element van wezens het oneindige is, een woord dat hij als eerste toepaste op het eerste principe. Bovendien is beweging eeuwig, en daardoor verrijzen de hemelen. De aarde is een hemellichaam dat door geen enkele andere macht wordt bestuurd en dat zijn positie behoudt omdat het zich op dezelfde afstand van alle dingen bevindt, de vorm ervan is gebogen, cilindrisch als een stenen zuil 1 het heeft twee gezichten, het ene is de grond onder onze voeten en het andere is er tegenover. De sterren zijn een cirkel 2 van vuur, gescheiden van het vuur rondom de wereld, en omgeven door lucht. Er zijn bepaalde ademhalingsgaten, zoals de gaten van een fluit waardoor we de sterren zien, zodat wanneer de gaten worden dichtgestopt, er verduisteringen zijn. De maan is soms vol en soms in andere fasen omdat deze gaten dicht of open zijn. De cirkel van de zon is zevenentwintig keer die van de maan, en de zon is hoger dan de maan, maar de cirkels van de vaste sterren zijn lager. 3 Dieren ontstaan ​​door dampen die door de zon worden opgewekt. De mens is echter ontstaan ​​uit een ander dier, namelijk de vis, want eerst was hij als een vis. Winden zijn te wijten aan een scheiding van de lichtste dampen en de beweging van de massa van deze dampen en vocht komt van

1. Aet. iii. 10 Dox. 376. Zie. Pluk. Strom. 2 Dox. 579.

2. &kappa&upsilon&kappa&lambda&omicron&sigmaf, de cirkel of het wiel waarin de sterren zijn geplaatst en waarin ze draaien. De cirkel van de maan is verder van de aarde verwijderd en als laatste komt de cirkel van de zon.

3. vgl. Aet. ii. 15-25, infra.

de damp die door de zon wordt opgewekt 1 van hen 2 en bliksem treedt op wanneer een wind op wolken valt en ze scheidt. Anaximandros werd geboren in het derde jaar van de tweeënveertigste Olympiade.

Pluk. Strom. 2 Dox. 579. Anaximandros, de metgezel van Thales, zegt dat het oneindige de enige oorzaak is van alle generaties en vernietiging, en daarvan werden de hemelen gescheiden, en evenzo alle werelden, die oneindig in aantal zijn. En hij verklaarde dat vernietiging en, veel eerder, generatie hebben plaatsgevonden sinds onbepaalde tijd, aangezien alle dingen in een cyclus zijn betrokken. Hij zegt dat de aarde een cilinder van vorm is en dat de diepte een derde van de breedte is. En hij zegt dat er aan het begin van deze wereld iets [&tau&iota Diels'93 dat warmte en koude van het eeuwige wezen voortbracht, daaruit werd gescheiden, en een soort bol van deze vlam omringde de lucht rond de aarde, zoals schors een boom omgeeft toen werd deze bol in delen gebroken en gedefinieerd in duidelijke cirkels, en zo verrezen de zon en de maan en de sterren. Verder zegt hij dat de mens in het begin werd voortgebracht uit allerlei soorten dieren, aangezien de rest snel voedsel voor zichzelf kan krijgen, maar de mens alleen vereist zorgvuldige voeding gedurende een lange tijd, zo'n wezen zou in het begin zijn bestaan ​​​​niet hebben kunnen behouden. Dat is de leer van Anaximandros.

Herm. I.G.P. 10 Dox. 653. Zijn landgenoot Anaximandros zegt dat het eerste principe ouder is dan water en eeuwige beweging hierin is dat alle dingen ontstaan ​​en alle dingen vergaan.

Aet. plaats. l. 3: Dox. 277. Anaximandros van Miletos, zoon van Praxiades, zegt dat het eerste principe van de dingen het oneindige is, want hieruit komen alle dingen voort, en alle

1. Aet. iii. 6 Dox. 374. 2. Zie. Aet. iii. 3 Dox. 367.

dingen vergaan en keren hiernaar terug. 1 Dienovereenkomstig is een oneindig aantal werelden gegenereerd en weer vergaan en teruggekeerd naar hun bron. Daarom noemt hij het oneindig, opdat de generatie die plaatsvindt, het niet vermindert. Maar be zegt niet wat het oneindige is, of het nu lucht of water of aarde of iets anders is. Hij laat niet zien wat materie is en noemt het gewoon de actieve oorzaak. Want het oneindige is niets anders dan materie en materie kan geen energie zijn, tenzij een actief middel de substantie ervan is. 7 302. Anaximandros verklaarde dat de oneindige hemelen goden zijn.

Aet. ii. 1 Dox. 327. Anaximandros (et al.): In elke cyclus bestaan ​​oneindige werelden in het oneindige Dox. 329, en deze werelden zijn even ver van elkaar verwijderd. 4 331. De wereld is vergankelijk. 11 340. Anaximandros: De hemel ontstaat uit een mengsel van warmte en kou. 13 342. De sterren zijn wielvormige luchtmassa's, vol vuur, die vlammen uit de poriën in verschillende delen uitademen. 15 345. Anaximandros et al.: De zon heeft de hoogste stand van allemaal, de maan is de volgende, en daaronder zijn de vaste sterren en de planeten. 16 345. De sterren worden gedragen door de cirkels en de bollen waarin elk zich beweegt. 20 348. De cirkel van de zon is achtentwintig keer zo groot als de aarde, als een wagenwiel, met een hol centrum en dit vol vuur, schijnt in elk deel, en zendt vuur uit door een nauwe opening als de lucht van een fluit. 21 351. De zon is even groot als de aarde, maar de cirkel van waaruit ze haar uitademing uitzendt en waarmee ze door de hemel wordt gedragen, is zevenentwintig keer zo groot als de aarde. 24 354. Een eclips vindt plaats wanneer de uitlaat voor de vurige uitademingen gesloten is. 25 355. De cirkel van de maan is negentien keer zo groot

1. Epifan. iii 2 Dox. 589.

zoals de aarde, en zoals de cirkel van de zon vol vuur is en verduisteringen het gevolg zijn van de omwentelingen van het wiel, want het is als een wagenwiel, hol van binnen, en het centrum ervan is vol vuur, maar er is slechts een uitgang voor het vuur. 28 358. De maan schijnt door haar eigen licht. 29 359. De maan wordt verduisterd wanneer het gat in het wiel wordt gestopt.

Aet. iii. 3 Dox. 367.Anaximandros zei dat bliksem het gevolg is van wind, want wanneer het wordt omringd en samengedrukt door een dikke wolk en zo wordt verdreven vanwege zijn lichtheid en zeldzaamheid, dan maakt het breken een geluid, terwijl de scheiding een scheur van helderheid in de duisternis veroorzaakt van de wolk.

Aet. NS. 3 Dox. 387. Anaximandros et al. De ziel is van nature als lucht.

Aet. v. 19 Dox. 430. Anaximandros zei dat de eerste dieren werden gegenereerd in het vocht en bedekt waren met een stekelige huid en naarmate ze ouder werden, werden ze droger, en nadat de huid van hen brak, leefden ze een tijdje.

Cic. de Nat. deor. l. 10 Dox. 531. Anaximandros was van mening dat goden een begin hebben, dat met lange tussenpozen opkomt en ondergaat, en dat het de ontelbare werelden zijn. Maar wie van ons kan aan god denken behalve als onsterfelijk?

LIST OF EENAFKORTINGEN:

Sul. Fys. = Simplicii in Aristotelis physicarum libros qua ores edit H. Diels, Berlijn 1882.

Sul. Kaël. = simpel, Commentaar op Aristoteles' De caelo.


Evolutie en paleontologie in de antieke wereld

En in de eeuwen nadat monsters stierven,
Noodgedwongen stierven daar menige voorraad, niet in staat
Door vermeerdering om een ​​nageslacht te smeden.
Voor wat voor wezens je ook aanschouwt?
Het ademen van de adem van het leven, hetzelfde zijn geweest
Zelfs vanaf hun vroegste leeftijd levend bewaard
Door sluwheid, of door moed, of tenminste
Door snelheid van voet of vleugel. En menig aandeel
Blijft nog, vanwege het nut voor de mens. . .

Lucretius. Over de aard der dingen, Boek V

We kunnen niet het hele spectrum en de lange geschiedenis van het wetenschappelijke denken van de antieke wereld laten zien. Deze tentoonstelling is eenvoudig bedoeld om enkele stromingen in het oude denken aan te duiden die een voorbode waren van latere ontwikkelingen in de evolutionaire biologie.

De Ionische filosofen

De evolutietheorie begint bij de Ionische filosoof Anaximander (ca. 611 - 546 v.G.T.). Er is heel weinig bekend over zijn leven, maar het is bekend dat hij een lang gedicht schreef, Over de natuur, een samenvatting van zijn onderzoeken. Dit gedicht is nu verloren gegaan en is alleen bewaard gebleven in uittreksels die in andere werken worden geciteerd. Er is echter genoeg over dat het denken van Anaximander met enig vertrouwen kan worden gereconstrueerd. Voor Anaximander was de wereld ontstaan ​​uit een ongedifferentieerde, onbepaalde substantie, de apeiron. De aarde, die was samengesmolten uit de apeiron, was ooit bedekt met water, met planten en dieren die uit modder waren ontstaan. Mensen waren niet aanwezig in de vroegste stadia, ze zijn voortgekomen uit vissen. Dit gedicht was behoorlijk invloedrijk op latere denkers, waaronder Aristoteles.

