Hoeveel Iraakse burgers werden rechtstreeks gedood door Amerikaanse militaire actie?

Hoeveel Iraakse burgers werden rechtstreeks gedood door Amerikaanse militaire actie?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Een tijdje had ik de lijn geaccepteerd dat 100.000+ Irakezen door het Amerikaanse leger werden gedood tijdens de oorlog in Irak. Onlangs beweerde een expert echter dat het werkelijke aantal doden door het Amerikaanse leger veel lager is. Ik heb geprobeerd dit te controleren, en geen van de bronnen die ik heb gevonden maakt onderscheid tussen degenen die zijn gedood door Amerikaanse troepen en degenen die zijn gedood door andere bronnen (zoals sektarisch geweld).

Kent iemand een studie die dit onderscheid maakt?


Iraqi Body Count houdt een online database bij van incidenten met analyse van de oorzaak van de gemelde sterfgevallen.

Via de verstrekte link kunt u de verschillende actoren selecteren die volgens hun analyse verantwoordelijk zijn voor de sterfgevallen. Door alleen die sterfgevallen te selecteren die rechtstreeks te wijten zijn aan de acties van de door de VS geleide coalitie, is het totaal van 2003 tot 2016 14.338. Dit is op een totaal van misschien wel 181.337 burgerdoden.

Merk op dat de meeste aan de coalitie gerelateerde burgerdoden vielen tijdens de actieve periode van de oorlog, de eerste twee maanden: meer dan 7.000 burgerdoden.

De incidentendatabase documenteert elk geregistreerd incident.

Hun werkwijze wordt hier beschreven.


Irak en zijn lessen

Wat ging er mis in Irak? Waarom? Wie was de schuldige? Laat me je maandagochtend, comfortabel genesteld in mijn fauteuil, vertellen wat er is gebeurd.

 • Op 19 maart 2003 begon Operatie Iraqi Freedom met een luchtaanval.
 • Op 9 april 2003 werd Bagdad bevrijd.
 • Op 16 april 2003 werd de Coalition Provisional Authority (CPA), of interim-regering, opgericht onder generaal Tommy Franks. Kortom, het regime werd veranderd.
 • Op 1 mei 2003 kondigde president Bush het einde aan van "grote gevechtsoperaties" in Irak.
 • Op 13 mei 2003 werd Paul Bremer het hoofd van de CPA.
 • 16 mei 2003 beval de CPA De-Baathificatie.
 • Op 23 mei 2003 beval de CPA de ontbinding van het Iraakse leger.
 • Op 7 juli 2003 ging generaal Tommy Franks, commandant van het US Central Command, met pensioen en werd vervangen door generaal John Abizaid.
 • 13 juli 2003 werd de Iraakse Governing Council opgericht, een soort 'schaduw'-regering die de door de VS geleide CPA adviseert.
 • Op 22 juli 2003 werden de zonen van Saddam Hoessein, Uday en Qusay, in Mosul gedood door Amerikaanse troepen.
 • Op 14 december 2003 werd Saddam Hoessein gevangengenomen door Amerikaanse troepen. Hij had zich verstopt in een kuil op een boerderij in de buurt van Tikrit.
 • Op 29 maart 2004 werden in Fallujah vier Amerikaanse aannemers vermoord.
 • Op 28 april 2004 berichtte CBS News over de misbruiken in Abu Ghraib.
 • April 2004 zag het hoogste sterftecijfer van de coalitie in de oorlog, 131 als gevolg van vijandige acties in één maand. De op één na hoogste zou 129 zijn in november 2004.
 • Op 28 juni 2004 werd de CPA stopgezet en vervangen door een Irakees Interim-regering onder leiding van premier Iyad Allawi (een voormalige "ballingschap").
 • Op 30 januari 2005 werden in Irak verkiezingen gehouden, die resulteerden in een nieuwe Iraakse interim-regering.
 • Op 15 oktober 2005 werden verkiezingen gehouden over een permanente Iraakse grondwet.
 • Op 14 december 2005 werden verkiezingen gehouden voor de vorming van de Iraakse Nationale Vergadering en de Iraakse regering, die later zou worden geleid door premier Nouri al-Maliki (een voormalige "ballingschap"), de huidige premier.
 • Op 18 december 2006 nam Donald Rumsfeld ontslag als minister van Defensie en werd vervangen door Robert Gates.
 • In januari 2007 kondigde president Bush de "surge" aan
 • In februari 2007 nam generaal David Petraeus het bevel over alle coalitietroepen in Irak op zich.
 • In mei 2007 vielen het hoogste aantal dodelijke slachtoffers van de coalitie als gevolg van vijandelijkheden sinds 2004: 123 in één maand.
 • Oktober 2007 was het hoogtepunt van de stijging in termen van coalitietroepen, ongeveer 183.000 troepen, of 13% boven het niveau van vóór de piek.
 • December 2007 zag de laagste aantal dodelijke slachtoffers van de coalitie sinds februari 2004: 14 in één maand. In de tweede helft van 2007 vond een vergelijkbare grote daling van het aantal Iraakse burgerslachtoffers plaats.
 • In juli 2008 vielen het laagste aantal dodelijke slachtoffers door de coalitie sinds de start van Operatie Iraqi Freedom: 8 in één maand. Iraakse burgerslachtoffers leken ook op een historisch dieptepunt te zijn.
 • Vijf van de provincies van Irak waren verantwoordelijk voor 87% van de aanvallen van opstandelingen, wat betekent dat 13 van de 18 provincies relatief vreedzaam zijn geweest.
 • Irak heeft nu zijn eigen democratisch goedgekeurde grondwet en representatieve regering, dankzij een reeks van eerlijke en populaire verkiezingen in 2005. En het werkt.
 • Zijn economie heeft verdrievoudigd. De olieproductie kwam in wezen overeen met het vooroorlogse niveau tegen eind 2003, en overtreft het momenteel. Elektriciteitsbeschikbaarheid overschreed het vooroorlogse niveau tegen 2004, en ligt nu 50% tot 200% boven het vooroorlogse niveau. Het autobezit is verdubbeld, er zijn meer dan 10 keer zoveel telefoonabonnees en 100 keer zoveel internetabonnees, en een groot deel van die groei vond plaats in de eerste twee tot drie jaar na de bevrijding.
 • De mensen hoeven er niet op te vertrouwen dat ze al hun informatie van Saddam Hoessein en Bagdad Bob krijgen. Tegenwoordig hebben ze tientallen commerciële tv-stations en honderden radiostations, kranten en tijdschriften. Nogmaals, een groot deel van die groei was direct na de bevrijding.
 • Irak heeft bevredigende vooruitgang geboekt op bijna alle (zo niet alle) van de 18 politieke criteria die gezamenlijk zijn vastgesteld door het door de Democraten geleide Congres en president Bush. Zozeer zelfs dat je de Democraten niet eens meer over de criteria hoort praten.

Wat ging er mis in Irak? Waarom? Wie was de schuldige? Laat me je maandagochtend, comfortabel genesteld in mijn fauteuil, vertellen wat er is gebeurd.


Hoeveel Iraakse burgers werden rechtstreeks gedood door Amerikaanse militaire actie? - Geschiedenis

De ineenstorting van het Amerikaanse World Trade Center in september 2011 door de Al-Qaida-groep die de vliegtuigen kaapte en het World Trade Center trof, resulteerde in ongeveer 3.000 doden en veel gewonden, en verwoestte ook de Amerikaanse economie (CNN, 2009). Tegen die tijd zijn de VS begonnen met het nastreven van wat de wereld bekend staat als “The War on Terror”. Met de overtuiging van president George W. Bush dat Irak Al-Qaida herbergde en in het geheim het uraniumproces plantte om het massavernietigingswapen (WMD) te creëren, waarvan de informatie was afgeleid van de CIA-intelligente diensten, begonnen de VS in 2003 met de invasie plan om het regime van Saddam Hoessein te verwijderen, bekend als “The Operation Iraqi Freedom'8221. De operatie werd uitgevoerd met de steun van Amerikaanse bondgenoten, zoals Groot-Brittannië, Australië, Polen, Koeweit, enzovoort, tegen de staat die terrorisme sponsort of ruwe staten zoals beschreven door president Bush. Samen met de ineenstorting van het regime van Saddam Hoessein heeft deze oorlog aan beide kanten veel doden en slachtoffers gemaakt, vooral Iraakse soldaten en onschuldige mensen. Op basis van The Washington Post meldde de Amerikaanse regering dat 139 Amerikaanse. militair personeel werden gedood vóór 1 mei 2003 (Washington Post, 2005) aan de andere kant, baseren op Irak lichaam telling waarvan de informatie is gebaseerd op persberichten en NGO rapporten beweert dat er ongeveer 7.500 burgers zijn gedood tijdens de invasie (Irak lichaam telling, 2005). In dit opzicht probeert dit document twee hoofdrolspelers, zoals de VS en Irak, te analyseren bij de incidentele besluitvorming over de oorlogsverklaring onder de regering van president George W. Bush door gebruik te maken van de arena, het proces en de implementatie van het buitenlands beleid in incidentele beslissingen , respectievelijk.

Ten eerste zijn er twee hoofdrolspelers bij deze gebeurtenis betrokken: de VS en Irak, hoewel er veel Amerikaanse bondgenoten waren die in deze oorlog samenspanden, waren het slechts marginale spelers. In de loop van de oorlog traden op 19 maart 2003 de Verenigde Staten onder president George W. Bush op als leider van de coalitiemacht, die bestaat uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Polen, Koeweit, Saoedi-Arabië, Oman, Qatar , Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en de Patriottische Unie van Koerdistan (PUK), tegen Irak onder het regime van Saddam Hoessein. Om de oorlog te legitimeren, De autorisatie voor het gebruik van militair geweld tegen Irak Resolutie in 2002 werd aangenomen door het congres waarbij de Republikeinen 98% voor stemden in de Senaat en 97% voor in het Huis (Clerk House Government, 2002). Door deze resolutie machtigde het president Bush om de strijdkrachten van de Verenigde Staten als hij het nodig achtte om de nationale veiligheid van de Verenigde Staten te verdedigen tegen de dreiging van Irak en om alle relevante resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties met betrekking tot Irak af te dwingen. Bovendien werd in de Eerste Golfoorlog in 1990 in de resoluties 660 en 678 gesproken over de onderwerping van Irak over wapeninspectie en ontwapening, en Irak had dat niet gedaan. Vandaar dat, vertaald door de VS, resolutie 1441 de VS machtigde om de Iraakse regering te dwingen de VN-resolutie na te leven. Naast deze legitieme reden had de VS verschillende claims ingediend om een ​​back-up te maken. Het eerste doel is om Irak te ontwapenen van massavernietigingswapens, het tweede doel is om een ​​einde te maken aan de vermeende steun van Saddam Hoessein aan terrorisme, en het derde doel is om het Iraakse volk te bevrijden van een onderdrukkende regering (White House of President, 2003). Als men echter de echte oorzaken grondig onderzoekt, zouden er nog andere redenen zijn die de VS niet hadden genoemd. Ten eerste, hoewel het VN-team aantoonde dat er geen massavernietigingswapens waren in Irak, hadden de VS het vertrouwen in de Iraakse regering verloren sinds het incident in 1998, 'Operatie Desert Fox'8221. Bij deze operatie verdreef de Iraakse regering de VN-teams van wapeninspecteurs uit Irak en schoot ze twee geallieerde vliegtuigen neer. Daarom twijfelden de VS in 2003 nog toen Irak beweerde dat er helemaal geen massavernietigingswapens waren. Bovendien geloofden de VS dat de regering van Irak Al-Qaeda-troepen tegen de VS steunde. Met massavernietigingswapens in de hand van Al-Qaida zouden de Verenigde Staten zeker in gevaar komen. Een andere reden die volgens velen waar is, is dat de VS de enorme oliereserve van Irak wilden bezetten om de economische neergang die zich sinds 2001 had voorgedaan, te ondersteunen.

Aan de andere kant, over Irak, besloot Saddam Hussein, nadat hij het ultimatum van president Bush had gekregen, nog steeds om het laatste standpunt in te nemen tegen Amerika, dat hij duidelijk kende van de machtskloof tussen deze twee landen. Er waren verschillende redenen waarom Irak besloot zich tegen de VS te verzetten. Ten eerste geloofde Saddam Hoessein, hoewel de VS de enige supermacht ter wereld was, Irak een van de machtige staten is met een sterk leger in het Midden-Oosten met een enorme oliereserve (BBC, 2010). Bovendien had het ook enkele vrienden, zoals Jordanië en Syrië. Misschien zou dat hem een ​​​​betere kans geven om te winnen. Ten tweede, aangezien Saddam Hoessein Irak regeerde in communistische stijl met een onderdrukkend beleid, ook al kon hij naar de andere landen verbannen zoals de VS aanboden, was er geen garantie dat hij nog steeds veilig zou zijn na alles wat hij had gedaan. Ten derde zou Irak een leider kunnen zijn van alle Arabische staten tegen verwestersing die de meeste Arabische samenlevingen verwijten als Irak de oorlog zou winnen tegen de coalitiemacht van het Westen, waarvan Irak beweerde dat het de heerschappij van het Westen was.

Last but not least zijn er een aantal belangrijke gebeurtenissen die moeten worden opgemerkt in de handelwijze van de actoren in dit conflict.

“jan. 16, 2003: VN-inspecteurs ontdekken 11 niet-aangegeven lege chemische kernkoppen in Irak.

27 januari 2003: Het formele rapport van de VN over Iraakse inspecties is zeer kritisch, maar niet vernietigend, waarbij de hoofdwapeninspecteur van de VN, Hans Blix, klaagt dat "Irak niet tot een echte acceptatie lijkt te zijn gekomen, zelfs vandaag niet, van de ontwapening die ervan werd geëist'

14 februari 2003: In een VN-rapport van februari gaf hoofdinspecteur van de VN, Hans Blix, aan dat er lichte vooruitgang was geboekt in de samenwerking met Irak. Zowel pro- als anti-oorlogslanden waren van mening dat het rapport hun standpunt ondersteunde.