Had Anaximander naar fossielen gekeken? Heeft hij vergelijkende vissen en menselijke anatomie bestudeerd? Helaas weten we niet welk bewijs Anaximander gebruikte om zijn ideeën te ondersteunen. Zijn theorie vertoont enige gelijkenis met de evolutietheorie, maar lijkt ook ontleend te zijn aan verschillende Griekse mythen, zoals het verhaal van Deucalion en Pyrrha, waarin volkeren of stammen uit de aarde of uit stenen worden geboren. Zijn concept van de apeiron lijkt op de Tao van de Chinese filosofie en religie, en op de 'vormloze en lege' aarde van het Hebreeuwse scheppingsverslag en andere scheppingsmythen. Hoewel de ideeën van Anaximander waren gebaseerd op de religieuze en mythische ideeën van zijn tijd, was hij nog steeds een van de eersten die een verklaring van de oorsprong en evolutie van de kosmos probeerde op basis van natuurwetten.

In de 6e eeuw v.G.T. Xenophanes van Colophon (gestorven ca. 490 v.G.T.), die een discipel van Anaximander was, ontwikkelde de theorieën van Anaximander verder. Hij observeerde fossiele vissen en schelpen en concludeerde dat het land waar ze werden gevonden ooit onder water was geweest. Xenophanes leerde dat de wereld gevormd werd door de condensatie van water en "oermodder". Hij was de eerste persoon waarvan bekend was dat hij fossielen gebruikte als bewijs voor een theorie over de geschiedenis van de aarde.

De Griekse historicus Herodotus (484-425 v.G.T.) observeerde ook fossiele schelpen in Egypte en noemde ze als bewijs dat Egypte ooit onder water was geweest. Hij beschreef ook een vallei in Arabië, in het Mokattam-gebergte, waar hij "de ruggengraat en ribben van zulke slangen zag die onmogelijk te beschrijven zijn: van de ribben waren er een groot aantal hopen ..." Hij schreef deze botten toe aan gevleugelde slangen die door ibissen waren gedood. We weten nu dat dit de botten zijn van fossiele zoogdieren die elk regenseizoen uit de rotsen spoelen. Verscheidene andere oude historici noemden in hun geschriften kort fossielen. Ten slotte is bekend dat de beroemde Griekse arts Hippocrates van Cos (460-357 v.G.T.) fossielen heeft verzameld. Bij moderne opgravingen in Asklepion, de beroemde medische school uit de tijd van Hippocrates, is een fragment van een fossielolifantkies opgegraven.

Empedocles van Acragas

Een andere Griekse filosoof, de vijfde-eeuwse materialist Empedocles van Acragas (op Sicilië), stelde dat het universum uit vier basiselementen bestond: aarde, lucht, vuur en water. Deze elementen werden bewogen door twee fundamentele krachten, die Empedocles Liefde en Strijd noemde. ("Aantrekking" en "afstoting" zijn misschien betere moderne termen voor wat Empedocles eigenlijk bedoelde.) Het constante samenspel van deze elementen, die elkaar afwisselend aantrekken en afstoten, had het universum gevormd. Empedocles beweerde dat de aarde levende wezens had gebaard, maar dat de eerste wezens onstoffelijke organen waren. Deze organen werden uiteindelijk door de kracht van Liefde samengevoegd tot hele organismen, maar sommige van deze organismen, die monsterlijk en ongeschikt voor het leven waren, waren uitgestorven.

De theorie lijkt vandaag een beetje bizar, maar Empedocles had een soort evolutietheorie bedacht: natuurlijke selectie uit het verleden is verantwoordelijk voor de vormen die we vandaag zien. Empedocles schreef de oorsprong van het leven van vandaag ook toe aan het samenspel van onpersoonlijke krachten, waarin het toeval, niet de goden, de hoofdrol speelden. Er zijn echter grote verschillen tussen de ideeën van Empedocles en natuurlijke selectie in de moderne zin: Empedocles zag zijn 'natuurlijke selectie' als een gebeurtenis uit het verleden, niet als een continu proces. Nogmaals, we weten niet of Empedocles daadwerkelijk ondersteunend bewijs voor zijn theorieën had gevonden. Hij is mogelijk beïnvloed door bestaande verslagen van mythologische wezens die uit de delen van verschillende dieren leken te zijn 'samengesteld', zoals centauren, sfinxen en hersenschimmen. Maar misschien had hij ook misvormde dieren gezien, of 'monsterlijk ogende' fossiele botten onderzocht.


Anaximander: Evolutie, de aarde als een lichaam in de ruimte en het eerste experiment

Anaximander van Milete (ca. 610 - 8211 546 vGT) zou een leerling zijn geweest van Thales, de Ionische Griekse filosoof ook van de stad Miletus, die in het begin van de 6e eeuw vGT met filosofie begon. Net als zijn mentor was Anaximander bezorgd over waar dingen van gemaakt waren, hoe dingen werden gevormd en hoe dingen veranderden. Evenzo gaf hij geen eer aan persoonlijke goden voor de gebeurtenissen die mensen over de hele wereld hebben waargenomen.

Een voorbeeld hiervan is de hypothese van Anaximander over donder en bliksem. In de Griekse mythologie werden deze verschijnselen toegeschreven aan de god Zeus, die letterlijk bliksemschichten gooide die hij in zijn zak droeg. Dat is niet iets dat je echt zou kunnen testen en weerleggen als je Zeus definieerde als een extreem machtig wezen dat zich in wolken kon verbergen (zoals hij bij verschillende gelegenheden deed in de Griekse mythen). Maar Anaximander stelde voor dat donder het gevolg was van twee wolken die tegen elkaar botsen, soms een heldere vlam genererend als de beweging van lucht door de interactie van wolken erg sterk was. Dit was ook niet iets dat de oude Grieken konden testen, maar het mechanisme hing tenminste alleen af ​​van de aanwezigheid van lucht, water en wolken - dingen waarvan de aanwezigheid in de wereld door niemand werd betwist.

Detail van het schilderij van Raphael “The School of Athens”, waarop mogelijk Anaximander te zien is, leunend naar Pythagoras aan zijn linkerhand (niet afgebeeld).

Anaximander dacht ook dat de aarde de vorm had van een trommel, een korte cilinder, met de continenten en levensvormen op een van de cirkelvormige vlakken. Hoewel het ver verwijderd was van de echte vorm van de aarde, stelde Anaximander zich zijn vreemd gevormde planeet voor als zwevend in een substantie, de Apeiron, een woord dat is vertaald met de betekenis van zoiets als '8216grenzeloos'8217 of '8216onbepaald'8217. Dit had te maken met zijn meningsverschil met Thales. Terwijl Thales dacht dat de bron van alles water was, dacht Anaximander dat de Apeiron deze rol vervulde. Sinds Anaximander's Apeiron is vergeleken met een soort niet-detecteerbaar deel van het bestaan ​​dat de focus zou worden van latere filosofen, en dat tegenwoordig veel religies domineert, hebben sommige historici van de filosofie Anaximander beschouwd als de grondlegger van de metafysica. Ze beschouwen zijn ideeën als geavanceerder in vergelijking met zijn mentor Thales en ook als geavanceerder in vergelijking met zijn student, Anaximenes, het onderwerp van onze volgende post. Een ander perspectief is dat de Apeiron de manier was waarop Anaximander zijn idee uitdrukte (algemeen voor veel Ionische filosofen) dat alle materie een soort vitale kracht bevat, of '8216hylozoïsme'8217.

Anaximanders concept van de cilindrische aarde.

Wat belangrijk is voor de ontwikkeling van de wetenschap, is dat Anaximander dacht dat zijn Apeiron de ruimte tussen de aarde, de zon, de maan, de planeten en de sterren vulde. Dit in tegenstelling tot het model van Thales 8217 waarin de aarde alleen het land (continenten) was, drijvend op het water (de oceaan), terwijl de zon, de maan, de planeten en de sterren naar boven bewogen, met lucht boven het land en de oceaan op de bodem van alles. In het kosmologische model van Anaximander was de aarde, inclusief het water, opgehangen in de Apeiron, en niets hield het tegen. Dit betekende dat de zon, de maan en de sterren reisden rond de aarde, niet alleen erboven van 's morgens tot' s avonds, maar ook onder. Dit klinkt misschien kinderachtig voor ons, wetende dat er geen "onder" de aarde is, aangezien de zwaartekracht alles van het hele aardoppervlak naar het centrum trekt. Maar als je bedenkt dat de Griekse mythologie de zon, Helios, voorstelde als een god die elke nacht per boot van het westelijke uiteinde van de aarde naar de oostelijke kant reist ter voorbereiding op zijn opstanding de volgende dag, begint het idee van Anaximander op een grote voorsprong. Door de Apeiron te postuleren, vond Anaximander het idee van de ruimte uit, een noodzakelijke stap voordat mensen de wereld konden zien als een planeet die om iets anders heen draait.

Tijdens de tijd van Anaximander in Ionië ontwikkelden filosofen aan de andere kant van de Griekse wereld, de koloniën van Zuid-Italië, de opvatting dat kennis van de wereld verkregen kon worden door alleen te denken. De Ioniërs daarentegen dachten dat observatie van de wereld net zo waardevol was als mentale analyse, en Anaximander is misschien een stap verder gegaan door een echt experiment uit te voeren. Met behulp van een staaf genaamd a gnomon om een ​​schaduw te werpen en de hoek van de passage van de zon door de lucht te meten, berekende hij de lengte van een jaar en de seizoenen. 25 eeuwen later zou dit Anaximander lof verdienen van wijlen astronoom en wetenschapscommunicator, Carl Sagan, die zei: "Al eeuwenlang hadden mannen stokken gebruikt om elkaar te knuppelen en te spietsen. Anaximander van Miletus gebruikte de stok om de tijd te meten

Anaximander leert de kunst van de gnomon.

Anaximander, net als zijn mentor Thales, erkende ook dat het leven van water afhing, maar Anaximander zag water als de oorsprong van het leven. 2.400 jaar voor de geboorte van Charles Darwin theoretiseerde Anaximander dat het leven in het water was begonnen en dat de mens heel geleidelijk was geëvolueerd uit vissen of een soort wezen dat erg op vissen leek. Op basis van fragmenten van zijn geschriften die door latere schrijvers zijn bewaard, is het waarschijnlijk dat Anaximander zijn idee van 'evolutie' ontwikkelde op basis van fossielen die hij had ontdekt en bestudeerd. Hij redeneerde ook dat de eerste mensen geen baby's konden zijn omdat menselijke baby's niet alleen konden overleven, terwijl vissen onafhankelijk waren op het moment dat ze uit eieren kwamen. Dus besloot Anaximander dat mensen al veel langer moeten bestaan, mogelijk beginnend als primitieve eieren die zonder ouders uit de modder van de zeebodem kwamen.

Geschreven door David Warmflash

David is een astrobioloog en wetenschappelijk schrijver. Hij behaalde zijn MD aan de Sackler School of Medicine van de Universiteit van Tel Aviv, en heeft postdoctoraal werk gedaan aan de Brandeis University, de University of Pennsylvania en het Johnson Space Center, waar hij deel uitmaakte van de NASA's eerste cohort van fellows voor astrobiologie. Hij is al meer dan een decennium betrokken bij wetenschappelijke outreach en werkt sinds 2002 samen met The Planetary Society aan het bestuderen van de effecten van de ruimteomgeving op kleine organismen.

Bovenstaande standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Visionlearning of onze financieringsinstanties.


Opmerkingen:

[1] IK McEwen, 1979
[2] Hippolyti philosohumena 6 (Doxographi Graeci 559)
[3] Pseudo-Plutarchus Stromata 2 (Doxographi Graeci 579)
[4] Diogenes Laertius Levens van vooraanstaande filosofen 2.1, RD Hicks
[5] Stobaeus, i. 22. 1d, geciteerd op Wikipedia, vertaler niet genoemd
[6] Herodotus de geschiedenissen 4. 36.2, vertaald door A.D. Godley
[7] Plato Timaeus 33b, vertaald door W.R.M. Lam.
[8] Aristoteles Op de hemels 2.11, vertaald door J.L. Stocks
[9] Aristoteles op de hemels 2.13, vertaald door J.L. Stocks


Anaximander - Geschiedenis

Een naximander was de tweede filosoof van de Milasian School en was een leerling van Thales. Zijn data zijn onzeker, maar hij zou in 546 voor Christus 64 jaar oud zijn geweest. Volgens Apollodorus werd hij geboren in het tweede of derde jaar van de tweeënveertigste Olympiade (611-610 v. Chr.). Over zijn leven is weinig bekend. Zeller leidt uit de verklaring van Aelian dat hij de Milesische kolonie naar Apollonia leidde, af dat hij een man van invloed was in Miletus. Net als andere denkers uit de zesde eeuw was hij een primitieve wetenschapper en filosoof. Anaximander was van mening dat het onbeperkte het begin is van alle dingen, dat wil zeggen dat alle dingen zijn afgeleid van de oneindige substanties en weer oneindig worden wanneer hun bestaansperiode is voltooid. Er is geen begin van het oneindige, want dan zou het een einde hebben. Hij is het met Thales eens dat er maar één oersubstantie is, maar het is noch water, noch een andere soort die we kennen. Volgens Anaximander is de oersubstantie iets zonder limiet in ruimte en tijd en omvat het alle werelden - inclusief de onze. Hij beweerde dat de oersubstantie wordt omgezet in verschillende substanties en deze substanties worden omgezet in elkaar. Bijvoorbeeld, waar vuur is geweest, daar is as, dat is aarde. Anaximander had een argument om te bewijzen dat de oersubstantie geen water of een ander bekend element kon zijn. Als een van deze stoffen oer was, zou het de anderen overwinnen. In feite was dit het idee van rechtvaardigheid - van het niet overschrijden van grenzen - in de Anaximander-filosofie en een van de meest diepgaande Griekse overtuigingen. Voor Grieken waren zelfs de goden onderworpen aan gerechtigheid zoals mensen. Merk op dat langs dezelfde lijnen de conceptie van kosmische rechtvaardigheid de metafysica van Heraclitus-metafysica domineert, die de strijd in de volledige overwinning van een van beide verhindert. Het is heel belangrijk om te begrijpen dat het begrip 'rechtvaardigheid' zoals de Grieken gebruikten nauwelijks overeenkomt met wat we tegenwoordig gerechtigheid noemen.

De beste hypothese die de Anaximander bedacht, was dat de aarde vrij drijft en nergens op wordt ondersteund. (Aristoteles maakte bezwaar tegen deze theorie, hij verwierp vaak de beste hypothese van zijn tijd.) We kunnen zeggen dat Anaximander de eerste was die het idee van evolutie opvatte. Volgens hem was de aarde eerst in vloeibare toestand. De huidige toestand van de aarde is het resultaat van een geleidelijk opdrogend proces. Hij geloofde ook dat alle levende wezens hun oorsprong hebben in slijm en dat de mensheid was geëvolueerd uit een soort van minder complex organisme. Anaximander is wetenschappelijk en rationalistisch, wanneer hij hypothesen stelt, en zeker interessant over de Milesiaanse triade.


De apeiron staat centraal in de kosmologische theorie gecreëerd door Anaximander, een pre-socratische Griekse filosoof uit de 6e eeuw voor Christus wiens werk grotendeels verloren is gegaan. Uit de weinige bestaande fragmenten leren we dat hij het begin of de uiteindelijke werkelijkheid geloofde (boog) is eeuwig en oneindig, of grenzeloos (apeiron), onderhevig aan ouderdom of verval, wat voortdurend nieuwe materialen oplevert waaruit alles wat we kunnen waarnemen is afgeleid. [4] Apeiron de tegenstellingen voortbracht (warm-koud, nat-droog, enz.) die inwerkten op de schepping van de wereld (vgl. Heraclitus). Alles wordt gegenereerd vanuit apeiron en dan wordt het vernietigd door terug te gaan naar apeiron, naar behoefte. [5] Hij geloofde dat oneindige werelden worden gegenereerd uit: apeiron en dan worden ze daar weer vernietigd. [6]

Zijn ideeën werden beïnvloed door de Griekse mythische traditie en door zijn leraar Thales (7e tot 6e eeuw voor Christus). Op zoek naar een universeel principe, behield Anaximander de traditionele religieuze veronderstelling dat er een kosmische orde was en probeerde deze rationeel uit te leggen, gebruikmakend van de oude mythische taal die goddelijke controle toeschreef aan verschillende gebieden van de werkelijkheid. Deze taal was meer geschikt voor een samenleving die overal goden kon zien, daarom waren de eerste glimpen van natuurwetten zelf afgeleid van goddelijke wetten. [7] De Grieken geloofden dat de universele principes ook konden worden toegepast op menselijke samenlevingen. Het woord nomos (wet) kan oorspronkelijk bedoeld hebben natuurwet en later gebruikt in de betekenis van door mensen gemaakte wet. [8]

De Griekse filosofie bereikte een hoog abstractieniveau. Het adopteerde apeiron als de oorsprong van alle dingen, omdat het volledig onbepaald is. Dit is een verdere overgang van de eerder bestaande mythische manier van denken naar de nieuwere rationele manier van denken die het belangrijkste kenmerk is van de archaïsche periode (8e tot 6e eeuw voor Christus). Deze verschuiving in denken hangt samen met de nieuwe politieke omstandigheden in de Griekse stadstaten in de 6e eeuw voor Christus. [9]

In de mythische Griekse kosmogonie van Hesiodus (8e tot 7e eeuw voor Christus) is de eerste oergod Chaos, wat een leegte of kloof is. Chaos wordt beschreven als een kloof tussen Tartarus en het aardoppervlak (interpretatie van Miller) of tussen het aardoppervlak en de lucht (interpretatie van Cornford).[10] [11] [12] Men kan het ook afgrond noemen (zonder bodem).

Als alternatief geloofde de Griekse filosoof Thales dat de oorsprong of het eerste principe water was. Pherecydes van Syros (6e eeuw voor Christus) noemde het water waarschijnlijk ook Chaos en dit staat niet helemaal aan het begin. [13]

In de scheppingsverhalen van het Nabije Oosten wordt de oerwereld vormloos en leeg beschreven. Het enige dat vóór de schepping bestond, was de waterafgrond. De Babylonische kosmologie Enuma Elish beschrijft het vroegste stadium van het universum als een van waterige chaos en iets soortgelijks wordt beschreven in Genesis. [14] In de hindoekosmogonie die vergelijkbaar is met de Vedische (Hiranyagarbha) was de begintoestand van het universum een ​​absolute duisternis.