22 februari 2003: Hans Blix beveelt Irak om zijn Al Samoud 2-raketten vóór 1 maart te vernietigen. De VN-inspecteurs hebben vastgesteld dat de raketten een illegale afstandslimiet hebben. Irak kan raketten hebben die buurlanden bereiken, maar geen raketten die Israël kunnen bereiken.

1 maart 2003: Irak begint zijn Al Samoud-raketten te vernietigen.'8221 (Iraq Timeline, 2011).

“mrt. 7 december 2003: Hans Blix geeft opnieuw een ambivalent rapport aan de VN-Veiligheidsraad over Iraakse naleving, gevolgd door een gespannen debat dat de kloof binnen de raad verder verdiept. De minister van Buitenlandse Zaken, Jack Straw, stelt voor dat de VN een ultimatum stelt dat Irak zal worden binnengevallen tenzij het land vóór 17 maart "volledige, onvoorwaardelijke, onmiddellijke en actieve samenwerking" toont. Frankrijk dreigde duidelijk dat het een veto zal uitspreken tegen een dergelijke resolutie .” (BBC Nieuws, 2011)

17 maart: “Bush zal eisen dat Saddam de macht overneemt en het land verlaat, zei het Witte Huis. Een 72-uurs ultimatum ‘is in de juiste marge,’ de ambtenaar van de administratie zei…

Toen de diplomatieke inspanningen eindigden, beval VN-secretaris-generaal Kofi Annan alle VN-wapeninspecteurs, humanitaire staf en grenswaarnemers uit Irak.'8221 (CNN, 2003)

24 februari 2003: Frankrijk, Rusland en Duitsland stellen een programma voor van verscherpte wapeninspecties voor met een verlenging van 120 dagen.

19 maart 2003: Operatie Iraqi Freedom begint, met Amerikaanse en coalitietroepen die een doelwit in Bagdad aanvallen, waar, volgens inlichtingenrapporten, de Iraakse leider Saddam Hussein en zijn beste plaatsvervangers zich hadden verzameld in ondergrondse bunkers.

 1. L.Foreign Policy Arena van de Verenigde Staten bij de invasie van Irak in 2003

In de nasleep van de gebeurtenis van 9/11 zijn er veel debatten onder wetenschappers over de geheime redenen van deze invasie. Velen hebben beweerd dat de belangrijkste motivatie van deze invasie de strijd tegen het terrorisme was, de andere vermoedde dat de belangrijkste drijvende kracht achter deze aanval de stap was om de belangrijkste oliereserve in het Midden-Oosten te controleren, en de ander beweerde andere redenen. Daarom wil deze sectie het buitenlands beleid van de VS in deze invasie analyseren door zich te baseren op het internationale contextkader dat zich alleen richt op de internationale, gouvernementele en binnenlandse context, en op de drie beelden om het buitenlands beleid te analyseren op basis van rationele, politieke en psychologische afbeelding.

 1. 1.Buitenlands Beleid Arena
  1. A.Internationale context

  Het internationale systeem is getekend door de ingrijpende veranderingen sinds het einde van het IJzeren Gordijn en de wijziging van de geopolitieke en machtskenmerken. Politiek en ideologisch zijn de VS het enige overgebleven supermachtland geworden na de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1991, waarbij 16 nieuwe staten zijn ontstaan ​​met de nieuwe internationale ontwikkelingsagenda's die gepaard gaan met de verspreiding van het massavernietigingswapen (MVW) . Volgens Samuel Huntington merkte hij op dat het volgende wereldconflict zal worden gekenmerkt door de botsing van de beschavingen vanwege de grote breuklijn tussen de beschavingen als gevolg van het feit dat de werelden zo religieus en cultureel zo divers worden en kleiner worden door de kracht van globalisering die de ideologische en politieke confrontatie zou verdringen (David P. Barash, 2010). Deze voorspelling werd duidelijk toen de terroristische aanslag het gevolg was van de overmatige uitbuiting van het westerse kapitalisme en de aanwezigheid van de Amerikaanse troepen in de regio's van het Midden-Oosten. Bovendien had het internationale systeem in het tijdperk na de Koude Oorlog door de voormalige Amerikaanse president George Bush gekarakteriseerd als de ‘Nieuwe Wereldorde’ als de overwinning op de ‘Operatie Desert Storm’ in de Golfoorlog. Bovendien was de wereldpolitiek op een nieuw mondiaal conflict gestuit in de oorlog tussen staten in plaats van tussen staten, waardoor de VS meer hoofdpijn kregen in de Balkan, Rwanda en elders vanwege hun eigen supermachtstatus bij het veiligstellen van de wereldveiligheid en orde in de periodes na de Koude Oorlog. Enerzijds heeft het internationale systeem zich minder gericht op de nationale veiligheid als de ondergang van de ideologische confrontatie tussen de VS en de Sovjet-Unie. Aan de andere kant is het buitenlands beleid van de VS sinds de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton meer geconcentreerd op de economische kwesties. Tijdens zijn ambtsperiode startte Amerika bijvoorbeeld het handelsinitiatief dat leidde tot de oprichting van de Noord-Amerikaanse vrijhandelszone waarvan de leden Canada, Mexico en de VS zijn. De toenemende vraag naar productie van de VS op de grote energievoorziening werd veel meer dan ooit, vandaar dat olie erg belangrijk was voor de Verenigde Staten. Er waren drie energiebeleidswetten aangenomen, in 1992, 2005 en 2007, die de nadruk legden op het belang van de energievoorziening in de VS, zoals belastingbeleid of stimuleringsbeleid (The Library of Congress, 2007). Verrassend genoeg vond de paradigmaverschuiving van het Amerikaanse nationale veiligheidsbeleid plaats op 9 september na de schokkende aanval op het Amerikaanse World Trade Center en het Pentagon, waarbij bijna 3.000 onschuldige Amerikaanse burgers omkwamen (CNN, 2009). Deze aanval had de interesse van de VS en de internationale gemeenschap gewekt om zich te concentreren op de internationale veiligheidskwestie met betrekking tot de toenemende dreiging van het terrorisme. De terroristische groeperingen hebben de wereldveiligheid bedreigd en de wereldorde gedestabiliseerd die de wereldstaten gebruikt om dit probleem serieus aan te pakken (Camerons, 2005). Deze nieuwe opkomende kwestie in de internationale arena geeft meer stimulans aan de VS als het leidende land tegen de terroristen-gerelateerde groep zoals de Taliban en alle staten die hen steunen, Irak in het bijzonder. Daarom veroorzaakte de gebeurtenis van 11 september 2001 een belangrijke verandering in het buitenlands beleid van de VS door zich te concentreren op de nationale veiligheid.

  De komst van president Bush van de Republikeinse Partij heeft de politieke basis en de richting van het buitenlands beleid van de VS in het buitenland onvoorstelbaar veranderd. De neoconservatieve ideologie had invloed op de president uitgeoefend om de oorlog aan Irak te verklaren na het symptoom van 9/11. Voordat president Bush aantrad, hadden zijn bureaucraten hem geadviseerd om een ​​dwangmatige militaire aanpak te volgen om Irak binnen te vallen wegens het verdrijven van de agressor Saddam Hussein vanwege het bezit van de massavernietigingswapens en de strategische bedreiging voor de regio's in het Midden-Oosten en voor de vanwege de onthulling van agressief gedrag in Bagdad ten opzichte van Iran in 1980 en Koeweit in 1991, is het echter onhaalbaar om dit te doen. Voor Neil Mackey (2002) merkte hij op dat president Bush en zijn kabinet een aanval met voorbedachten rade op Irak van plan waren om een ​​regimewisseling te bewerkstelligen, zelfs voordat hij in januari 2001 aan de macht kwam. Dit duidde op het voornemen van de VS om Saddam Hoessein en president Bush en zijn agressieve houding van het kabinet om de wereld te domineren en het Amerikaanse belang veilig te stellen.Met andere woorden, de beslissing werd verschoven naar aanleiding van de 9/11-gebeurtenis die de mogelijkheid bood om de beslissing die leidde tot de oorlogsverklaring aan Irak te concretiseren als het falen van secretaris Colin Power om de VN over te halen om de resolutie te starten , samen met de manipulatie van Saddam Hoessein op IAEA en zijn respectloze gedrag. De politieke invloed op het besluit kon worden herleid van de vice-president Dick Cheney tot de minister van defensie Rumsfeld die president Bush ertoe had aangezet de oorlog tegen Irak te voeren, met name na het lange wachten van 18 maanden sinds de gebeurtenis van 9/11. Volgens het onderzoek van de opiniepeiling uitgevoerd door K. Cramer en Trevor Thrall merkten op dat Dick Cheney zeer invloedrijk is in de New American Century, vergezeld van neoconservatieve ideologische invloeden (Cramer K. en Thrall T., 2004). Ondanks dat de beslissing van het Amerikaanse buitenlands beleid zich concentreert op de Amerikaanse president, hebben de belangrijkste adviseur en andere bureaucraten de ideologische klonten om de beslissingseenheid tot op zekere hoogte te duwen en te trekken (Cramer K. en Thrall T., 2004). Daarom was de oorlog in Irak onvermijdelijk.

  Wat de binnenlandse context betreft, zijn er twee hoofdredenen, aangezien de belangrijkste reden waarom de Verenigde Staten besloten om oorlog te voeren met Irak, de nationale veiligheid was. Toen werd het bereikt door de vraag naar oliebronnen en de economische instabiliteit van de VS zelf. Allereerst in verband met de nationale veiligheid: na de terroristische aanslag in 2001 door de al-Qaeda-groepering, onder leiding van Osama bin Laden, zijn door deze aanslag veel Amerikaanse mensen gedood en gewond geraakt. Deze aanval zorgde ervoor dat de VS de terroristen en hun aanhangers zagen als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, dus het buitenlands beleid van de VS was sterk begaan met de strijd tegen terroristische groeperingen. Toen ontdekten de Amerikaanse Special Forces dat Abu Abbas, de terroristische leider, sinds 1994 in Bagdad woonde, waar hij onder bescherming van de Iraakse president Saddam Hussein leefde. Bovendien werd vermoed dat de Iraakse regering over het kernwapen beschikte, dus dit zou een nieuwe bedreiging vormen voor de Amerikaanse veiligheid. De redenen voor de invasie waren om Irak te ontwapenen van massavernietigingswapens, een einde te maken aan de vermeende steun aan terrorisme en het Iraakse volk te bevrijden. Bovendien kreeg de Amerikaanse president George Bush de absolute steun van de senaat, het congres en de Amerikaanse burgerbevolking om antiterrorisme te bestrijden. Om de oorlog te legitimeren, De autorisatie voor het gebruik van militair geweld tegen de resolutie van Irak in 2002 werd aangenomen door het congres, waarbij de Republikeinen 98% voor stemden in de Senaat en 97% voor in het Huis (Senaat van de Verenigde Staten, 2010). Vervolgens trok de piekoliereserve de aandacht van de VS Michael Ruppert bracht ook verschillende artikelen over dit onderwerp en over de belangstelling van de Amerikaanse regering voor de oliereserve in Irak (Harper's8217s Magazine, 2005). Bovendien trof de Amerikaanse regering voorbereidingen voor meer unilaterale oorlogen in een poging om de 8217 koolwaterstoffen en de olievaluta van de wereld onder controle te krijgen. , 2005). Dit bewees dat vanwege de binnenlandse vraag boven het olieaanbod, olie een van de redenen was achter deze aanval. Bovendien hadden de VS, wat de publieke opinie betreft, grote publieke steun gekregen voor de invasie (Frank Summer, 2009).

  1. 2.Afbeelding buitenlands beleid
   1. A.Rationeel beeld

   Wat het rationele beeld betreft, worden de redenen achter deze invasie duidelijker onthuld. Na het zien van de gruweldaden in het World Trade Center in 2001, besloot de president van de Verenigde Staten, George Bush op 20 maart 2003 oorlog te voeren met Irak door te beschuldigen dat Irak had samengespannen met Al-Qaida en massavernietigingswapens had, wat een gevaar voor de menselijke veiligheid voor de Verenigde Staten in het bijzonder en voor de hele wereld in het algemeen. Vandaar dat, als wereldmacht, haar buitenlands beleid was om het systeem van de internationale wetten te versterken door te voorkomen dat de vijand massavernietigingswapens aanklaagde, wat de menselijke veiligheid bedreigt. Als gevolg hiervan moesten de VS eerst de preventieve oorlog tegen Irak voeren voordat het de wereld, met name de VS en zijn bondgenoten, bedreigde door destructieve wapens te gebruiken en de terroristische groeperingen te ondersteunen (Heyrsh Abdulrahman, 2011). Bij rationeel keuzebeleid moet de beslisser echter de macht van de staat kennen en de doelen en middelen, de baten en de kosten afwegen om rationele keuzes te maken (Ivaylo Iaydjiev, 2010). Evenzo gebruikten de VS het rationaliteitsbeleid onder de regering-Bush om Irak binnen te vallen in 2003 op basis van zijn machtige leger, het idee van een grotere goede internationale reputatie en economie. In termen van militair, volgens de Global Firepower-statistiek van militaire rang, staat de VS op nummer 1 terwijl Irak op 36 staat (Global Firepower, 2003). Vervolgens betekent het idee van een groter goed dat het opofferen van een klein aantal mensen voor de voordelen van een groot aantal mensen een grotere daad is. Omdat Amerika, om deze oorlog te voeren, de veiligheid van miljoenen mensen in de wereld kon garanderen, was het ter wille van de vrede, veiligheid en menselijkheid in de wereld de goede rationele keuze om Irak aan te vallen (Heyrsh Abdulrahman, 2011). Bovendien geloofde Bush dat Irak de VS zou aanvallen en bedreigen als hij er niet eerst tegen zou vechten, omdat volgens het Amerikaanse hiërarchiesysteem het hoogste niveau van buitenlands beleid in handen is van de president en het gedrag van Saddam Hoessein vijandig was (Ivaylo IAYDJIEV. 2010). Belangrijk is dat de VS grote publieke steun voor de invasie had gekregen met de argumenten van massavernietigingswapens, de bomaanslag op het World Trade Center, de relatie tussen Hussein en de islamitische groepering, en 64 procent van de Amerikaanse publieke opinie over de sterke band tussen Hussein en Al-Qaeda (Frank Zomer, 2009). Bijgevolg zouden de VS veel voordeel halen uit deze invasie, zowel bekendheid als interesse. Door dit te doen, liet het de wereld zien dat de VS het land was dat van vrede hield, alles zou doen wat in zijn macht lag om de terroristische groeperingen te bestrijden om de veiligheid van de wereld te waarborgen, hard zou proberen de democratie te bevorderen en mensen zou bevrijden van Husain & #8217's die mensenrechten schenden. Evenzo zouden de VS het respect van de wereld kunnen krijgen en de VS in staat kunnen stellen de wereld te beïnvloeden met hun beleid. In termen van economie was de economie van de VS groter dan die van Irak. Bovendien was Irak na de uitputting in de Balkanoorlog verzwakt in alle sectoren, militair, economisch en de allianties.

   Psychologisch beeld zou een ander kader kunnen zijn om het gedrag van de VS ten opzichte van Irak in 2003 te analyseren. Ten eerste waren de kenmerken van de Amerikaanse leiders in die tijd belangrijk bij het beïnvloeden van de buitenlandse beleidsvorming, namelijk George W. Bush die werd gekozen als de president van de VS voor de periode 2001-2009. Zijn neiging tot oorlog en religieus denken werd beschouwd als het essentiële momentum van de oorlog in Irak in 2003. Herinner je je nog dat Bush een kind was dat werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog, wiens vader ook de president van de VS was. Hij behaalde de bachelor Geschiedenis en vervolgens Bedrijfskunde (Witte Huis). Twee subtiele gebeurtenissen zouden echter zijn oorlogstendens kunnen bewijzen. Opmerkelijk is dat Bush twee dagen voor zijn afstuderen aan de Yale-universiteit (Bachelor's degree in geschiedenis) de pilotcursus volgde en uiteindelijk werd hij gecertificeerd als pilootjager (Bio.True Stroy, 2003). Aan de andere kant werd hij afgewezen voor een rechtenstudie. In 1975 gaf Bush alles op en begon hij zaken in energie en olie. Verrassend genoeg begon hij zijn politieke leven in 1994 opnieuw door al zijn aandelen te verkopen voor de verkiezingscampagne als gouverneur van Texas (University of Virginia, Miller Center). Bovendien probeerde Bush tijdens zijn presidentschap de twee belangrijkste terreinen te hervormen: onderwijs en gezondheidszorg. Deze twee hervormingen maakten Bush beroemd en krijgen steun van mensen. Bovendien was het leger ook een doelwit van hervormingen. Zoals kan worden gezien, het expansionisme van de NAVO-alliantie en de verbetering van de Amerikaanse defensiemacht (On the Issue, 2011). De militaire hervorming van Bush leek sterker te zijn na 9/11 (Union Country College, 2011). In wezen wordt dit beschouwd als het keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis: Bush verklaarde dat het versterken van de veiligheid op het hoogste niveau om terrorisme en democratisering te bestrijden een effectieve manier is om de bron van terrorisme te bestrijden. Tot slot, wat betreft religie, Bush is christen, en hij heeft een diepe trouw in deze religie. Eén document heeft aangetoond dat Bush besloot om de alcohol (en mogelijk ook de illegale drugs) op te geven om zijn diepe respect voor religie te tonen. Waarschijnlijk zou dit een kleine reden kunnen zijn die zou kunnen leiden tot oorlog tegen Irak, dat een islamitische staat was (door het excuus te gebruiken dat democratisering het Midden-Oosten is), en de controle over de islamitische staten over te nemen (On the Issue).

   Het uiteindelijke beeld is het politieke beeld. Hoewel in de VS de besluitvorming zou kunnen worden omschreven als het gouvernementele of bureaucratische politieke model (Allison, G.T), zoals vermeld in de regeringscontext, berust de macht bij de partij die het congres en de vergadering domineert. In die tijd was de Republikeinse Partij de meerderheid en was Bush het boegbeeld van de partij. Daarom was George W. Bush de belangrijkste invloed op de Amerikaanse beslissing om Irak binnen te vallen. Bovendien, na het incident in het World Trade Center, haatte de meerderheid van Amerika de terrorist en leefden ze in angst. Ze steunden de regering bij het verklaren van de oorlog aan het terrorisme tegen de terrorist en het land dat terroristen ondersteunt om hun veiligheid te waarborgen. Daarom greep de Republikeinse Partij deze gelegenheid aan en was geobsedeerd door het concept van 'Oorlog tegen Terreur'8221 om politieke steun van het volk te krijgen.

   De Verenigde Staten hadden veel redenen om Irak binnen te vallen. Ten eerste wilden de VS zich het regime van Saddam toe-eigenen, waarvan de VS dachten dat het een aanhanger van de terroristische groepering en een dictatuur was. Ten tweede wilden de VS de massavernietigingswapens vernietigen die de CIA beweerde. Om deze doelen te bereiken, gebruikten de VS militair instrument om met de Iraakse regering om te gaan. Met de kracht van strijdkrachten, economische hegemonie en machtige bondgenoten hebben de VS met succes het regime van Saddam Husen verdreven en de democratie in het land verspreid. Bovendien, vergeleken met Irak, hadden de VS, afgezien van de dood van de Amerikaanse legers, die veel minder waren dan Iraakse soldaten en burgers, niets te verliezen (Allawi. 2007).

   III. Irak buitenlands beleid Arena in reactie op Amerikaanse invasie

   Voor de oorlog bood de president van de Verenigde Staten de Saddam het ultieme aan om het land onmiddellijk te verlaten, maar Saddam weigerde het aanbod, ook al was Irak in alle opzichten zwakker dan de VS. Daarom zal deze sectie proberen de redenen achter deze beslissing te onderzoeken door gebruik te maken van de arena voor buitenlands beleid en het imago van het buitenlands beleid.

   1. 1.Buitenlands Beleid Arena
    1. A.Internationale context

    De Koude Oorlog bleef een verre herinnering sinds de onverwachte ineenstorting van de Sovjet-Unie en het afbreken van de Berlijnse muur. De opkomst van de 16 nieuwe onafhankelijke staten heeft de aard van de internationale systeemstructuur veranderd na de ontbinding van de Sovjet-Unie. Het internationale staatssysteem wordt gekenmerkt als de multipolaire wereld, aangezien veel regio's militair, economisch en sociaal ingrijpende veranderingen hebben ondergaan, met name de regio's in het Midden-Oosten als gevolg van de stijging van de olieprijzen sinds het einde van de rivaliteit tussen de supermachten die het einde betekende van de ideologische invloed van beide supermachtlanden. Tijdens het tijdperk van de Koude Oorlog bevond de structuur van het Midden-Oosten zich in de balans van het systeem waarin het conflict tussen Arabisch Israël geen anti-Israël sentiment meer opriep, en waarin Israël een vriendschappelijke relatie had met Egypte en Jordanië en in een informele wapenstilstand met Syrië in de begin 1970. Aanvankelijk, in 1980, voerden de VS militair engagement om de olietanker door het Midden-Oosten te escorteren, en onderhouden zij betrekkingen met Irak als bufferzone om tegenwicht te bieden aan Iran, en in de laatste fase de VS tegenover de relatie met Irak werd gesymboliseerd als inperking. Ondertussen is Irak bedoeld als een buffer en epicentrum om andere omliggende staten, namelijk Iran en Turkije, te bevatten. In deze context was er blijkbaar direct Amerikaans engagement zichtbaar vanwege de agressieve invasie van Irak in Koeweit die had geleid tot de internationale coalitiemacht 'Operatie Desert Storm' om Koeweit in augustus 1990 uit de macht van Saddam Hoessein te bevrijden. Tegelijkertijd werd Irak geconfronteerd met de binnenlandse economische onrust met schuldenprobleem. Bovendien had de gebeurtenis van 9 september 2011 geleid tot een ingrijpende verandering van de hele geopolitiek van het Midden-Oosten en van de mondiale politiek. Het Amerikaanse 'Global Anti-Terrorism Policy' gevolgd door de oorlogsverklaring aan het omverwerpen van de Taliban in Afghanistan en Pakistan in 2001, vergezeld van het krachtige woord van de Amerikaanse president G. Bush 'With Us or Against US' omvergeworpen oude regime door geweld of verkiezing, waarvan de VS de beschermheilige was van de staten in het Midden-Oosten en de opkomst van de pro-westerse elites. Vandaar dat de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de terroristische aanslag van 11 september het keerpunt markeert van de internationale systeemstructuur en de mondiale politiek, met name het heeft de regionale orde in het Midden-Oosten volledig verbroken als gevolg van het Amerikaanse unilateralisme buitenlands beleid ten aanzien van de invasie in Irak dienovereenkomstig ( Salem, 2008).

    De burger Iraakse Saddam Hoessein was de president van Irak geworden nadat hij lange tijd de militaire diensten had gecontroleerd. Het Iraakse politieke systeem werd gedomineerd door twee etnische groepen, de sjiitische en soennitische moslimgroep. De Ba'ada-partij domineerde het politieke systeem in Irak onder leiding van de dictator Saddam Hussein, die behoorde tot de soennitische religieuze minderheidsgroep. De repressie en centralisatie van de macht in Bagdad die in handen viel van Saddam Hoessein, wiens buitenlandse beleidsbeslissing werd genomen over welke actie dan ook, berust bij hem in het geheim, aangezien de massamedia door de staat werden gecontroleerd. Ondertussen, sinds Irak in de noodtoestand verkeert, is de door de VS geleide invasie van Irak in maart 2003 de traag reagerende van de Saddam zonder enige politieke invloed bij het verdedigen van Bagdad met zijn informantennetwerk. Voortaan was de start van de door de VS geleide operatie om het Iraakse volk te bevrijden en de greep op de autoritaire staat van de Iraakse buitenlandse beleidsmachine heimelijk, maar één zekerheid is dat de dictatorstijl van het leiderschap van Saddam, hij degene was die elke koers besliste en autoriseerde van actie of affaire in dit opzicht intern en extern (Dexter, 2007).

    Naast de beschuldiging van massavernietigingswapens en het steunen van de terroristische groepering uit de Verenigde Staten, had Irak in 2003 ook veel andere binnenlandse problemen achter de oorlog die werd beschouwd als de belangrijke drijvende krachten om de oorlog aan te moedigen. Er zijn twee hoofdaspecten. De eerste factor legt de nadruk op de verschillende culturele identiteit van de Iraakse bevolking en het zwakke beheer van hulpbronnen. De verspreiding van culturele identiteiten zorgde voor een sterke scheiding tussen de Arabisch en niet-Arabisch sprekende groepen. Het verdeelde zich in drie verschillende hoofdgemeenschappen, namelijk soennitische Arabieren, sjiitische Arabieren en Koerden (Shafeeq & Ghaba, 2001). Soennitische Arabieren waren een dominante groep omdat Ba'th, de regerende partij, onder controle stond van de soennitische stam. Shiá was de meerderheidsgroep die goed was voor 65% van de totale bevolking en Koerden vertegenwoordigen 15% tot 20%, wat de niet-Arabisch sprekende groepen waren. Koerd heeft de Democratische Partij in Irak (Shafeeq & Ghaba, 2001). Het belangenconflict tussen deze drie groepen was geen nieuwe uitdaging, maar het was een langdurig probleem sinds Irak in 1932 onafhankelijk werd en de onderlinge solidariteit werd nooit bereikt (Anup, 2007). Onder hen vochten ze tegen elkaar om de macht te verwerven, omdat ze bang waren dat als ze de macht niet konden beheersen, ze de kans aan de andere groep zouden overlaten om de gemeenschap te verwoesten en in gevaar zouden leven. Daarom was het behouden van de macht de enige manier om hun voortbestaan ​​veilig te stellen. Bovendien slaagde hij er tijdens het dictatuurregime van Saddam Husen niet in om de harmonie van deze drie groepen te vervullen, wat alleen in het voordeel was van de regerende partij en slecht behandelen van andere groepen, zoals gearresteerde eigendommen, vervolging en executie van de familie enzovoort (Anup, 2007).

    De tweede heeft te maken met economie. Wat de economische kwestie betreft, is Irak een van de grootste olie-exportlanden. Ongeveer 61% van de economie was afhankelijk van de olie-export en het BBP steeg geleidelijk van $ 10,6 miljard naar $ 33 miljard in 2000, maar toch leven veel mensen nog steeds in armoede en hebben ze een laag inkomen vanwege de ongelijkheid in verdeling en corruptie (Tanweer, 2003) . Bovendien negeerde de regering andere factoren, zoals landbouw en industriële ontwikkeling. Vanaf 2002 is Irak de importeur van landbouwproducten geworden (Tanweer, 2003). Irak heeft 12% van het bouwland, maar tijdens het regime van Saddam heeft Irak dit land helemaal niet effectief gebruikt (CIA, 2004). Bovendien nam ook het werkloosheidspercentage aanzienlijk toe, bijvoorbeeld in 2002 was het werkloosheidspercentage 30% (Anup, 2007). De economie van Irak werd gecontroleerd door de regeringsinstanties, hoewel Saddam de privatisering wel aanmoedigde. Deze privatisering was echter geen succes vanwege het aanhoudende conflict en het gebrek aan steun van de overheid. Al met al, vanwege de slechte methoden en het zwakke bestuur en management van de centrale overheid en de botsing van belangen tussen hun etnische groepen, hielden de Irakezen niet echt van hun regering (Shafeeq & Ghaba, 2001).