Hesiod maakte een abstractie, omdat zijn origineel chaos is een leegte, iets volkomen onbepaald. Naar zijn mening zou de oorsprong onbepaald en onbepaald moeten zijn. [15] De onbepaaldheid is ruimtelijk in vroege gebruiken zoals in Homerus (onbepaalde zee). Een fragment uit Xenophanes (6e eeuw voor Christus) [16] toont de overgang van chaos tot apeiron: "De bovengrens van de aarde grenst aan de lucht. De ondergrens reikt tot aan het onbeperkte (d.w.z. de Apeiron)". [17] Ofwel apeiron betekende het 'ruimtelijke onbepaalde' en werd geïmpliceerd als onbepaald in natura, of Anaximander bedoelde het in de eerste plaats 'dat wat onbepaald in natura is', maar nam aan dat het ook van onbeperkte omvang en duur was. [18] Zijn ideeën zijn mogelijk beïnvloed door de Pythagoreeërs:

[. ] want zij [de Pythagoreeërs] zeggen duidelijk dat toen het ene was geconstrueerd, hetzij uit vlakken of uit het oppervlak of uit zaad of uit elementen die ze niet kunnen uitdrukken, onmiddellijk het dichtstbijzijnde deel van het onbeperkte naar binnen werd getrokken en begrensd door de grens. [19]

Griekse filosofie bereikte een hoog niveau van abstractie maken apeiron het principe van alle dingen en sommige geleerden zagen een kloof tussen de bestaande mythisch en de nieuwe rationeel manier van denken (rationalisme). Maar als we de koers volgen, zullen we zien dat er niet zo'n abrupte breuk met de vorige gedachte is. De basiselementen van de natuur, water, lucht, vuur, aarde, waarvan de eerste Griekse filosofen geloofden dat ze de wereld vormden, vertegenwoordigen in feite de mythische oerkrachten. De botsing van deze krachten bracht de kosmische harmonie voort volgens de Griekse kosmogonie (Hesiodus). [20] Anaximander merkte de onderlinge veranderingen tussen deze elementen op, daarom koos hij iets anders (onbepaald in natura) dat de andere kon genereren zonder enig verval te ervaren. [21]

Er is ook een fragment dat wordt toegeschreven aan zijn leraar Thales: [22] [23] "Wat is goddelijk? Wat heeft geen oorsprong en geen einde." Dit bracht zijn leerling waarschijnlijk tot zijn uiteindelijke beslissing voor: apeiron, omdat de goddelijkheid die erop wordt toegepast inhoudt dat het altijd heeft bestaan. De notie van de tijdelijke oneindigheid was de Griekse geest al in de verre oudheid bekend in de religieuze opvatting van onsterfelijkheid en de beschrijving van Anaximander was in termen van toepassing op deze opvatting. Dit boog wordt "eeuwig en tijdloos" genoemd (Hippolitus I,6,IDK B2). [24]

De apeiron algemeen gezien als een soort oerchaos. Het fungeert als het substraat dat tegenstellingen ondersteunt, zoals warm en koud, nat en droog, en stuurt de beweging van dingen, waardoor alle vormen en verschillen die in de wereld te vinden zijn, zijn ontstaan. [25] Uit het vage en grenzeloze lichaam ontsprong een centrale massa - deze aarde van ons - cilindrisch van vorm. Een vuurbol omringde de lucht rond de aarde en had zich er oorspronkelijk aan vastgeklampt als de bast om een ​​boom. Toen het brak, creëerde het de zon, de maan en de sterren. [26] De eerste dieren ontstonden in het water. [27] Toen ze op aarde kwamen, werden ze getransmuteerd door het effect van de zon. De mens is voortgekomen uit een ander dier, dat oorspronkelijk op een vis leek. [28] De laaiende bollen, die zijn opgestegen uit de koude aarde en het water, zijn de tijdelijke goden van de wereld die zich rond de aarde groeperen, die voor de oude denker de centrale figuur is.

In het commentaar van Simplicius op Aristoteles' Natuurkunde het volgende fragment wordt direct toegeschreven aan Anaximander:

Van waar dingen hun oorsprong hebben, daar gebeurt hun vernietiging zoals het is verordend [Grieks: kata naar chreon betekent "volgens de schuld"]. want ze geven gerechtigheid en een vergoeding aan elkaar voor hun onrecht volgens de ordening van de tijd.

Dit fragment blijft een mysterie omdat het op verschillende manieren vertaald kan worden. Simplicius merkt op dat Anaximander de onderlinge veranderingen tussen de vier elementen (aarde, lucht, water, vuur) opmerkte, daarom koos hij niet één van hen als oorsprong, maar iets anders dat de tegenstellingen genereert zonder enig verval te ervaren. Hij vermeldt ook dat Anaximander dit allemaal in poëtische termen zei [29], wat inhoudt dat hij de oude mythische taal gebruikte. De godin gerechtigheid (Dijk), blijkt de orde te handhaven. [30] Het citaat komt dicht in de buurt van de oorspronkelijke betekenis van de relevante Griekse woorden. Het woord dijk (rechtvaardigheid) is waarschijnlijk oorspronkelijk afgeleid van de grenzen van het land van een man en brengt metaforisch het idee over dat iemand in zijn eigen sfeer moet blijven, met respect voor die van zijn naaste. [31] Het woord adikia (onrecht) betekent dat iemand buiten zijn eigen sfeer heeft geopereerd, iets dat "wet en orde" zou kunnen verstoren (eunomia). [32] Bij Homerus Odyssee eunomia staat in contrast met arrogantie (arrogantie). [33] Arrogantie werd als zeer gevaarlijk beschouwd omdat het de balans zou kunnen doorbreken en zou kunnen leiden tot politieke instabiliteit en uiteindelijk tot de vernietiging van een stadstaat. [34]

Aetius (1e eeuw voor Christus) geeft een ander citaat door:

Alles wordt gegenereerd vanuit apeiron en daar vindt de vernietiging plaats. Oneindige werelden worden gegenereerd en daar worden ze weer vernietigd. En hij zegt (Anaximander) waarom dit is apeiron. Want alleen dan zullen ontstaan ​​en verval nooit stoppen.

Daarom lijkt het erop dat Anaximander ruzie had over: apeiron en dit wordt ook opgemerkt door Aristoteles:

Het geloof dat er iets is apeiron komt voort uit het idee dat alleen dan ontstaan ​​en verval nooit zullen stoppen, wanneer datgene waaruit wordt genomen wat wordt gegenereerd, is apeiron.

Friedrich Nietzsche [35] beweerde dat Anaximander een pessimist was en dat hij alles zag als een onwettige emancipatie van het eeuwige wezen, een onrecht waarvoor vernietiging de enige boetedoening is. In overeenstemming hiermee zou de wereld van de individuele bepaalde objecten in het onbepaalde vergaan, aangezien iets definitiefs uiteindelijk moet terugkeren naar het onbepaalde. Zijn ideeën hadden een grote invloed op vele geleerden, waaronder Martin Heidegger.

Werner Heisenberg, bekend om de creatie van de kwantummechanica, kwam op het idee dat de elementaire deeltjes moeten worden gezien als verschillende manifestaties, verschillende kwantumtoestanden, van één en dezelfde 'oersubstantie'. Vanwege de gelijkenis met de oerstof waarvan Anaximander de hypothese had aangenomen, noemde zijn collega Max Born deze stof apeiron. [36]

Geleerden op andere gebieden, b.v. Bertrand Russell [37] en Maurice Bowra, [38] ontkenden niet dat Anaximander de eerste was die de term gebruikte apeiron, maar beweerde dat het mysterieuze fragment te maken heeft met het evenwicht van tegengestelde krachten als centraal in de realiteit, omdat het dichter bij het citaat van Simplicius ligt.

Er zijn ook andere interpretaties die beide voorgaande aspecten proberen te evenaren. Apeiron is een abstract, leeg iets dat volgens het Griekse pessimistische geloof voor de dood niet kan worden beschreven. De dood betekende inderdaad "nietsloos". De doden leven als schaduwen en er is geen terugkeer naar de echte wereld. Alles gegenereerd uit apeiron moet daar terugkeren volgens het principe genesis-verval. Er is een polaire aantrekkingskracht tussen de tegenstellingen genesis-verval, arrogantie-rechtvaardigheid. Het bestaan ​​zelf draagt ​​een schuld in zich. [39]

Het idee dat het bestaan ​​op zichzelf een ongeneeslijke schuld met zich meebrengt is Grieks (Theognis 327) en iedereen die beweert dat die het overtreft, begaat arrogantie en daarom wordt hij schuldig. De eerste helft van de 6e eeuw is een periode van grote sociale instabiliteit in Miletus, de stadstaat waar Anaximander woont. Elke poging tot overdrijving leidt tot overdrijvingen en elke overdrijving moet worden gecorrigeerd. Al deze moeten worden betaald volgens de schuld. De dingen geven recht aan elkaar met de tijd.