    1. 2.Afbeeldingen van buitenlands beleid
     1. A.Rationeel beeld

     Net als bij het rationele keuzebeleid moet de beslisser de macht van de staat kennen en de doelen en middelen, de baten en de kosten afwegen om rationele keuzes te maken (Ivaylo Iaydjiev, 2010). En de natie zal ook alleen oorlog voeren als er een netto toename van het nut wordt verwacht, en als het beter is dan het handhaven van de status-quo (Bueno DeMesquita, 1983). Irak was dus een sterke leider voor zijn natie en gebruikte zijn rationaliteitsbeleid onder Saddam Hoessein om zich te verzetten tegen de invasie van de VS in 2003. Wat de strijdkrachten betreft, was Irak een van de sterke militairen in het Midden-Oosten met de enorme oliereserves , en meer dan dat, Jordanië en Syrië waren ook de goede vrienden van Irak (BBC, 2010). Op basis van zijn netwerk met andere landen in het Midden-Oosten en zijn sterke leger geloofde Hussein dat Irak een betere kans zou hebben om te winnen. Belangrijk is dat Saddam Hoessein zich niet veilig voelde met wat hij had gedaan, omdat hij Irak regeerde in communisme-stijl met een onderdrukkend beleid, dus zelfs als hij naar andere landen kon worden verbannen, zoals de VS aanboden, was er geen garantie dat hij zou kunnen verhuizen en vreedzaam zou kunnen leven.Bovendien wilde Irak een leider zijn van alle Arabische staten om de verwestersing tegen te gaan, dus als Irak de oorlog zou kunnen winnen, zou het daar ook goede kansen voor bieden (Allawi, 2007). Om deze redenen zal het voor Irak beter zijn om tegen de Verenigde Staten op te komen in plaats van niets te doen, omdat het nog steeds een kans heeft om te winnen op basis van zijn sterke leger, de enorme oliereserve en een goed netwerk in het Midden-Oosten. In het bijzonder besloot zelfs Saddam Hoessein dit niet te doen, toch kon hij niet in vrede leven en vrij bewegen omdat hij door de publieke opinie als een slechterik werd beschouwd met wat hij tot nu toe had gedaan met andere etnische Irakezen en met het Amerikaanse volk (Alawi, 2007). Bovendien waren de andere wijken, zoals Koeweit en Iran, ook de aartsvijand van Irak. Daarom bevond Saddam Hoessein zich in de gevaarlijke situatie, zelfs als hij besloot om geen oorlog te voeren, maar oorlog voeren tegen de VS was gokken, hij kon winnen op basis van zijn rationele beleid, en hij zou Irak ook grote bekendheid brengen als hij dat had gedaan. won de oorlog de machtige staat in de wereld zoals de Verenigde Staten.

     Sadam Hussein werd geboren in 1937, in een stad, 20 km van de stad Bagdad. Hij begon zijn politieke leven sinds hij 20 was, door lid te worden van de politieke partij Ba'ath. Tijdens zijn politieke avontuur werd hij vele malen gevangen gezet en bij verstek ter dood veroordeeld (Coughlin C., 2002). Gelukkig kon hij overleven door naar de nabijgelegen landen te vluchten. We kunnen dus zeggen dat Sadam een ​​agressieve, oorlogszuchtige en ook een linkse leider was. Bovendien zou hij alle middelen gebruiken om aan de macht te komen, vooral het gebruik van geweld (Coughlin C., 2002). Hij gaf de voorkeur aan dictatuur boven democratie en ander vrij regime. Daarom was hij ambitieus om alles zelf te controleren, en hij worstelde met de anderen die dit regime wilden veranderen (Coughlin C., 2002). Dat was de reden waarom Irak en de VS altijd tegengestelde richtingen hadden, hoewel Sadam tijdens de regering van Ronald Reagan door de VS werd gesteund. Nog een belangrijke opmerking over zijn gedrag was dat hij president werd door een staatsgreep te plegen tegen zijn broer. Het is dus niet moeilijk te voorspellen dat Sadam het geweld zou gebruiken tegen de Amerikaanse invasie.

     Aan de andere kant werd Sadam beschouwd als een oorlogszuchtige leider. Volgens Sigmund Freud, verklaarde een negentiende-eeuwse psycholoog dat het ene gedrag afhangt van de manier waarop ze de ander zien. Tijdens de kindertijd zal de mentale toestand van een kind zich goed ontwikkelen als hij/zij geen teleurstelling heeft over de mensen om hem heen of enige verstoorde gebeurtenissen. Als ze echter een slechte gebeurtenis tegenkomen waardoor ze teleurgesteld worden, zal het gevoel van haat optreden. Er zullen dus twee groepen mensen in de geest zijn. Ze zullen een ''beter wij'' en een ''slechter zij'' idee ontwikkelen. Dit betekent dat andere mensen altijd slecht zijn, alleen hun groepen mensen zijn goed. Geleidelijk zullen ze hun groep alle goede dingen aandoen, en ze zullen alle slechte en wrede dingen aandurven om degenen die zij als de buitenstaanders beschouwen, te vernietigen. Dit gedrag werd gezien bij Saddam Husen (Wood M.K. et al.2011).

     Zoals beschreven in de regeringscontext, rustte de enige macht van de regering volledig op de schouder van Saddam alleen en zijn etnische minderheidsgroep. Elke besluitvorming in het beleid van Irak werd alleen door Saddam en zijn handlangers beslist. Base on Coughlin (2002), anders dan de VS, omdat de regering werd gecontroleerd door de minderheidsgroep die Saddam Husen steunde, was er helemaal geen belangenconflict tussen elk ministerie of elke instelling. De leider die Saddam Husen was, was de enige man die de belangen op die instellingen zette. Dit veroorzaakte het slachtoffer van groepsdenken, waarbij de minderheid werd gedomineerd door de meerderheidsgroep. Het grootste deel van de beslissing om oorlog te voeren tegen de VS werd alleen bepaald door de groep mensen die dicht bij Saddam stonden (Coughlin, 2002).

     Hoewel Irak zwakker was dan de VS wat betreft alle middelen die nodig zijn om oorlog te voeren, besloot Irak militair gereedschap in te zetten tegen de Verenigde Staten. De oorlog tussen Iraakse soldaten en de Verenigde Staten sleepte enkele maanden aan. Het resultaat van de oorlog was ongelukkig. Het dodental in Irak omvatte niet alleen de soldaten die deelnamen aan de oorlog, maar ook de meeste burgerslachtoffers (Anup, 2007). Bovendien werd, samen met de vernietiging van Irak, de detector Saddam Husen met geweld uitgeschakeld en werd hij op het laatste spoor gezet. Belangrijk is dat na de val van het Saddam-regime de Iraakse politieke groeperingen meer dan ooit verdeeld zijn, en de meest actieve is de Taliban die tot op heden onrust in Irak veroorzaakt (Anup, 2007). Op basis van deze resultaten was het buitenlands beleid waartoe de regering van Saddam in 2003 in de oorlog in Irak had besloten, dus helemaal niet succesvol.

     NS. Conclusie

     De oorlog in Irak is een ideale oorlog tussen andere oorlogen die het toneel vormen tussen een supermacht en een zwakkere staat. Hoewel het irrationeel leek om een ​​glimp op te vangen van de situatie van de twee landen door oorlog te voeren tegen iemand die niet even groot is, zou de beslissing rationeler worden als die beslissingen grondig zijn geanalyseerd. In het geval van de VS is het redelijk omdat de kans groot was dat de VS de oorlog zou winnen. Andere factoren dragen echter bij aan de beslissingen die tot deze oorzaak van actie hebben geleid. Gebaseerd op de arena van het buitenlands beleid en het imago van het buitenlands beleid, variërend van de verandering van de internationale context naar de binnenlandse context, hielpen bij het nemen van de beslissing. Evenzo, aan de zijde van Irak staan, door alle kaders te gebruiken om de redenen te onderzoeken, is het helemaal niet onredelijk dat Saddam besloot de VS te weerstaan, hoewel de kloof tussen de twee landen groot was. Het oorlogszuchtige karakter van de Saddam, de twijfels over de toekomst van Saddam als hij het ultimatum van de VS had aanvaard, de ontevredenheid van het Iraakse volk over de verdeling van rijkdom, het slachtoffer van groepsdenken, enzovoort, namen deel aan de beslissing van Saddam over deze oorlog.


     Mediaoorlog: de opkomst van een nieuwe dictatuur in Irak?

     tDe gedwongen sluiting van de nieuwszender Al-Arabiya in Bagdad is de eerste daad van een nieuwe dictatuur die haar tanden laat staan ​​in het steeds ondemocratischer wordende Irak.

     Wat is een dictatuur? Een klassieke definitie verduidelijkt dat het "een regeringsvorm is waarin de heerser een absolute dictator is (niet beperkt door een grondwet of wetten of oppositie enz.)".

     Laten we eens kijken naar de situatie in Irak.

     Er is een door de VS benoemde regering, de Iraqi Governing Council (IGC). Het bestaat uit in het buitenland gefokte, in het buitenland opgeleide, in het buitenland gefinancierde autocraten. De meeste hebben geen Iraaks staatsburgerschap, maar Amerikaanse, Britse en Australische paspoorten. De meesten hadden voor april van dit jaar nog nooit een voet in Irak gezet.

     Ze worden allemaal beschermd door hun lokale bewakers en een zwaar Amerikaans beveiligingsdetail. Sommige raadsleden hebben hun eigen kleine legertjes. Galal Talabani en Masoud Barazani, beide rivaliserende Koerdische leiders, onderhouden zeer goed uitgeruste legers van peshmerga die op een gegeven moment de legers van Saddam en op verschillende kruispunten tegen elkaar vochten. Ahmad Chalabi, die wordt gezocht op beschuldiging van fraude en verduistering in het naburige Jordanië (hij werd bij verstek veroordeeld tot 20 jaar), heeft zijn eigen leger van Iraakse oppositie die is opgeleid door de CIA en die in Amerika gemaakte uniformen draagt ​​en die van Amerikaanse makelij wapens.

     Ze beweren het Iraakse volk te vertegenwoordigen, maar de gemiddelde Irakees had nog nooit van hen gehoord voordat ze in april met Amerikaanse transportvliegtuigen vanuit Koeweit arriveerden.

     Ze zijn zo'n kibbelende partij dat ze een roulerend voorzitterschap delen. Ze zijn niet gebonden aan wetten of een grondwet. Elke oppositie tegen de IGC wordt snel aangepakt. In het kielzog van Saddams dood ontstonden er zo'n 300 kranten en tijdschriften in het 'nieuwe, vrije' Irak. Sommige richtten zich op sociale kwesties, terwijl andere zich richtten op de rechten van Iraakse minderheden, zoals de Assyriërs of de Sabeeërs.

     Sommigen namen echter de moedige stap hun hervonden vrijheid te koesteren en lanceerden politieke kranten. Vrijwel onmiddellijk werden ze gewaarschuwd de IGC niet te bekritiseren en evenmin een standpunt in te nemen waarin de Irakezen werden opgeroepen zich te verzetten tegen de samenwerking met de Voorlopige Coalitieautoriteit (CPA).

     Afgelopen zomer spraken journalisten uit Irak over lastiggevallen Iraakse redacteuren en schrijvers, het vernielen van drukkerijen en het arresteren van onafhankelijke Iraakse schrijvers. Bedreigingen van veiligheid werden aangehaald - klinkt griezelig bekend in de klassieke versie van Arabische despotische regimes.

     In september werd een Iraakse redacteur die felle kritiek uitte op de IGC, de Amerikaanse troepen en het voormalige regime van Saddam, doodgeschoten terwijl hij op zijn dak stond. Er werd geen formeel onderzoek ingesteld, niemand werd aangehouden. De Amerikaanse troepen gaven eenvoudigweg de schuld van "terroristische elementen van het voormalige regime" en haalden hun schouders op. Inwoners van Mosul schilderden echter een veel nijpender beeld. Ze beweerden dat de vermoorde redacteur was vermoord omdat hij op het punt stond corruptieaanklachten tegen IGC-leden in detail te treden.

     Sinds september werden drie kranten in Mosul gesloten, andere krantenredacteuren vreesden voor hun leven en gaven hun zoektocht naar een vrije pers op. Elf kranten zijn gesloten in Bagdad.

     In dezelfde periode zijn in Irak 16 journalisten vermoord. Veertien van hen zijn gedood door directe actie van de VS.

     De nieuwszender Al Jazeera zegt dat zijn verslaggevers en cameramannen sinds het begin van de oorlog in maart 18 keer zijn gearresteerd tijdens een opdracht in Irak. Stel je de verontwaardiging voor als Iran een CNN-ploeg had vastgehouden, of Saoedi-Arabië een FOX-verslaggever had ondervraagd. Elke redactie in Noord-Amerika zou bloedige moord hebben geschreeuwd en zou hebben opgeroepen tot onafhankelijk onderzoek en sancties tegen die naties, en zou hebben opgeroepen tot vrijheid van toegang en persvrijheid.

     In Irak, dat op weg is naar een pluralistische democratie, zoals president Bush voor ogen had, zijn de regels anders. Nog geen persvrijheid, geen dissidentie, geen publieke verontwaardiging. Gedraag je gewoon als goede kleine lompen en we zullen je geen pijn doen.

     Op 12 november meldde The New Zealand Herald het volgende:

     Amerikaanse soldaten geboeid en stevig plakband om de mond van een Iraakse man gewikkeld toen ze hem vandaag arresteerden omdat hij zich uitsprak tegen bezettingstroepen.

     Op de vraag waarom de man was gearresteerd en achter in een Humvee-voertuig op het Tahrirplein was gezet, zei de bevelvoerend officier ter plaatse tegen Reuters: "Deze man is aangehouden voor het afleggen van anti-coalitieverklaringen."

     In april, toen Amerikaanse binnenvallende troepen klaar stonden aan de rand van Bagdad, werd Al Jazeera-journalist Tareq Ayyoub neergeschoten terwijl hij buiten het Al Jazeera-kantoor in Bagdad stond door Amerikaanse troepen. Diezelfde dag kwam de Spanjaard Jose Couso van de Spaanse Telecinco om het leven toen Amerikaanse tanks het Palestine Hotel in het centrum van Bagdad beschoten. Taras Protsyuk, een Oekraïense televisiecameraman voor Reuters, kwam bij hetzelfde incident om het leven.

     Amerikaanse troepen zijn niet verantwoordelijk gehouden, noch verantwoordelijkheid genomen, voor het doden en vasthouden van journalisten in Irak. Het is vermeldenswaard dat de VS geen verdrag hebben ondertekend dat zijn leger verantwoordelijk houdt voor oorlogsmisdaden. Terwijl een Oostenrijkse legerkolonel kan worden vastgehouden voor een oorlogsmisdaad als hij een Rwandese gevangene martelt (laten we ter wille van het argument eens overwegen), zal een Amerikaanse kolonel die een Irakees martelt niet worden overgedragen aan een internationale rechtbank.

     Amerikaanse militaire onderzoeken hebben in de bovengenoemde aanvallen op journalisten geconcludeerd dat "Amerikaanse troepen gepast hebben gereageerd in een vijandige omgeving" in alle bovengenoemde gevallen. De bevindingen hebben de 8217 groepen van mensenrechten en internationale journalisten woedend gemaakt.

     Velen in journalistieke kringen hebben de Amerikaanse strijdkrachten ervan beschuldigd te proberen de vrije toegang tot en uitzending van informatie over de situatie in Irak te dwarsbomen.

     Ook op 12 november schreef Slobodan Lekic van het persbureau Associated Press (AP):

     Nu het aantal slachtoffers in Irak toeneemt (nieuwswebsites), worden springerige Amerikaanse soldaten agressiever in hun behandeling van journalisten die verslag doen van het conflict.

     Mediamensen zijn aangehouden, nieuwsapparatuur is in beslag genomen en sommige journalisten zijn verbaal en fysiek mishandeld terwijl ze probeerden verslag uit te brengen over de gebeurtenissen.133 Reuters-televisiecameraman Mazen Dana werd gedood tijdens het opnemen van video-opnamen in de buurt van een door de VS gerunde gevangenis aan de rand van Bagdad na een mortiergranaat aanval.

     Het leger zei later dat de troepen de camera van Dana hadden aangezien voor een raketaangedreven granaatwerper. Een onderzoek concludeerde dat de soldaten "handelden binnen de regels van betrokkenheid", hoewel het Amerikaanse leger die regels nooit publiekelijk heeft aangekondigd om veiligheidsredenen.

     De laatste aanval op de persvrijheid vond plaats toen de IGC het nieuwsstation Al-Arabiya beval te sluiten en het ervan beschuldigde moord en chaos in Irak te bevorderen. Volgens de (AP) verdedigde [het] ministerie van Buitenlandse Zaken het verbod van een groot Arabisch televisiestation door de door de VS benoemde Iraakse Raad van Bestuur, maandag dat het doel was om te proberen een situatie te vermijden waarin deze media worden gebruikt als een zender voor opruiing. Al-Arabiya zond vorige week een geluidsband van Saddam uit, wat volgens velen de echte reden is waarom de actie tegen het netwerk is genomen.

     Dat is grappig. Denk aan de haat en vitriool tegen alles wat Arabisch en islamitisch is op onder meer Noord-Amerikaanse radio, talkshows, het FOX-netwerk. Nee, de Amerikaanse journalistiek is onvergelijkbaar en kan niet worden onderzocht.

     Maar er is een methode voor deze waanzin. In 1931 leerde een jonge Adolf Hitler de waarde van de media kennen. Een krachtig medium zou de mensen kunnen controleren, ze verplaatsen wanneer dat nodig is, ze het zwijgen opleggen als dat nodig is. Dit wordt propaganda genoemd.

     Vorige maand beschuldigde de Amerikaanse minister van Defensie Donald Rumsfeld dat de Arabische media in Irak "gewelddadig anti-coalitie" waren. Blijkbaar is het geven van een stem aan Iraakse burgers die klagen dat ze zijn geslagen, of het tonen van oude mannen die worden rondgeduwd en gedwongen zich uit te kleden door angstige Amerikaanse soldaten, anti-coalitie.[i]

     Arabische netwerken hebben het publiek nieuws gebracht dat hun Noord-Amerikaanse tegenhangers hebben gesensibiliseerd en gecensureerd. Het platbranden van Iraakse boerderijen als maatregel van collectieve straf, het met de grond gelijk maken van velden, het slopen van gezinswoningen, de vernedering van Irakezen - het zijn allemaal verhalen die Noord-Amerikaanse kijkers niet te zien krijgen. Nu willen de IGC en de CPA ervoor zorgen dat het Arabische publiek hen ook niet ziet.

     (Vorige maand bekritiseerde de BBC de Noord-Amerikaanse berichtgeving over de oorlog als gevoelig.)

     Een gecontroleerde media is de allereerste les in effectieve dictatuur. Zijn we allemaal onze orwelliaanse en machiavellistische lessen vergeten?

     Dus, wat is de oplossing van Rumsfeld? Volgens AP zei Rumsfeld "dat een door de Amerikaanse regering gecontroleerde satellietzender volgende maand met uitzendingen zou beginnen."

     Misschien zou Rumsfeld er goed aan doen gehoor te geven aan de smaak van het Iraakse publiek: "Tweehonderd Irakezen uitten woensdag hun woede in Bagdad tegen wat zij "onbescheiden beelden"8217 noemden op de door de coalitie gerunde nationale televisie", zei de BBC op 19 november. [ii]

     Als controle van buitenaf acceptabel is voor het Amerikaanse geweten, stel ik voor dat het Amerikaanse publiek een televisiestation krijgt dat wordt gecontroleerd door Mauritanië. Door te stellen dat Irakezen hun programmering door iemand anders zullen laten bepalen, neemt Rumsfeld een racistische en etnocentrische benadering van de kwestie aan.

     Het bovenstaande artikel zal zeker woede en woede opwekken omdat het een kant van de bezetting presenteert die de meeste mensen niet willen horen. Bijgevolg ontvangt deze schrijver doodsbedreigingen en verschillende vormen van haatmail. Voor degenen die vinden dat het bovenstaande in strijd is met hun ingeteelde overtuigingen, denk eens aan een oud Sioux-gezegde dat zegt: loop een mijl in de mocassin van een man voordat je leert hem te beoordelen. Zou de gemiddelde Amerikaanse burger het op prijs stellen als een krant het zwijgen wordt opgelegd omdat deze artikelen publiceert die kritisch staan ​​tegenover het Congres? Of zou een Brits staatsburger het op prijs stellen als Buckingham Palace beveelt dat alle verhalen over de koninklijke familie volledig uit het publieke oog worden verwijderd?

     Censuur van de media in het Westen is ondraaglijk. Waarom is het dan acceptabel voor Irakezen die alleen hun mening willen ventileren en alternatieve vormen van informatie zoeken?

     Om de zaken nog erger te maken, meldde The New York Times op 25 november dat de IGC zich een weg probeert te wringen uit haar verplichting om de controle af te staan ​​aan een gekozen Iraaks orgaan.

     Maar Jalal Talabani, de Koerdische leider die deze maand voorzitter van de raad is, zei maandag in een interview dat een meerderheid van de raadsleden "de Raad van Bestuur willen houden zoals die nu is". Sommige raadsleden die tegen dit idee zijn, zeggen ze menen dat het voorstel wordt gepromoot door leden die bang zijn dat ze het bij de komende verkiezingen niet goed zullen doen. Tegenstanders van het idee zeggen ook dat ze vrezen dat aanblijven een public relations-ramp zal zijn voor de ontluikende herbouwde Iraakse staat.

     Een nieuwe dictatuur is in de maak in Irak. Geschiedenislessen worden aan de kant geschoven. Het Irak-beleid wordt zuur voor zowel de CPA als de IGC. Er wordt een grote misdaad begaan tegen het Iraakse volk. En ze willen niet dat je het weet.


     Waar sterven Amerikaanse soldaten eigenlijk voor?

     7 september 2017

     US Marine Corps-soldaten betuigen hun respect tijdens een herdenkingsdienst in de provincie Helmand, Afghanistan, 2009. (AP Photo / Julie Jacobson)

     OPMERKING VAN DE REDACTIE:  Dit artikel verscheen oorspronkelijk op TomDispatch.com. Om op de hoogte te blijven van belangrijke artikelen zoals deze, kunt u zich aanmelden om de laatste updates van TomDispatch.com te ontvangen.

     Abboneer op De natie

     Krijgen De natie’s wekelijkse nieuwsbrief

     Door u aan te melden, bevestigt u dat u ouder bent dan 16 jaar en gaat u ermee akkoord om af en toe promotionele aanbiedingen te ontvangen voor programma's die ondersteuning bieden De natie’s journalistiek. U kunt onze lezen Privacybeleid hier.

     Schrijf je in voor de Books & the Arts-nieuwsbrief

     Door u aan te melden, bevestigt u dat u ouder bent dan 16 jaar en gaat u ermee akkoord om af en toe promotionele aanbiedingen te ontvangen voor programma's die ondersteuning bieden De natie’s journalistiek. U kunt onze lezen Privacybeleid hier.

     Abboneer op De natie

     Steun progressieve journalistiek

     Meld u vandaag nog aan voor onze wijnclub.

     Ik voerde het bevel over soldaten. In de loop der jaren, veel van hen eigenlijk. In Irak, Colorado, Afghanistan en Kansas. En ik ben nog steeds gefixeerd op een paar van hen, zoals deze privé-eerste klas (PFC) in Kandahar, Afghanistan, in 2011. Alle 18 was hij klein, mager en populair. Negen maanden nadat hij zijn middelbare school had afgerond, zat hij met de rest van onze bende achter de Taliban aan. Op een hoogte van anderhalve meter zag ik hem een ​​keer in een irrigatiekanaal stappen en uit het zicht verdwijnen - alles behalve de twee meter lange antenne op zijn radio.In mijn dagdromen zie ik altijd hetzelfde tafereel, op het moment dat zijn vuile, grijze babygezicht weer boven die sloot verscheen, een sigaret die nog losjes aan zijn lippen bungelde. Zijn naam was Anderson en ik kan me herinneren dat ik op dat moment dacht: wat zal ik tegen zijn moeder zeggen als hij hier vermoord wordt?

     En dan... poef... het is weer 2017 en ik ben hier in Kansas, papieren aan het pushen in Fort Leavenworth, die dagen in het veld lang voorbij. Anderson heeft zelf zijn dienstplicht in Afghanistan overleefd, hoewel ik geen idee heb waar hij nu is. Een betere commandant misschien. Een aantal van zijn vrienden had minder geluk. Ze stierven, of merkten dat ze een of twee ledematen te kort kwamen, of emotioneel en moreel getekend voor het leven.

     Van tijd tot tijd moet ik denken aan Anderson, en anderen zoals hij, levend en dood. Ik draag zelfs twee armbanden om mijn pols, gegraveerd met de namen van de jonge mannen die onder mijn bevel stierven in Afghanistan en Irak, zes namen in totaal. Als ik een moment vind, moet ik er nog een toevoegen. Het is niet zo lang geleden dat een van mijn soldaten zelfmoord pleegde. Soms doodt de oorlog je pas jaren later.

     En hiervan ben ik zeker: op het moment dat onze natie een PFC Anderson in gevaar brengt, duizenden mijlen en lichtjaren van Kansas, kan er maar beter een verdomd goede reden voor zijn, een vitaal, tastbaar nationaal belang dat op het spel staat. Dit land kan op zijn minst maar beter aan de goede kant staan ​​in de conflicten die we bestrijden.

     De verkeerde kant

     Het is hier lang een geloofsartikel geweest: de Verenigde Staten is de grootste kracht voor het goede in de wereld, de 'onmisbare natie' van de planeet. Maar wat als we het mis hebben? Immers, voor zover ik kan zien, vertelt het uitzicht vanaf de Arabische of Afrikaanse "straat" een heel ander verhaal. Amerikanen hebben de neiging om de oordelen van buitenlanders te verafschuwen, maar nuchtere strategie vereist dat we af en toe de spreekwoordelijke mijl in de mondiale schoenen van anderen lopen. Immers, bijna 16 jaar na de oorlog tegen het terrorisme zou het duidelijk moeten zijn dat iets werkt niet. Misschien is het tijd om je af te vragen of de Verenigde Staten echt de rol spelen van de positieve hoofdrolspeler in een groot wereldwijd drama.

     Ik weet wat je denkt: ISIS, de Islamitische Staat, is echt een vreselijke outfit. En zo is het en de Verenigde Staten bestrijden het inderdaad, hoewel verschillende bondgenoten en zelfs tegenstanders (denk aan: Iran) het grootste deel van de strijd voeren. Maar zou het, met de bredere oorlog voor het Grotere Midden-Oosten in gedachten, niet gepast zijn om even te stoppen en te vragen: aan wiens kant staat Amerika eigenlijk?

     Zeker, het is niet de kant van de gemiddelde Arabier. Dat moet blijken. Kijk goed naar de regio en het is duidelijk dat Washington vooral de belangen van Israël, het Koninkrijk Saoedi-Arabië, de militaire dictator van Egypte en verschillende autocratieën in de Golfstaat steunt. Of kijk eens naar de acties en verklaringen van de regering-Trump en van de twee regeringen die eraan voorafgingen en dit is wat voor de hand liggend lijkt: de Verenigde Staten zijn in veel opzichten niet meer dan een luchtmacht, militaire trainer en wapendepot voor diverse soennitische despoten. Nu, dat is niet een punt dat al te vaak wordt gemaakt - in ieder geval niet in deze context - omdat het voor de meeste Amerikanen geen comfortabele gedachte is, noch een bijzonder handige realiteit voor gevestigde beleidsmakers om uit te zenden, maar het is de waarheid.