Gerechtigheid moet alles vernietigen wat geboren is. Er is geen externe grens die de activiteiten van mensen kan beperken, behalve de vernietiging. Arrogantie is een uitdrukking van het chaotische element van het menselijk bestaan ​​en in zekere zin een deel van het terugkaatsende mechanisme van orde, omdat het tot inspanning dwingen vernietiging veroorzaakt, wat ook een herstel is. [40]

We mogen aannemen dat de tegenstrijdigheid in de verschillende interpretaties komt doordat Anaximander twee verschillende manieren van denken combineerde. De eerste die te maken heeft met apeiron is metafysisch (en kan leiden tot monisme), terwijl de tweede die handelt over wederzijdse veranderingen en de balans van de tegenstellingen als centraal in de werkelijkheid fysiek is. [41] Dezelfde paradox bestond in de Griekse manier van denken. De Grieken geloofden dat elk individu onbeperkte mogelijkheden had, zowel in de hersenen als in het hart, een visie die een man riep om op de top van zijn kunnen te leven. Maar dat er een grens was aan zijn meest gewelddadige ambities, dat arrogantie-onrecht (arrogantie of adikia) kan de harmonie en het evenwicht verstoren. In dat geval justitie (dijk) hem zou vernietigen om de orde te herstellen. [42] Deze ideeën zijn duidelijk aanwezig bij latere Griekse filosofen. [43] Philolaus (5e eeuw v.Chr.) vermeldt dat de natuur de wereld heeft gevormd en is georganiseerd vanuit het oneindige (Oudgrieks: ἄπειρα apeira, meervoud van apeiron) en beperkt. Alles wat in de wereld bestaat, bevat het onbeperkte (apeiron) en de beperkte. [44] Iets soortgelijks wordt door Plato genoemd: Niets kan bestaan ​​als het niet voortdurend en gelijktijdig het beperkte en het onbeperkte, het bepaalde en het onbepaalde bevat. [45]

Sommige doctrines die in het westerse denken bestaan, dragen nog steeds enkele van de oorspronkelijke ideeën over: "God heeft bepaald dat alle mensen zullen sterven", "De dood is een gemeenschappelijke schuld". Het Griekse woord adikia (onrecht) geeft de notie door dat iemand buiten zijn eigen sfeer heeft geopereerd, zonder die van zijn naaste te respecteren. Daarom pleegt hij overmoed. Het relatieve Engelse woord arrogantie (claim als eigen zonder rechtvaardiging Latijn: arrogantie), komt heel dicht in de buurt van de oorspronkelijke betekenis van het aforisme: "Niets te veel".

Andere pre-socratische filosofen hadden verschillende theorieën over de apeiron. Voor de Pythagoreeërs (in het bijzonder Philolaus) was het universum begonnen als een apeiron, maar op een gegeven moment inhaleerde het de leegte van buiten en vulde de kosmos met lege luchtbellen die de wereld in veel verschillende delen splitsten. Voor Anaxagoras, de initiaal apeiron begon snel te draaien onder de controle van een goddelijke Nous (Mind), en de grote snelheid van de rotatie zorgde ervoor dat het universum in vele fragmenten uiteenviel. Omdat echter alle individuele dingen uit hetzelfde waren voortgekomen, apeiron, moeten alle dingen delen van alle andere dingen bevatten - een boom moet bijvoorbeeld ook kleine stukjes haaien, manen en zandkorrels bevatten. Dit alleen al verklaart hoe het ene object in het andere kan worden getransformeerd, aangezien elk ding al alle andere dingen in kiem bevat.

 1. ^. Liddell, Henry George Scott, Robert Een Grieks-Engels lexicon bij het Perseus-project.
 2. ^in Liddell en Scott.
 3. ^in Liddell en Scott.
 4. ^ Aristoteles, Fys. Γ5, 204b, 23sq.<DK12,A16.>, Hippolytus, Haar. I 6, 1 m² <DK 12 A11, B2.>
 5. ^ simpel, in Fys., P. 24, 13sq.<DK 12 A9,B1.>, p. 150, 24sq.<DK 12 A9.>
 6. ^ Aetius I 3,3<Pseudo-Plutarch DK 12 A14.>
 7. ^ CM Bowra (1957) De Griekse ervaring. World Publishing Co. Cleveland en New York. blz. 168-169
 8. ^ LH Jefferry (1976) Het archaïsche Griekenland. De Griekse stadstaten 700-500 v.Chr. Ernest Benn Ltd. Londen & Tonbridge p. 42
 9. ^ JP Vernant (1964) Les origins de la pensee grecque. PUF Parijs. P. 128 JP Vernant (1982) De oorsprong van het Griekse denken. Ithaca, Cornell University Press. blz. 118, 128. ISBN0-8014-9293-9
 10. ^De theogonie van Hesiodus. Vert. HG Evelyn White (1914): 116, 736-744 online [permanent dode link]
 11. ^
 12. " 'Allereerst': op de semantiek en ethiek van Hesiod's kosmogonie - Mitchell Miller - Oude filosofie (Filosofie Documentatiecentrum)". www.pdcnet.org. Oktober 2001. doi: 10.5840/ancientphil200121244 . Ontvangen 2016-01-21 .
 13. ^
 14. Cornford, Francis (1950). Een rituele basis voor de theogonie van Hesiodus. De ongeschreven filosofie en andere essays. blz. 95-116.
 15. ^
 16. GS Kirk, JE Raven en M. Schofield (2003). De presocratische filosofen. Cambridge University Press. P. 57. ISBN978-0-521-27455-5 .
 17. ^
 18. William Keith Chambers Guthrie (2000). Een geschiedenis van de Griekse filosofie. Cambridge University Press. ISBN9780521294201 . p 58,59 0-521-29420-7
 19. ^ O. Gigon (1968) Der Umsprung der Griechishe Filosofie. Von Hesiod bis Parmenides. Baal. Stuttgart, Schwabe & Co. p. 29
 20. ^ <DK 21 B 28>
 21. ^
 22. Karl.R. Popper (1998). De wereld van Parmenides. Rootledge.New York. ISBN9780415173018 . P. 39
 23. ^
 24. GS Kirk, JE Raven en M. Schofield (2003). De presocratische filosofen. Cambridge University Press. blz. 10, 110. ISBN978-0-521-27455-5 .
 25. ^Filolaus
 26. ^Claude Mossé (1984) La Grece archaique d'Homere a Eschyle. Editie du Seuil. P. 235
 27. ^ Aristoteles, Fys. Γ5, 204b 23sq.<DK 12 A 16.>
 28. ^ Diogenes Laertius,<DK 11 A1.>
 29. ^
 30. "Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, BOEK I, Hoofdstuk 1. THALES (Floruit circa 585 voor Christus, de datum van de eclips)".
 31. ^
 32. William Keith Chambers Guthrie (2000). Een geschiedenis van de Griekse filosofie. Cambridge University Press. P. 83. ISBN978-0-521-29420-1 .
 33. ^
 34. Patricia Curd (1998). De erfenis van Parmenides: eleatisch monisme en later presocratisch denken. Princeton University Press. P. 77. ISBN978-0-691-01182-0 .
 35. ^ Pseudo-Plutarchus, Strom. 2, fr.179 Sandbach <DK 12 A 10.>
 36. ^ Aetius V 19,4 <DK 12 A 30.>
 37. ^ Hippolytus, Haar. I 6,6 <DK 12 A 11.>
 38. ^ Simplicius in Phys. P. 24, 13sq.<DK12a9,B1>

Anaximander uit Miletus, zoon van Praxiades-student en afstammeling van Thales, zei dat de oorsprong en het element der dingen (wezens) apeiron is en hij is de eerste die deze naam voor de oorsprong (arche) gebruikte. Hij zegt dat de oorsprong noch water is, noch enig ander van de zogenaamde elementen, maar iets van een andere aard, onbeperkt. Hieruit worden de luchten voortgebracht en de werelden die daartussen bestaan. Waar dingen (wezens) hun oorsprong hebben, daar gebeurt hun vernietiging zoals het is verordend. Want ze geven elkaar recht en compensatie voor hun onrecht volgens de ordening van de tijd, zoals hij in poëtische termen zei. Duidelijk de onderlinge veranderingen tussen de vier elementen opmerkend, eiste hij niet om van één ervan een onderwerp te maken, maar iets anders dan deze. Hij is van mening dat het ontstaan ​​plaatsvindt zonder enig verval van dit element, maar met het genereren van de tegenstellingen door zijn eigen beweging.


Anaximander. - Geschiedenis van de oude filosofie

Anaximander wordt beschouwd als een leerling van Thales en leraar van Anaximenes. Hij werd geboren Oke. 610 v.Chr en stierf tussen 547 en 540 voor Christus BC . Er wordt aangenomen dat hij de eerste was die zijn idee in proza ​​omschreef, hoewel de commentator "Natuurkundigen" Aristoteles Simplic (VI eeuw), die het gezegde van Anaximander citeert, de stijl van deze Miletus als zeer poëtisch karakteriseert.

Er wordt aangenomen dat Anaximander de gnomon (zonnewijzer) uitvond en een kaart tekende van de Griekse oikoumene (bekend bij de Grieken van het gebied). Hij studeerde ook astronomie.

Het enige fragment uit Anaximander, bewaard door Aristoteles Simplic-commentator, luidt: "En uit welke [geboorte] dingen geboorte, in dezelfde en de dood wordt gepleegd op een noodlottige schuld, omdat ze elkaar de wettige vergoeding van onwaarheid [= schade] betalen in vastgestelde tijdsperiode.