     Huidige probleem

     Ja, we bestrijden ISIS, maar zo eenvoudig is het niet. Saoedi-Arabië, onze belangrijkste regionale bondgenoot, mag zichzelf afschilderen als de leider van een “gematigd soennitisch blok” als het gaat om zowel Iran als terrorisme, maar de realiteit is op zijn best veel grijzer dan dat. De Saoedi's - met wie president Trump een wapendeal van $ 110 miljard aankondigde tijdens de eerste stop op zijn inaugurele buitenlandse reis in mei - hebben de afgelopen decennia besteed aan het verspreiden van hun intolerante merk van de islam in de regio. In het proces hebben ze ook aan Al Qaida gelieerde groepen in Syrië ondersteund.

     Misschien ben je bereid te beweren dat spin-offs van Al Qaeda geen ISIS zijn, maar vergeet niet wie die torens in New York heeft neergehaald. Terwijl president Trump genoot van een traditionele zwaarddans met zijn Saoedische gastheren – ongetwijfeld bevredigend voor zijn krijgshaftige smaak – bombardeerden de luchtmachten van de Saoedi’s en hun bondgenoten in de Golfstaat Jemenitische burgers in de meest grimmige situaties, waaronder een enorme hongersnood en een zich uitbreidende cholera-epidemie te midden van de ruïnes van hun verarmde land. Tot zover de rampzalige tweejarige Saoedische oorlog daar, die de grimmig ironische naam Operatie Restoring Hope draagt ​​en waarvoor het Amerikaanse leger voorziet in bijtanking in de lucht en geavanceerde munitie, evenals inlichtingen.

     Als je een mensenrechtenliefhebber bent, is het ook de moeite waard om te vragen met wat voor soort staten we hier samenwerken. In Saoedi-Arabië mogen vrouwen geen auto besturen, is 'tovenarij' een halsmisdaad en worden mensen in het openbaar onthoofd. Hoera voor Amerikaanse waarden! En nieuwsflits: de leiders van Iran – door wie de regering-Trump en haar generaals geobsedeerd zijn door demonisering – zijn misschien geen engelen, maar de islamitische republiek die ze voorzitten is een veel democratischer land dan de absolute monarchie van Saoedi-Arabië. Stel je Lodewijk XIV voor in een kufiyah en je hebt zo ongeveer de aard van de Saoedische heerschappij genageld.

     Na Israël is Egypte de nummer twee ontvanger van directe militaire hulp van de VS, voor een bedrag van 1,3 miljard dollar per jaar. En dat fundament van liberale waarden wordt geleid door de in de VS opgeleide generaal Abdul el-Sisi, een sterke man die de macht greep in een staatsgreep en vervolgens, voor de goede orde, een menigte liet neerschieten die demonstreerde ten gunste van de afgezette democratisch gekozen president . En hoe reageerde het Amerikaanse baken van hoop? Welnu, Sisi is nog steeds aan de macht, het Egyptische leger krijgt opnieuw hulp van het Pentagon en in april paradeerde president Trump de generaal door het Witte Huis en verzekerde hij verslaggevers: "Voor het geval er enige twijfel bestond, dat we heel erg achter president staan el-Sisi… hij heeft fantastisch werk geleverd!”

     In Syrië en Irak vecht het Amerikaanse leger tegen een walgelijke tegenstander in ISIS, maar toch is de situatie veel gecompliceerder dan hier gewoonlijk wordt gedacht. Om te beginnen heeft het Amerikaanse luchtoffensief ter ondersteuning van geallieerde Syrische en Koerdische rebellen die vechten om de 'hoofdstad' van ISIS, Raqqa - met de grimmige titel Operatie Wrath of the Eufraat - de afgelopen mei en juni meer burgers te doden dan het Syrische regime van Bashar al-Assad . Bovendien lijkt de meedogenloze luchtcampagne van Amerika los te komen van een coherente langetermijnstrategie. Niemand die de leiding heeft, lijkt ook maar het flauwste idee te hebben wat precies de heerschappij van ISIS in Oost-Syrië zal volgen. Een Koerdische ministaat? Een drievoudige burgeroorlog tussen Koerden, soennitische stammen en de troepen van Assad (met het steeds autocratische Turkije van Recep Tayyip Erdogan als de wilde kaart in de situatie)? Wat de vraag oproept: helpen Amerikaanse bommen eigenlijk?

     Evenzo is het in Irak niet duidelijk dat de toekomstige heerschappij van door sjiieten gedomineerde militiegroepen en anderen die in het puin zijn achtergelaten door de laatste jaren van grimmige strijd in gebieden die ISIS eerder controleerde, daadwerkelijk meetbaar superieur zal blijken te zijn aan de nachtmerrie die eraan voorafging. De huidige door sjiieten gedomineerde regering kan zelfs terugvallen in het sektarische chauvinisme dat ISIS in de eerste plaats heeft geholpen. Op die manier kunnen de Verenigde Staten hun vierde oorlog in Irak sinds 1991!

     En houd in gedachten dat de oorlog om het Grotere Midden-Oosten - en ik heb er zelf in gevochten, zowel in Irak als in Afghanistan - slechts de nieuwste onderneming is in de deprimerende annalen van het geostrategische denken van Washington sinds de regering van president Ronald Reagan, samen met de Saoedi's en Pakistanen bewapenden, financierden en steunden extreem fundamentalistische Afghaanse moedjahedien-rebellen in een Koude Oorlog-strijd met de Sovjet-Unie die uiteindelijk leidde tot de aanslagen van 9/11. Zijn regering gooide ook geld, wapens en training - soms illegaal - naar de meedogenloze Nicaraguaanse Contra's in een ander heimelijk conflict uit de Koude Oorlog waarbij ongeveer 100.000 burgers omkwamen.

     In die jaren stonden de Verenigde Staten ook achter het apartheidsregime in Zuid-Afrika - lang nadat de rest van de wereld die racistische staat had gemeden - en haalden de naam van Nelson Mandela pas in 2008 zelfs van zijn terroristenlijst! En vergeet niet de steun van Washington aan Jonas Savimbi's Nationale Beweging voor de Totale Onafhankelijkheid van Angola, die zou bijdragen aan de dood van zo'n 500.000 Angolezen. En dat is nog maar om een ​​lijst te beginnen die maar door zou gaan.

     Dat is natuurlijk het relatief verre verleden, maar de geschiedenis van de Amerikaanse militaire actie in de 21e eeuw suggereert dat Washington voorbestemd lijkt om het proces van het kiezen van de verkeerde of een van de verkeerde kanten in de nabije toekomst te herhalen. Het Midden-Oosten van vandaag is maar een enkele tentoonstelling in een langdurige tour van hypocrisie.

     Grenzeloze hypocrisie

     Misschien is het omdat de meeste Amerikanen gewoon niet opletten of misschien zijn we een natie van echte gelovigen, maar het is duidelijk dat de meesten van ons nog steeds vasthouden aan het idee dat ons land een baken van hoop voor de planeet is. Nooit bekend om ons collectieve zelfbewustzijn, we zijn eeuwig verbijsterd om te ontdekken dat zovelen elders weinig dan onoprechtheid vinden in de belofte van het buitenlands beleid van de VS. "Waarom haten ze ons", hebben Amerikanen het grootste deel van deze eeuw met duidelijk ongeloof gevraagd. Hier zijn slechts een paar hints met betrekking tot het Grotere Midden-Oosten:

     *Na 9/11 ontketenden de Verenigde Staten chaos in de regio, destabiliseerden ze deze op verbluffende manieren en creëerden ze via een invasie op valse gronden de voorwaarden voor de opkomst van ISIS. (Die terreurgroep vormde zich letterlijk in een Amerikaanse gevangenis in Irak na de invasie.) Later, met falende of mislukte staten in de regio, was de reactie van de VS op de ergste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog toe te geven - om slechts een keuze te maken één verwoest land – een schamele 18.000 Syriërs sinds 2011. Canada nam vorig jaar drie keer zoveel op, Zweden meer dan 50.000 alleen al in 2015 en Turkije herbergt drie miljoen ontheemde Syriërs.

     *Ondertussen hebben de pogingen van Donald Trump om een ​​inreisverbod voor moslims in te voeren dit land geen vrienden in de regio opgeleverd, en evenmin zal de president – ​​of de assistent van het Witte Huis Stephen Miller – voorstellen voor een “hervorming” van het Amerikaanse immigratiebeleid, dat prioriteit zou geven aan Engelssprekenden halveren legale migratie binnen tien jaar en beperken het vermogen van burgers en legale inwoners om familieleden te sponsoren. Hoe denk je dat dat gaat spelen in de wereldwijde oorlog om harten en geesten? Hoe graag Miller de inscriptie van Emma Lazarus op het Vrijheidsbeeld ook zou willen veranderen in "geef me je goed opgeleide, je hoogopgeleide, je Engelssprekende massa die ernaar verlangt vrij te zijn", reken maar op één ding: de wereldopinie zal niet missen de dubbelhartigheid en hypocrisie van een dergelijke benadering.

     *Guantánamo – misschien wel het beste wervingsinstrument voor islamisten ter wereld – staat nog steeds open. En, zegt president Trump, we "houden het open ... en we gaan het laden met een paar slechte kerels, geloof me, we gaan het laden." In dit opzicht is hij waarschijnlijk een man van zijn woord. Binnenkort wordt een nieuw uitvoerend bevel verwacht, dat de weg vrijmaakt voor een uitbreiding van de bevolking van die gevangenis, terwijl het Pentagon al van plan is om de komende jaren bijna een half miljard dollar te steken in de bouw van nieuwe faciliteiten daar. Het maakt niet uit hoe boos de wereld hierover is, hoe ISIS en andere terreurgroepen het ook gebruiken voor hun reclame, geen Amerikaanse functionarissen zullen ter verantwoording worden geroepen, omdat de Verenigde Staten geen ondertekenaar zijn van het Internationaal Strafhof . Hypocriet? Nee, gewoon helemaal Amerikaans.

     *En over gevangenissen gesproken, dankzij de bijna ongekwalificeerde - soms bijna irrationele - Amerikaanse steun aan Israël, Gaza en de Westelijke Jordaanoever lijken steeds meer ommuurde strafcomplexen. Je moet bijna president Trump bewonderen omdat hij niet eens doet alsof hij de eerlijke makelaar speelt in het oneindige Israëlisch-Palestijnse conflict. Hij zei typisch tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu: "Eén staat, twee staten ... ik hou van wat je maar wilt." Het veilige geld zegt dat Netanyahu voor geen van beide zal kiezen, en in plaats daarvan ervoor kiest om de Palestijnen in een politiek limbo te houden zonder burgerrechten of een soevereine staat, terwijl Israël begint aan een nederzettingsbonanza in de bezette gebieden. En over Amerikaans uitzonderlijkheid gesproken, we staan ​​bijna alleen op het wereldtoneel als het gaat om onze steun aan de Israëlische bezetting.

     De kosten

     Gezien de aard van de hedendaagse Amerikaanse oorlogsgevechten (ver weg en over het algemeen licht behandeld door de media, die een eindeloze stroom van Trump-tweets heeft om over te fawnen), is het gemakkelijk om te vergeten dat Amerikaanse troepen nog steeds in bescheiden aantallen sterven in het Greater Middle Oost, in Syrië, Irak, Somalië en – bijna 16 jaar na de Amerikaanse invasie van dat land – Afghanistan.

     Wat mezelf betreft, van tijd tot tijd (te vaak voor comfort) moet ik denken aan PFC Anderson en degenen die ik leidde die zoveel minder geluk hadden dan hij: Rios, Hensley, Clark, Hockenberry (een drievoudig geamputeerde), Fuller , Balsley en Smith. Soms, als ik het kan verdragen, denk ik zelfs aan de talloze Afghaanse slachtoffers van de oorlog. En dan zou ik willen dat ik echt kon geloven dat we onbetwist de 'goeden' waren in onze eindeloze oorlogen in het Grotere Midden-Oosten, want dat was wat we die soldaten verschuldigd waren.

     En het doet me niet minder pijn dat Amerikanen de neiging hebben om de PFC Andersons van onze wereld blindelings te vereren, om ze op zo'n voetstuk te plaatsen (zoals de president onlangs deed in zijn Afghaanse toespraak tot de natie), hen eeuwig te bedanken en ze zo te maken en hun heldhaftigheid de reden om door te vechten, terwijl de meesten van ons geen moment verspillen aan het nadenken over waar (en voor wie) ze echt vechten.

     Als je ooit de drang hebt om precies dat te doen, stel jezelf dan de volgende vraag: zou ik in staat zijn om met vertrouwen aan iemands moeder uit te leggen waarvoor (behalve zijn vrienden) haar kind eigenlijk stierf?

     Wat zou je haar vertellen? Dat hij (of zij) stierf om de Saoedische hegemonie in de Perzische Golf te verzekeren, of om de opkomst van ISIS te vergemakkelijken, of een eeuwig Guantanamo, of de verspreiding van terreurgroepen, of de creatie van nog meer vluchtelingen voor ons om te vrezen, of de verdere bombardementen op Jemen om een ​​hongersnood van epische proporties te verzekeren?

     Misschien zou jij dat kunnen doen, maar ik kon en kan niet. Niet meer in ieder geval. Er zijn al te veel moeders geweest, te veel weduwen, voor wie die verklaringen niet armer kunnen zijn. En er zijn zoveel doden - Amerikanen, Afghaans, Irakezen en al de rest - dat ik uiteindelijk op een barkruk zit te staren naar de zes namen op die armbanden van mij, het wrak van twee oorlogen die naar me terugkaatsen, wetende dat ik' Ik zal nooit een coherente verklaring kunnen formuleren voor hun dierbaren, mocht ik ooit de moed hebben om het te proberen.

     Angst, schuldgevoelens, schaamte... mijn kruis om te dragen, terwijl de oorlog die Anderson en ik vochten alleen maar verder uitbreidt en ongetwijfeld rampzaliger is. Mijn keuzes, mijn schaamte. Geen excuses.