De traditie van commentaar op deze uitspraak begint bij Aristoteles. Hij is de eigenaar van de creatie van de term die voor altijd zal blijven bestaan ​​in de geschiedenis van het denken in verband met Anaximander, naar aperiron. Hoe moet deze term worden begrepen? Het fragment van het eigen werk van de filosoof waarover we beschikken, geeft geen direct antwoord op deze vraag. Om te proberen het te beantwoorden, moet u eerst de betekenis van dit woord verduidelijken.

De semantiek van het woord apeiron wordt gedefinieerd door twee delen: het negatieve voorvoegsel een -, wat "niet" betekent, en het wortelgedeelte peir -, die we ook tegenkomen in het woord peirar - de grens. Denk aan de regels uit de Homerische Ilias, hierboven geciteerd. De godin Hera spreekt tot de godin Aphrodite:

Ik ga ver, tot het uiterste ( peirata ) van een aarde met meerdere dichtheden,

Zie de onsterfelijke vader van de oceaan en moeder Tefisu.

Homerus. Ilias & quot. XIV, 200-201 (Vertaald door I.I. Gnedich)

Dus, apeiron middelen "Het is onmogelijk om de grenzen van wat te bereiken" & quot, grenzeloos & quot. Een latere interpretatie van deze term als "kwalitatief onbepaald", die we in "Natuurkunde" van Aristoteles vinden, moet blijkbaar worden verworpen, evenals de interpretatie van apeiron als stoicheion - element, het begrip kwalitatieve zekerheid en het concept van de elementen verschijnen later.

Een visuele ervaring van de "one wiens grenzen niet kunnen worden bereikt" die de persoon ontvangt, bijvoorbeeld kijkend naar de horizonlijn, waar de zee de lucht raakt: zichtbaar voor het oog, is deze lijn in de praktijk onbereikbaar. De intellectuele analoog van zo'n visuele ervaring kan het onvermogen zijn om een ​​definitie en naam te geven.

Sommige bronnen, bijvoorbeeld Simplicius (Fr. A 9) en Hippolyte (Fr. A II), vertellen ons dat Anaximander de apeiron het begin, ben hij. Het begin geeft aan waar alle , ta panta, is geboren - boog als Genesis - en dan, dat maakt alle dingen alles, d.w.z. een. Anaximander begrijpt het begin als "onbeperkt" en vraagt ​​ons: niets dat ons omringt, wat kan worden geleerd door ervaring, wat zou kunnen zijn en wat je zou kunnen noemen, is niet het begin van alles - het begin is iets heel anders, de aanwezigheid ervan is duidelijk, zoals de horizonlijn duidelijk is, maar zo onbereikbaar als het is.

Probeer nu naar de tekst van het fragment te kijken en probeer de gedachte van Anaximander te begrijpen, alleen gebaseerd op wat als zijn eigen woorden wordt beschouwd. We hebben het dus over de volgorde van geboorte, Genesis , en de dood, ftora, Van alle dingen. Er wordt gemeld dat zowel geboorte (gebeurtenis) als dood (vernietiging) worden gepleegd uit noodzaak, omdat het zo moet. De kracht van de noodzaak komt niet alleen tot uiting in het juiste, naar chreon , - het claimt zichzelf en in een bepaalde volgorde van tijd, hij tou chronou taxi's , volgens welke dingen worden geboren en vergaan. De afwisseling van geboorte en dood, ontstaan ​​en vernietiging wordt verklaard door het feit dat alle dingen voor de rechter worden gebracht, didonai diken , en ze betalen een boete voor het begaan van onrecht, adikia . Voor ons, zoals het lijkt, een metafoor gebouwd naar analogie met het beleid van de rechtbanken. Het moet echter eerder in tegendeel worden begrepen: het is de basis van het beleid dat dezelfde wet bevat die het bestaan ​​​​van de wereld als een kosmos ondersteunt. In paragraaf 1.4, waar een overzicht werd gegeven van de belangrijkste concepten van het presocratische denken, verwijzen we naar: dijk als rechtvaardigheid, vestigde de aandacht op het feit dat het in de eerste plaats wordt opgevat als: volgorde en op de meest intieme manier is verbonden met het idee van meeteenheid. Dus, didonai diken middel om de schuld terug te betalen voor de schending ervan. En dit is gerechtigheid.


Het begin van de westerse filosofie: interpretatie van Anaximander en Parmenides

Martijn Heidegger, Het begin van de westerse filosofie: interpretatie van Anaximander en Parmenides, Richard Rojcewicz (tr.), Indiana University Press, 2015, 219pp., $ 50,00 (hbk), ISBN 9780253015532.

Beoordeeld door William McNeill, DePaul University

"Onze missie: het stoppen met filosoferen?" Met deze provocerende suggestie opent Heidegger zijn colleges over Anaximander en Parmenides, gehouden aan de Universiteit van Freiburg in het zomersemester van 1932. Gepubliceerd als volume 35 van de Gesamtausgabe (Complete Edition), bieden deze lezingen een onschatbare hulp bij het invullen van ons begrip van de gecompliceerde overgang die Heideggers denken ondergaat tussen Zijn en tijd (1927) en Inleiding tot metafysica (1935), evenals het daaropvolgende pad van de "history of being" (of "history of beyng", zoals het vaak voorkomt, met behulp van de archaïsche Seyn in plaats van Sein) en de "gebeurtenis" (Ereigns). Dat deze lezingen van 1932 inderdaad een scharniermoment vormen in de overgang naar het latere project, geeft Heidegger aan in een opmerking in de bijlage van Mindfullness (1938/39), waarin hij opmerkt dat "Sinds begin 1932 de fundamentele kenmerken zijn vastgesteld van dat plan dat zijn aanvankelijke configuratie krijgt in de projectie Van de gebeurtenis" -- de laatste verwijst naar de Bijdragen aan filosofie (van het evenement) van 1936-38. [1] De configuratie waarnaar wordt verwezen, is gearticuleerd rond het onderscheid tussen een "eerste begin" en een "ander begin". De lezingen van 1932 zijn een volgehouden poging om het oorspronkelijke, eerste begin van de westerse filosofie te begrijpen door middel van een interpretatie van twee van haar vroegste vertegenwoordigers, Anaximander en Parmenides: "We willen zoeken naar de begin van de westerse filosofie”, kondigt Heidegger aan.

De hoorcolleges vallen uiteen in drie hoofddelen: Deel één: de uitspraak van Anaximander van Milete, 6e-5e eeuw Deel twee: tussenliggende overwegingen Deel drie: Het "didactische gedicht" van Parmenides van Elea, 6e-5e eeuw. De beschouwing van Anaximander is relatief kort, ongeveer 25 pagina's in alle "tussengevoegde overwegingen", een reeks kritische reflecties over de kwestie van het zijn en zijn relatie tot ons van vandaag en tot het Griekse begin, zijn vrij uitgebreid, ongeveer 50 pagina's in het gepubliceerde deel en het derde hoofddeel, over Parmenides, is het meest ontwikkeld, ongeveer 70 pagina's lang. Een bijlage van bijna 50 pagina's bevat aantekeningen over zowel Anaximander als Parmenides en bevat veel belangrijke inzichten in de bredere context van Heideggers betrokkenheid bij deze twee presocratische denkers.

Het staken (of afbreken: Abbruch) van filosoferen? Wat dat betekent, verduidelijkt Heidegger meteen, is "het einde van de metafysica door middel van een originele ondervraging van de 'betekenis' (waarheid) van Beyng." In de colleges wordt niets meer gezegd over ofwel het "einde van de metafysica" of de "waarheid van beyng", maar deze openingswoorden duiden op de meer Weids perspectief waarbinnen Heideggers betrokkenheid bij Anaximander en Parmenides zich ontvouwt. In plaats van na te denken over dit meer overkoepelende perspectief, gaat Heidegger over op een interpretatie van Anaximanders beroemde gezegde, dat in een typische vertaling, stelt hij, luidt: "Maar waar vandaan dingen hun oorsprong nemen, vandaar gaat ook hun overlijden voort, al naar gelang de noodzaak, want zij betalen elkaar boete en vergelding voor hun slechtheid volgens de vastgestelde tijd." Heidegger citeert ook Nietzsche's vertaling, uit Filosofie in het tragische tijdperk van de Grieken: "Vanwaar de dingen hun oorsprong hebben, van daaruit moeten ze ook vergaan, al naar gelang de noodzaak, want ze moeten vergelding betalen en geoordeeld worden voor hun onrecht, volgens de orde van de tijd."

Heideggers interpretatie ontvouwt zich in drie fasen. Het thema van de uitspraak, die Heidegger eerst op voorlopige wijze uitwerkt, is: ta onta, wezens als geheel: niet individuele wezens tezamen genomen, in hun som, maar wezens in dat geheel dat het dichtst bij ons staat, dat prevaleert vóór dit of dat individuele wezen, en waarboven - als hun waar en waarheen - er is niets. Het gezegde spreekt over zulke wezens als geheel met betrekking tot hun Genesis en phthora, die moeten worden begrepen, benadrukt Heidegger, niet alleen als ontstaan ​​en vergaan, ontstaan ​​en vergaan, maar als naar voren treden en verdwijnen, verschijnen en verdwijnen: verschijning als het fundamentele gebeuren van wezens als geheel, als het wezen van wezens volgens de noodzaak van het gebeuren: zoals het niet alleen kan, maar in wezen moet gebeuren. De gronden hiervoor worden gegeven in het volgende deel van de uitspraak, maar hier betoogt Heidegger -- provocerend en overtuigend -- dat de Griekse woorden dijk, dit is, en adikia niet in de moreel-juridische betekenis van respectievelijk "rechtvaardigheid", "vergelding" en "onrechtvaardigheid" moeten worden vertaald, maar eerder dat deze termen een meer fundamentele en bredere betekenis hebben. Heidegger geeft ze weer als "compliance" (Fug), "correspondentie" (Entspruch), en "niet-naleving" (Un-fug), zodat de gronden voor het gebeuren van Zijn zoals het moet, nu worden gegeven als: "zij (wezens) verlenen elkaar naleving en correspondentie met het oog op de niet-naleving." En dit, volgens de uitspraak, gebeurt "volgens de maat van de tijd" - tijd begrepen niet als een kader waarbinnen dingen gebeuren, maar eerder, zoals Heidegger met behulp van een woord van Sophocles verduidelijkt, als die almachtige en onberekenbare tijd die "alles wat niet manifest is naar buiten laat komen en alles verbergt dat in schijn staat": tijd als dat wat alle dingen in zijn macht heeft, het verborgene laat verschijnen en verbergt (laat verdwijnen) wat ooit is verschenen.

Maar als we Heideggers vertalingen van dijk, dit is, en adikia, wat zegt de uitspraak van Anaximander? Wat wordt er werkelijk bedoeld met "naleving" en "niet-naleving", en met de "correspondentie" tussen wezens? De tweede fase van Heideggers interpretatie gaat verder met het verduidelijken van wat de 'schokkende' implicatie blijkt te zijn: niet alleen dat wezens elkaar noodzakelijkerwijs gehoorzaamheid en overeenstemming moeten schenken, en dat dit gebeurt volgens de maat of 'toewijzing' van tijd, maar dat dit alles gebeurt "met het oog op niet-naleving" -- dat "wezens in hun wezen niet meegaand zijn". De 'essentiële kracht van het Zijn' bestaat inderdaad in deze niet-naleving 'volgens de kracht van de tijd'. Wat betekent dat? Kort gezegd, niet-naleving, legt Heidegger uit, betekent niets anders dan verschijnen als het 'opkomende binnengaan in contouren' van wezens zelf - vanuit en tegenover contourloosheid. Wezens als zodanig, die in hun schijnbaarheid staan, zijn niet meegaand, niet in orde -- precies het tegenovergestelde van wat we zouden verwachten! Conformiteit bestaat juist in hun loslaten van contouren en grenzen, hun terugkeer in contourloosheid, in onbegrensdheid als dat wat over het Zijn der wezens beschikt. En daarmee zijn we al aangekomen bij de derde fase van Heideggers interpretatie, waarin Anaximanders andere uitspraak wordt overgenomen, namelijk dat de boog van wezens is naar aperiron, het grenzeloze. Arch, legt Heidegger uit, moet niet worden begrepen als een wezen, noch als een achterblijvende bron, maar eerder als die "soevereine bron" die "precies aanwezig blijft in alles, zich als eerste en als laatste laat zien in alle verschijning en verdwijning": naar aperiron, het grenzeloze of contourloze, is 'de essentie van het zijn' als 'de bekrachtigende kracht van verschijnen en verdwijnen, d.w.z. als de verordening van de niet-naleving die terugwijkt in naleving'.

Deel twee van de hoorcolleges, simpelweg getiteld "Tussenliggende overwegingen", bestaat uit een reeks reflecties over het hele project van het zoeken naar het "begin" van de westerse filosofie, reflecties die de vele bezwaren die tegen dit erg ondernemend. Heidegger werpt in het bijzonder het bezwaar op dat het verleden er niet meer is en dat er een immense tijdelijke kloof bestaat tussen ons van vandaag en de vroege Griekse denkers als Anaximander en Parmenides, waardoor de uitspraken van deze denkers ontoegankelijk worden. Hij gaat in op het bezwaar door middel van een beeld: dat van een zwerver in een woestijn die steeds meer afstand neemt van een bron of bron, waaruit hij ooit water putte. De zwerver, te ver van de bron verwijderd, sterft uiteindelijk van de dorst. Toch blijft zijn buitensporige afstand tot de veer nog steeds een relatie met de veer, zij het een negatieve. Komt de zwerver uit de bron als hij op weg is naar zijn ondergang, vraagt ​​Heidegger? Of is het niet eerder zo dat de lente hem des te hardnekkiger achtervolgt naarmate hij dichter bij het sterven van de dorst komt? Is het inderdaad niet de verre lente die hem laat omkomen? En wat als, vraagt ​​Heidegger nu, "in onze relatie tot het begin van de westerse filosofie waren we zulke oprukkende zwervers! Wat als niet alleen vandaag, maar sinds lang geleden de vooruitgang van de westerse filosofie een constante, steeds grotere ondergang was vanwege het begin? !" Wat als dit begin 'voortdurend in de buurt was' en inderdaad juist vanwege de zogenaamde vooruitgang verborgen bleef? Misschien, suggereert Heidegger, vindt de geschiedenis die met dit begin begon, voortdurend plaats in het verborgene, terwijl 'wij' vanaf dat allereerste begin ten onder gaan. Als dat het geval is, dan is het onze taak om 'eerst de nabijheid van het begin in ons Dasein te ervaren', een taak die niets minder is dan 'ons in onszelf betrekken'. Hoezo? Het begin, verduidelijkt Heidegger, is niet de dicta en uitspraken van denkers als Anaximander en Parmenides, maar hun uitspraken zijn als zodanig antwoorden, antwoorden op een vraag: op een vraag over het Zijn van wezens. "Het begin is dus een handeling van beginnen in een manier van vragen stellen." En waar wij de vraag van het Zijn en aanverwante zaken tegenkomen, 'daar zijn we in de nabijheid van het begin'.

De resterende secties van deel twee ontvouwen de vraag van het Zijn en aanverwante zaken door middel van een waardevolle en inzichtelijke reeks reflecties over de meervoudige betekenissen van Zijn en over de fundamentele begrenzingen in termen waarvan we de neiging hebben het Zijn te begrijpen (Zijn en Zijn worden en de " behoren" Zijn en denken Zijn en schijn) - reflecties die anticiperen op en informeren over het verslag dat enkele jaren later in Inleiding tot metafysica (1935). Voor zover de vraag van het Zijn in onze meest nabije nabijheid ligt, zij het niet langer gesteld, zo is ook het begin in onze meest nabije nabijheid, maar als een begin dat niet langer is begonnen. De vraag naar het Zijn stellen betekent dus: 'opnieuw beginnen met het onbegonnen begin', deelnemen aan een hernieuwd begin van het eerste, inceptuele begin.

Deel drie van de hoorcolleges zoekt het begin door middel van Parmenides' didactisch gedicht over de godin Alētheia. Het pad dat leidt naar alētheia, naar waarheid, of "onverhulling", zoals Heidegger het vertaalt, als het pad dat afwijkt van het pad van de mening (doxa) en van het pad dat naar het niets leidt, vereist het cultiveren van een bepaald logo's. Het vraagt ​​om een legein die verzamelt en grijpt (neein) Zijn in zijn eenheid: "Het begrip van Zijn is een begrip van Zijn dat bespreekt grondig op de manier van neerleggen en zo grijpt en begrijpt Op weg zijn naar conceptualiseren van ZijnHet bij elkaar horen van zijn en vrees Heidegger noemt Parmenides' 'axiomatische verklaring'. Dijk, de "naleving van de verwijdering" (verfügende Fug) die "de wet aan het Zijn geeft" en het Zijn tot zijn beschikking heeft. Samen met deze axiomatische verklaring identificeert Heidegger wat hij een "essentiële verklaring" noemt: een verklaring die een inzicht in de "essentie van het zijn" verwoordt, namelijk als het uitsluiten van alle negativiteit, als volkomen zonder een "niet", volledig on-negatieve . Ten derde, en beslissend, geeft Parmenides aan dat van het Zijn niet kan worden gezegd dat het 'was' of 'zal zijn', want in dat geval zou het opnieuw een 'niet' bevatten en niet volledig zijn. Dit betekent echter niet, benadrukt Heidegger, dat het zijn tijdloos of eeuwig is, maar veeleer dat het zijn in een noodzakelijke relatie staat tot het heden en de tegenwoordigheid, een inzicht dat hij Parmenides' 'tijdelijke verklaring' noemt. Volgens de tijdelijke verklaring kan er geen afwezigheid, geen leegte, geen "niet" zijn in het Zijn als zodanig, en het Zijn is gewoon het heden en de aanwezigheid. En toch -- Heidegger laat verder zien, door middel van Parmenides' eigen verklaringen, dat Zijn, dus begrepen als aanwezigheid, afwezigheid niet uitsluit, maar eerder afwezigheid omvat en het in zich opneemt. want iets kan zijn alleen afwezig binnen de uitgestrektheid van aanwezigheid die het überhaupt toelaat. 'Dit', roept Heidegger uit, 'is wat Parmenides probeert te zeggen!' Zijn wordt begrepen als de oorspronkelijke verenigende aanwezigheid, een verenigende bijeenkomst die plaatsvindt voorafgaand aan alle gedifferentieerde wezens en niet-wezens, een bijeenkomst die grijpt, neein, opgevat als een "wachten op" of "wachten op" aanwezigheid (dit "wachten tegen" drukt de letterlijke betekenis van het Duits uit voor aanwezigheid of het heden: Gegen‑wart).