     Hier is de waarheid, als je even stilstaat bij de oorlogen van Amerika: het wordt alleen maar moeilijker om een ​​weduwe of moeder in de ogen te kijken en ze de komende jaren te rechtvaardigen. Misschien maakt een goede soldaat zich daar geen zorgen over... maar ik weet nu in ieder geval één ding: dat ben ik niet.


     Terwijl Trump Syrië treft, moeten we de geschiedenislessen van Amerikaanse interventie in Midden-Amerika opnieuw bekijken

     Sinds het bijna zes jaar geleden begon, heeft de Syrische burgeroorlog aanleiding gegeven tot moeilijke debatten over buitenlands beleid over het interventionisme van de VS en wat onze rol in de regio – en meer in het algemeen, in de wereld – zou moeten zijn. Zou het gebruik van direct Amerikaans militair geweld in Syrië kunnen helpen de zich ontvouwende humanitaire crisis daar te stoppen? Of doet militaire actie (zelfs als we uitgaan van de beste bedoelingen) meer kwaad dan goed?

     Terwijl Obama de laatste positie innam tijdens zijn presidentschap, heeft Donald Trump een meer agressieve houding aangenomen en toestemming gegeven voor de lancering van 59 cruise Tomahawk-raketten op een luchtmachtbasis in Syrië vorige week. De aanval, die de eerste directe militaire actie van de VS tegen het regime van president Bashar al-Assad vormt, was een reactie op de vermoedelijke betrokkenheid van Assad bij een aanval met chemische wapens waarbij ten minste 70 Syrische burgers omkwamen. In het kielzog daarvan vraagt ​​de wereld zich af hoe de Amerikaanse interventie in Syrië en daarbuiten eruit zal zien onder de regering-Trump – vooral gezien het feit dat deze stap rechtstreeks in tegenspraak is met Trumps isolationistische campagneretoriek.

     Als we vooruitkijken naar wat Trump voor de toekomst van plan is, helpt het om terug te blikken op lessen uit de lange geschiedenis van Amerikaanse militaire interventie. Toen ik voor het eerst over de situatie in Syrië hoorde, was het een echo van de Salvadoraanse burgeroorlog die mijn ouders en broers en zussen in de jaren tachtig ontvluchtten. De VS waren nauw betrokken bij de financiering van dat conflict en leverden wapens, geld en politieke steun aan de rechtse regering van El Salvador. Vandaag de dag blijft El Salvador na Syrië het dodelijkste land ter wereld, ondanks het feit dat de oorlog 25 jaar geleden officieel eindigde.

     Terwijl velen hun angst voor de verkiezing van Trump proberen weg te nemen door te suggereren dat de VS erger heeft overleefd – ‘we overleefden Reagan’8221 is een veelgehoord refrein – doen we er goed aan te onthouden dat honderdduizenden mensen niet de interventie en proxy-oorlogen van Reagan in Midden-Amerika te overleven. Als we willen dat meer mensen deze nieuwe regering overleven, moeten we leren van de ernstige gevolgen en onbedoelde gevolgen die onze militaire interventies in het verleden hebben gehad.

     Met dat in gedachten zijn hier enkele van de gevolgen van de betrokkenheid van de VS in Midden-Amerika die nog steeds relevant zijn in onze huidige politieke context:

     Vluchtelingen

     De regering-Trump heeft kritiek gekregen op de hypocrisie van haar Syrische positie – het bombarderen van het Assad-regime, zogenaamd in naam van de bescherming van onschuldige Syrische burgers, terwijl ze tegelijkertijd weigerden vluchtelingen op te nemen. Dit is echter geen ongekende zet.

     De regering van de Verenigde Staten speelde een belangrijke rol bij de financiering van rechtse legers tijdens de Guatemalteekse en Salvadoraanse burgeroorlogen die tussen hen honderdduizenden mensenlevens kostten. Onder de regering-Reagan werden de onschuldige mensen die deze oorlogvoering ontvluchtten, niet als vluchtelingen beschouwd, maar werden ze eerder bestempeld als 'economische migranten'. Als gevolg hiervan werd minder dan drie procent van de Salvadoraanse en Guatemalteekse asielzaken goedgekeurd. Dit morele falen om het menselijk leven te beschermen leidde tot de opkomst van een religieus gesteunde, anti-keizerlijke basisbeweging die bekend staat als de Sanctuary Movement, die de Amerikaanse regering probeerde te trotseren en Midden-Amerikaanse vluchtelingen onderdak te bieden.

     We hebben dringend behoefte aan een tweede komst van de Sanctuary Movement, aangezien er wereldwijd meer dan 60 miljoen vluchtelingen zijn, meer dan op enig moment in de geschiedenis volgens de VN-vluchtelingenorganisatie.

     Drone oorlogsvoering

     De ontwikkeling van onbemande luchtvaartuigen, ook wel drones genoemd, dateert van voor de Eerste Wereldoorlog, maar is synoniem geworden met de interventies van de regering-Obama in het Midden-Oosten.Het is een weinig bekend feit dat Midden-Amerika in de jaren tachtig een proeftuin was voor drone-technologie. Volgens de Salvadoraanse digitale krant El Faro maakten spionagevliegtuigen met drones deel uit van de strategie van de Verenigde Staten om de opstand in de regio tussen 1979 en 1992 te bestrijden. De drones zijn waarschijnlijk opgestegen vanaf Amerikaanse bases in Honduras en Panama om de beweging van guerrilla-rebellen in El Salvator. Iets later tijdens de oorlog in Irak pasten Amerikaanse militaire strategen tactieken toe die getest waren in de burgeroorlog van El Salvador - het werd de 'Salvador-optie' genoemd. Het plan omvatte het opnieuw creëren van doodseskaders in Salvadoraanse stijl, paramilitaire groepen die waren ontworpen om buitengerechtelijke executies en gedwongen verdwijningen te plegen met het oog op politieke repressie.

     Staatsgrepen

     De Hondurese staatsgreep van 2009 werd een gespreksonderwerp tijdens het campagneseizoen 2016, nadat de moord op de inheemse milieuactiviste Berta Cáceres internationale krantenkoppen haalde. Voor haar dood veroordeelde Cáceres Hillary Clintons steun aan de rechtse staatsgreep in Honduras, een staatsgreep die leidde tot een golf van geweld en het aanvallen van activisten zoals zij.

     De Centraal-Amerikaanse landengte heeft te veel staatsgrepen gehad om op te noemen, maar een opmerkelijk voorbeeld is de Guatemalteekse staatsgreep in 1954 die werd georganiseerd om de financiële belangen van de United Fruit Company te beschermen. Abrupte regimewisselingen in landen waar de VS politieke belangen uiten is een standaardpraktijk geworden.

     Invasies

     Enkele van de vroegste voorbeelden van de VS die hun interventionistische spierballen aanspanden, waren de Banana Wars, een reeks conflicten van de jaren 1880 tot 1930 die zich uitstrekten over het Caribisch gebied, Midden-Amerika en Mexico. Een van die conflicten was de invasie van Nicaragua door de Verenigde Staten, die leidde tot een bezetting van 1912 tot 1938. Deze gebeurtenissen zouden Augusto Nicolás Sandino inspireren tot een opstand en hem versterken als het internationale symbool voor de Nicaraguaanse linkerzijde.

     Snel vooruit naar 1989, toen mislukte couppogingen 27.000 Amerikaanse troepen ertoe brachten Panama binnen te vallen en te bombarderen in "Operatie Just Cause" onder George H.W. Struik. De invasie eiste volgens conservatieve schattingen meer dan 2.000 burgers en werd algemeen beschouwd als een poging om de Amerikaanse belangen in het Panamakanaal veilig te stellen. Gezien de zeer recente ervaring van de VS met invasie en bezetting in Irak en Afghanistan, is het een angst voor velen om deze geschiedenis zich te zien herhalen.

     Wapenhandel

     Oliver North getuigt tijdens de Iran-Contra-hoorzittingen in Washington, D.C., 1987.

     Het lijkt erop dat Amerikaanse interventie meer interventie voortbrengt. Wanneer een conflict in een deel van de wereld eindigt, kunnen de wapens die zijn neergelegd, elders opduiken als hot commodities. Israël, de grootste ontvanger van Amerikaanse militaire hulp sinds tientallen jaren, is niet verwonderlijk een belangrijke leverancier van wapens aan alle rechtse legers in elk Centraal-Amerikaans land, maar vooral tijdens de vuile oorlogen in El Salvador, Guatemala en Honduras. We mogen ook de Iran-Contra-affaire niet vergeten die de regering-Reagan op zijn kop zette, toen werd ontdekt dat de VS wapens aan Iran verkocht en de winsten doorsluisde naar de financiering van het contraleger tegen de opstand in Nicaragua. Het is geen verrassing dat de VS al verschillende rebellengroepen in Syrië hebben gefinancierd, en de mogelijke escalatie van deze betrokkenheid is een toenemend drukpunt onder de huidige regering.

     De erfenis van oorlog

     Het monument van herinnering en waarheid in San Salvador.

     De Salvadoraanse burgeroorlog (1980-1992), de Guatemalteekse burgeroorlog (1960-1996) en de contra-oorlog in Nicaragua (1981-1990) waren enkele van de laatste fasen van de Koude Oorlog. De Verenigde Staten financierden in alle drie deze conflicten anticommunistische rechtse groepen. Toevallig waren dit ook de groepen die de overgrote meerderheid van de mensenrechtenschendingen tijdens de oorlogen pleegden. De recente herinnering aan deze gewelddadige oorlogen weergalmt tot op de dag van vandaag in Midden-Amerika en de respectieve collectieve trauma's van de diaspora's. Zelfs als het Syrische conflict ten einde komt, voorspel ik dat Syriërs er nog generaties lang van zullen bijkomen.


     Trump heeft Jemen misschien meer gebombardeerd dan alle vorige Amerikaanse presidenten samen, zo blijkt uit een nieuw rapport

     Binnen enkele dagen na zijn aantreden beval president Donald Trump, die campagne had gevoerd om de families van vermeende terroristen te vermoorden – en in wezen het tegenovergestelde deed van wat president Barack Obama ook had gedaan – Amerikaanse commando’s om een ​​vroege ochtendaanval uit te voeren in Jemen die was zijn veto uitgesproken door zijn voorganger.

     "Bijna alles ging mis", vertelde een Amerikaanse functionaris aan NBC News. De aanval, bedoeld om een ​​vermoedelijke groep al-Qaeda-militanten uit te schakelen, begon met een mislukte landing en eindigde met een dood van de Navy Seal. Een achtjarig meisje, Nawar al-Awlaki, een Amerikaans staatsburger en de dochter van een extremistische prediker die in de Obama-jaren door een drone werd vermoord, werd ook gedood, net als meer dan een dozijn anderen.

     Burgers werden "waarschijnlijk gedood", gaf het Amerikaanse leger toe.

     Sinds 2017 hebben de VS toegegeven dat ze tussen de 4 en 12 burgers hebben gedood, hoewel het werkelijke aantal zou kunnen oplopen tot 154 – en minimaal 86 – volgens een nieuw rapport, "Eroding Transparency", van de monitoringgroep Airwars. Een onevenredig aantal van de doden stierf als gevolg van invallen op de grond in opdracht van de regering-Trump, ontdekte de groep: ondanks dat ze verantwoordelijk waren voor minder dan 3% van de door Airwars gedocumenteerde Amerikaanse acties, waren dergelijke aanvallen goed voor ongeveer 40% van alle burgerslachtoffers.

     In een verklaring vertelde het US Central Command, dat toezicht houdt op de operaties in Jemen, aan Business Insider dat het "informatie van Airwars beoordeelt".

     Trump is niet de eerste president die de door de VS geleide oorlog tegen het terrorisme naar Jemen brengt - Amerikaanse clusterbommen hebben 35 vrouwen en kinderen gedood tijdens het presidentschap van Obama - maar gegevens verzameld door Airwars en het in het VK gevestigde Bureau of Investigative Journalism suggereren dat hij een productiever is bombarder dan zijn voorganger.

     In 2017 gaven de VS toe 133 aanvallen in Jemen te hebben uitgevoerd, de overgrote meerderheid van luchtaanvallen, vergeleken met slechts 150 bevestigde aanvallen tussen heel 2002 en 2017. Clandestiene aanvallen door de Central Intelligence Agency betekenen dat alle cijfers met een asterisk worden weergegeven, maar er was onmiskenbare intensiteit van de aanvallen die in het eerste jaar van Trump werden bevolen, hoogstwaarschijnlijk een product van een nieuwe president en zijn "aanzienlijke versoepeling van de regels van betrokkenheid", zei Airwars in zijn rapport.

     De Amerikaanse stakingen in Jemen zijn sindsdien afgenomen, van minder dan 40 in 2019 tot minder dan 20 tot nu toe dit jaar. Betekent dat dan dat president Trump zijn retoriek tegen "forever wars" met meetbare acties staaft?

     Niet zo snel, vertelde Chris Woods, directeur van Airwars, aan Business Insider. Het kan zijn dat, vanuit het perspectief van Amerikaanse nationale veiligheidsfunctionarissen, recordbrekende luchtaanvallen ervoor de behoefte aan meer luchtaanvallen nu hebben verminderd. Er is ook een pandemie.

     Tegelijkertijd is de Amerikaanse regering, onder Trump, minder transparant over wie en wat er bombardeert. Als reactie op kritiek op haar campagne van buitengerechtelijke executies, publiceerde de regering-Obama, enkele uren voor de inauguratie van Trump, een rapport waarin zowel het aantal Amerikaanse luchtaanvallen in het buitenland als de gerapporteerde burgerschade die ze hebben veroorzaakt, worden beschreven. De huidige regering heeft sindsdien nooit zo'n rapport gepubliceerd, transparantie kwam slechts in kleine stukjes als gevolg van actie van het congres die daarom vroeg.