Een recensie kan geen recht doen aan de hele rijkdom van deze collegecursus -- "alsof boeken alleen zijn geschreven om recensenten niet failliet te laten gaan", zoals Heidegger sarcastisch opmerkt! De vertaling van Richard Rojcewicz is, net als al zijn Heidegger-vertalingen, door en door betrouwbaar en vaak geïnspireerd (de vertolking van Fug en Unfug als respectievelijk "naleving" en "niet-naleving" bijzonder gelukkig is). Het meest intrigerende deel van de cursus zijn misschien wel de slotpagina's, waarin Heidegger de problematiek van aanwezigheid en afwezigheid relateert aan die van Temporality (temporalität), waardoor een zekere continuïteit van deze analyses behouden blijft met de interpretatie van ekstatisch-horizonale tijdelijkheid, een interpretatie die in de loop van 1927 in een soort impasse raakte De basisproblemen van de fenomenologie, juist met betrekking tot het "niet" in het Zijn en de hele medeplichtigheid van afwezigheid en aanwezigheid. Nog intrigerender is dat de laatste pagina's van hun lezing van Parmenides de kwestie van de lichamelijkheid belichten: de bevatting van het Zijn, bevestigt Heidegger met Parmenides, is geen vrij zwevende, zuivere vatten, maar komt voor in lichamelijkheid: lichamelijkheid opgevat als niet alleen de zintuiglijke organen, maar als "sensualiteit, als dat wat de gehele gezindheid van de mens draagt ​​en regeert." En deze zinnelijkheid, ten slotte, moet niet worden begrepen in termen van het lichaam als verdorven of "kwaad", maar van het lichaam als "de meest noodzakelijke kracht in de zin van van deinon - tegelijk griezelig en zeer capabel." De interpretatie van deïnoneren, kan het 'griezelige', zoals de Griekse ervaring van het fundamentele karakter van het zijn in het presocratische tijdperk en het tijdperk van de tragedie, inderdaad de hele achtergrond vormen van Heideggers lezing van Anaximander en Parmenides in deze collegecursus en zou resulteren, enkele jaren later, in de opmerkelijke lezing van de Antigone refrein in Inleiding tot metafysica. De huidige cursus is dus in alle opzichten een overgang: teruggrijpen op de temporele analyses van het Zijn uit de periode van Zijn en tijd en anticiperend op de toenemende preoccupatie met de presocraten en met de Griekse tragedie die Heideggers werk vanaf het midden van de jaren dertig zou kenmerken.

[1] Besinnung. Gesamtausgabe vol. 66, 424. Opgemerkt door de Duitse redacteur, Peter Trawny, in zijn Nawoord.


Belangrijkste feiten en informatie

BIOGRAFIE

 • Anaximander, zoon van Praxiades, werd geboren in de oude Griekse stad Miletusin, ongeveer 610 v.Chr
 • Volgens Apollodorus van Athene was Anaximander vierenzestig jaar oud in het tweede jaar van de 58e Olympiade (547-546 BCE), en stierf kort daarna.
 • Er is weinig bekend over het werk en leven van Anaximander. De informatie die nu bestaat, is in latere tijden geschreven door auteurs als Aristoteles.
 • Voordat Anaximander werd geboren, was Miletus de geboorteplaats van de eerste wetenschapper in de geschreven geschiedenis, Thales.
 • Aelian, de Romeinse redenaar uit de 3e eeuw, beschreef Anaximander als de leider van de Milesische kolonie naar Amphipolis, vandaar dat sommigen hebben geconcludeerd dat hij een vooraanstaand burger was.
 • Themistius, een Byzantijnse redenaar uit de 4e eeuw, verklaarde dat Anaximander de eerste van de bekende Grieken was die een geschreven document over de natuur produceerde.

ANAXIMANDER ALS STUDENT

 • Anaximander was een van de eerste studenten van Thales, misschien wel de allereerste.Pythagoras was een van de latere studenten van Thales die ook les kreeg van Anaximander.
 • De kernopvatting van Thales, die hij aan Anaximander doorgaf, was dat rationele verklaringen in plaats van de oude Griekse goden moesten worden gebruikt om natuurlijke fenomenen te verklaren.
 • De droom van Anaximander was verbazingwekkend. Hij wilde de oorsprong van dingen begrijpen en het universum verklaren.

THEORIEN VAN ANAXIMANDER

 • De theorieën van Anaximander werden beïnvloed door de Griekse mythische traditie, lessen van Thales - de vader van de filosofie - en door observaties van oudere beschavingen in het Nabije Oosten, met name Babylon.
 • Bezorgd over de oorsprong van dingen, vond Anaximander een verklaring. In de theorie van Anaximander, de Apeiron (het oneindige), verliet hij met Thales de oude mythologische kosmogonieën.

COSMOLOGIE EN DE APEIRON

 • De reputatie van Anaximander is voornamelijk te danken aan kosmologisch werk, waarvan er nog maar weinig over is.
 • We ontdekken uit de weinige overgebleven fragmenten dat hij geloofde dat het begin of het eerste principe (arche, een woord dat voor het eerst werd gevonden in de geschriften van Anaximander, en dat hij waarschijnlijk heeft uitgevonden) was gegroeid uit een zaadje - een oorspronkelijke substantie genaamd Apeiron. De Apeiron was oneindig en kon niet worden gemaakt of vernietigd alles wat we kunnen voelen in het universum was daaruit gegroeid.
 • Volgens de traditie was de lucht een stevig halfrond dat de hemellichamen droeg. Het werd boven de aarde ondersteund door Atlas, een titaan uit de Griekse mythologie.
 • Anaximander verklaarde dat de hemellichamen niet allemaal op één groot hemels halfrond lagen. Hij plaatste de zon en de maan inclusief de sterren op verschillende afstanden van de aarde.
 • Na dit echter goed te hebben gedaan, had Anaximander de details verkeerd. Dit is algemeen (bijvoorbeeld door Aristoteles en Augustinus) opgevat als een soort oerchaos.
 • Hij stelde zich voor dat er drie ringen van vuur rond de aarde waren - elk voor de zon, de maan en de sterren. Hoewel hij terecht zei dat de maan dichter bij ons was dan de zon, plaatste hij de sterren ten onrechte dichter bij ons dan de maan.
 • Het besef van Anaximander dat de aarde vrij zweeft zonder te vallen en niet ergens op hoeft te rusten, wordt door velen aangeduid als de eerste kosmologische revolutie. Dit was dus het startpunt van het wetenschappelijk denken.

EVOLUTIE

 • Anaximander bekeek het leven om hem heen (mens en dier) en concludeerde dat het uit verschillende levensvormen moet zijn geëvolueerd, waarschijnlijk in de nattere omgevingen van de wereld, en zich naar drogere plaatsen moet hebben verspreid.
 • Anaximander geloofde dat de mens niet in zijn huidige vorm op aarde had kunnen verschijnen. Zijn redenering was dat sommige jonge dieren vanaf hun geboorte voor zichzelf kunnen zorgen. Mensenkinderen moeten echter meerdere jaren worden verzorgd. Hij dacht dat, als dit altijd het geval was geweest, de mens niet had kunnen overleven.
 • Anaximander theoretiseerde dat onze voorouder misschien een visachtig wezen was dat mensen baarde toen ze een leeftijd bereikten waarop ze zelfs zonder ouders konden overleven om voor hen te zorgen.

Anaximander-werkbladen

Dit is een fantastische bundel die alles bevat wat je moet weten over Anaximander op 20 diepgaande pagina's. Dit zijn kant-en-klare Anaximander-werkbladen die perfect zijn om studenten te leren over Anaximander, de tweede van de fysieke filosofen van Ionia (in het huidige Turkije), een burger van Miletus. Anaximander behoorde tot de Milesische school en was een leerling van zijn leermeester Thales.

Volledige lijst met meegeleverde werkbladen

 • Anaximander-feiten
 • Biografie
 • Regel de filosofen
 • Commentaar
 • Kruiswoordraadsel
 • Oud tijdperk van de filosofie
 • Atlas
 • Evolutie van de mens
 • Bijdrage van Anaximander
 • Andere prestaties
 • Met dank aan Anaximander

Link/citeer deze pagina

Als u op uw eigen website naar een van de inhoud op deze pagina verwijst, gebruik dan de onderstaande code om deze pagina als de oorspronkelijke bron te vermelden.

Gebruik met elk leerplan

Deze werkbladen zijn speciaal ontworpen voor gebruik met elk internationaal curriculum. U kunt deze werkbladen ongewijzigd gebruiken of ze bewerken met Google Presentaties om ze specifieker te maken voor uw eigen vaardigheidsniveaus van leerlingen en leerplannormen.


Bekijk de video: Анаксимандр Милетский


Opmerkingen:

 1. Meztir

  Ja, ik zie dat je hier al lokaal bent..

 2. Tanish

  Daarin is ook iets prima idee, ben het met je eens.

 3. Schaddoc

  De reacties zijn opmerkelijk :)Schrijf een bericht