     In 2019 stopte het ministerie van Defensie zelfs met te zeggen hoeveel luchtaanvallen het in Jemen had uitgevoerd, en gaf het een gebrek aan transparantie dat gewoonlijk was voorbehouden aan de CIA.

     "De oorlogen van Donald Trump vertegenwoordigen een paradox", zei Woods. "Hoewel we momenteel enkele van de laagste aantallen Amerikaanse luchtaanvallen in jaren zien in grote theaters, waaronder Afghanistan, Irak en Syrië ... is dit een vrij recent fenomeen. Eerder tijdens zijn presidentschap zagen we recordaantallen van zowel luchtaanvallen als meldde civiele schade in meerdere theaters, aangewakkerd door de verklaarde intentie van Trump om 'de handschoenen uit te doen' tegen terreurgroepen."

     De verspreiding van COVID-19 heeft ook geleid tot het vertragen, zo niet bevriezen, van conflicten elders, zei Woods. In Somalië bijvoorbeeld was de regering-Trump op tempo, net toen de pandemie toesloeg, om het recordaantal luchtaanvallen van vorig jaar meer dan te verdubbelen. "Het Assad-regime, de Russische en Turkse aanvallen in Syrië zijn allemaal sterk gedaald", merkte hij op.

     Voormalig vice-president Joe Biden heeft opgeroepen tot het beëindigen van de Amerikaanse steun aan de Saoedische oorlog in Jemen, die veel meer burgers heeft gedood – duizenden per jaar en 100.000 sinds 2015 – dan directe Amerikaanse terrorismebestrijdingsoperaties. Democraten in het Congres, vergezeld door enkele Republikeinen, hebben ook aangedrongen op een einde aan die steun, die begon onder Obama en toenam onder Trump.

     Maar er is een tweeledige consensus over terrorismebestrijding. Een resolutie van de Senaat, aangeboden door de Amerikaanse senator Bernie Sanders, riep bijvoorbeeld op tot een verbod op Amerikaanse steun aan de Saoedische oorlog in Jemen, maar zorgde voor een vrijstelling voor directe Amerikaanse luchtaanvallen op al-Qaeda en aanverwante extremisten.

     In 2019 richtte de regering-Trump zich op en doodde een persoon, Jamal al-Badawi, die door een Amerikaanse grand jury werd aangeklaagd voor zijn vermeende rol bij het plannen van de aanval in 2000 op de USS Cole die was gestationeerd in de haven in Aden, Jemen, waarbij 17 doden vielen. Amerikaanse zeelieden.

     Op Twitter vierde de Amerikaanse president de staking.

     Al-Badawi zou het extremisme meer dan tien jaar geleden hebben achtergelaten. Sindsdien hebben geen berichten aangegeven dat hij zich weer had aangesloten bij een terroristische organisatie, en er is geen bewijs dat er pogingen zijn gedaan om hem te arresteren voordat hij werd vermoord.

     "Een gerichte aanval op een naar verluidt hervormde Al-Qaeda-strijder lijkt nieuw en verontrustend terrein te vormen voor het Amerikaanse gewapende drone-programma", stelt het rapport van Airwars, mogelijk in strijd met de toestemming van het congres van 2001 voor het gebruik van geweld tegen de daders van de 9/ 11 terroristische aanslagen.

     Dat is slechts één aspect van de Amerikaanse betrokkenheid in Jemen dat mogelijk de wet overtreedt. Zoals The New York Times in september meldde, bepaalde het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2016 dat "Amerikaanse functionarissen kunnen worden beschuldigd van oorlogsmisdaden voor het goedkeuren van de verkoop van bommen aan de Saoedi's en hun partners."

     Net als bij de wereldwijde oorlog tegen het terrorisme zijn die verkopen alleen maar toegenomen sinds de VS een regimewisseling hebben meegemaakt.


     Amerikaanse nederlaag: een anti-statelijk communistisch perspectief op de oorlog in Irak, 2003 - Kevin Keating

     Keating's analyse van de oorlog tussen de VS en het VK in Irak, waar we het niet mee eens zijn en die tal van gebreken bevat, waaronder terloops antisemitisme. We reproduceren het alleen ter referentie.

     Amerikaanse nederlaag: een anti-statelijk communistisch perspectief op de oorlog in Irak
     Terwijl ik dit schrijf, begin maart 2003, staan ​​de heersers van de Verenigde Staten op het punt Irak aan te vallen. Als de heersende gissingen correct zijn, zal het Amerikaanse rijk het regime van Saddam Hoessein snel verslaan en vernietigen, Iraakse olievelden veroveren en grote stedelijke centra bezetten. Dit zal waarschijnlijk worden bereikt met een aanvankelijk laag aantal Amerikaanse militaire slachtoffers en een zeer hoog aantal doden onder Iraakse burgers en militairen. De Verenigde Staten zullen proberen een cliëntregime in elkaar te knutselen dat analoog is aan dat van Karzai in Afghanistan, en het zal op dit punt, het hoogtepunt van een ogenschijnlijk overweldigende en goedkope militaire overwinning van de VS, een echte, blijvende nederlaag voor de Verenigde Staten zijn. Staten kunnen beginnen.

     Dertig jaar na de Amerikaanse nederlaag in Indochina, is Amerika's grootste imperialistische rivaal van de dag, de Sovjet-Unie, niet meer Amerikaanse bedrijven hebben Vietnam volledig geherkoloniseerd. De Verenigde Staten zijn nu onbetwist als 's werelds dominante economische, militaire en culturele macht. Met de mogelijke uitzondering van Israël, is geen enkele andere regering op aarde zo promiscue in het gebruik van grootschalig geweld bij het nastreven van haar buitenlandse beleidsdoelstellingen. Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de VS. zijn post-Vietnam-kater te boven is gekomen, dat niets de heersers van de VS ervan weerhoudt om uit te halen waar ze maar willen, en dat we hier een voorbeeld van zien tegen de voormalige Amerikaanse troef Saddam Hoessein. De verovering van Irak is bedoeld als de eerste episode in een nieuwe periode van onbeperkte agressieve mondiale oorlogvoering door de Verenigde Staten. Maar het Amerikaanse rijk is veel kwetsbaarder en de Amerikaanse samenleving zelf kwetsbaarder dan haar vrienden of vijanden denken. Een bloedige, onsamenhangende "overwinning" op Saddam Hoessein kan dezelfde verwoestende impact hebben op de belangen van de Amerikaanse heersende klasse als een regelrechte militaire nederlaag.

     Een van de redenen achter het lanceren van een grote oorlog door de regering-Bush is om Bush in 2004 herkozen te krijgen, maar dat is slechts het topje van een zeer grote ijsberg. Bush wil de hoge populariteitscijfers van zijn vader nadoen na de massamoord gepleegd door de VS en hun bondgenoten in Irak in januari 1991. Bush moet het Amerikaanse publiek afleiden van de toenemende economische crisis, het verdwijnen van enkele miljoenen banen en een steeds toenemende sfeer van binnenlandse ontberingen in de VS. De mensen die Bush bezitten, zullen proberen de VS uit een grote economische neergang te helpen met de enorme toename van de militaire uitgaven die een grote oorlog en daaropvolgende bezetting met zich mee zal brengen.

     Bush moet ook de aandacht afleiden van zijn falen om Osama Bin Laden te lokaliseren of te doden, om Al-Qaeda te ontmantelen, zijn topleiders gevangen te nemen of te vernietigen, of zelfs de verblijfplaats van Mullah Omar te verklaren. Afghanistan stuwt Bush ook naar een nieuwe oorlog, omdat de Afghaanse campagne anders de oppervlakkige schijn had van een snelle goedkope overwinning, waarbij de Taliban sneller instortten dan de Amerikaanse projecties hadden voorspeld.

     De reactie van Bush op de snelle inname van Kabul door de Noordelijke Alliantie wordt op deze manier verteld in Bush At War, door Bob Woodward:

     "(Bush) verborg zijn verbazing over de verschuiving van de gebeurtenissen niet. "Het is een knaller, nietwaar?" Iedereen was het erover eens. Het was bijna te mooi om waar te zijn."

     Bush en zijn compagnie streven naar een mechanische herhaling in Irak van een militaire overwinning die dicht genoeg bij de verkiezingen van november 2004 plaatsvond om hem naar een tweede presidentiële termijn te stuwen.

     Irak heeft de Verenigde Staten nooit aangevallen. Er zijn geen geloofwaardige banden gelegd tussen Saddam Hoessein en enige significante anti-VS. actie. Aan de andere kant is Saoedi-Arabië, de op één na belangrijkste bondgenoot van Amerika in de regio, de geboorteplaats van Al Qaida, de organisatie achter de meest verwoestende militaire slag die de Verenigde Staten is toegebracht sinds Pearl Harbor.

     Vijftien van de negentien van de kapers van 11 september waren Saoediërs. De operaties van Al Qaida in Afghanistan en Pakistan zijn gefinancierd met geld van geldschieters in Saoedi-Arabië. Zelfs de vrouw van de Saoedische ambassadeur in Washington bleek via een liefdadigheidsorganisatie geld te hebben bijgedragen aan mannen die betrokken waren bij de kapers van 11 september.

     Een geheime inlichtingenbriefing aan de defensieadviesraad van het Pentagon van de Rand Corporation, een denktank voor nationale veiligheid, gelekt naar de Amerikaanse nieuwsmedia, had dit te zeggen over de Saoedische bondgenoten van Amerika:

     "De Saoedi's zijn actief op elk niveau van de terreurketen, van planners tot financiers, van kader tot voetvolk, van ideoloog tot cheerleader."

     Het rapport beschreef het koninkrijk verder als "de kern van het kwaad, de drijvende kracht, de gevaarlijkste tegenstander", waarmee de VS in het Midden-Oosten wordt geconfronteerd.

     Geconfronteerd met een patroon van grootschalige anti-Amerikaanse militaire actie, gesteund door elementen van de Saoedische elite, ontkende de altijd oorlogszuchtige Amerikaanse minister van Defensie Rumsfeld dat de hierboven aangehaalde beoordeling van de inlichtingendiensten het beleid van de Amerikaanse regering weerspiegelde. Presidentiële woordvoerder Ari Fleischer zei dat George Bush "tevreden was met de bijdragen van het koninkrijk" aan de oorlog tegen Al Qaida. Tijdens een bezoek aan Mexico in november 2002 sprak minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell zijn wens uit om een ​​crisis in de betrekkingen met 'een land dat een goede vriend is geweest' te voorkomen.

     Elementen van de Saoedische elite hebben belangrijke acties tegen de Verenigde Staten gesteund en blijven deze steunen. Als reactie hierop kan 's werelds enige supermacht niet eens zoiets goedaardigs en symbolisch aanbieden als een openbare formele diplomatieke klacht.

     De VS moeten de Saoedische elite voorlopig tevreden houden, ze hebben geen keus. Een UK Guardian-artikel merkt op:

     "Ondanks pogingen om de Amerikaanse oliebronnen te diversifiëren, zal de Amerikaanse afhankelijkheid van olie uit de Perzische Golf naar verwachting de komende 20 jaar toenemen, niet afnemen. Alle grote olieproductiestijgingen in die periode zullen naar verwachting ook plaatsvinden in en rond de (Perzische ) Gulf Saudi-Arabië is de enige producent met voldoende reservecapaciteit om de wereldmarkt stabiel te houden en prijspieken in tijden van crisis te voorkomen. Zonder Saudi-Arabië is het niet overdreven om te zeggen dat de Amerikaanse economische motor snel zou kunnen bezwijken."

     ("Slapen met de vijand." Simon Tisdale, Guardian, 28 november 2002)

     Saoedi-Arabië voorziet in 17% van de dagelijkse oliebehoefte van de VS. Saoedi-Arabië heeft 25% van 's werelds bekende oliereserves in handen. Letterlijk gezien heeft Saoedi-Arabië 's werelds enige supermacht over een vat. De afhankelijkheid van Amerikaanse olie is een centraal onderdeel van de behoefte van de regering-Bush om het Huis van Saud gunstig te stemmen, en een echte maatstaf voor de Amerikaanse zwakte in het Midden-Oosten. Saoedi-Arabië is ook 's werelds grootste koper van Amerikaanse wapensystemen en de bron van ongeveer $ 600 miljard aan investeringen in de Amerikaanse economie.

     In de nabije toekomst streven elementen van de Amerikaanse elite ernaar om in staat te zijn grote druk uit te oefenen op de Saoedi's, of zelfs het Huis van Saud omver te werpen en ze te vervangen door meer plooibare bondgenoten. De VS kunnen dit nu niet doen, maar de verovering van Irak is een opstapje in dit proces, een stap in de richting van een permanente Amerikaanse militaire bezetting van West-Azië en een poging tot directe controle van de VS over de belangrijkste olievoorraden in de wereld. "De weg naar het hele Midden-Oosten gaat door Bagdad", zei een ambtenaar van de regering-Bush op 8 augustus vorig jaar in de Washington Post.

     Het tijdschrift Aspects of India's Economy merkt op:

     "Directe controle over West-Aziatische oliebronnen - 's werelds rijkste en goedkoopst toegankelijke - zou de VS in staat stellen de olievoorraden en prijzen te manipuleren in overeenstemming met haar strategische belangen, en daardoor de Amerikaanse wereldwijde suprematie tegen elke toekomstige uitdager te consolideren." (1)

     De toekomst van de Verenigde Staten als 's werelds leidende economische en militaire macht hangt af van de Amerikaanse dollar die de valuta blijft die wordt gebruikt bij internationale oliemarkttransacties:

     "Het afgelopen jaar is de euro begonnen de positie van de dollar als internationaal betaalmiddel voor olie op de proef te stellen. De dominantie van de dollar in de wereldhandel, met name de oliemarkt, is het enige dat de Amerikaanse schatkist in staat stelt om de enorme tekort, omdat het inflatievrij geld kan drukken voor wereldwijde circulatie.Als de wereldwijde vraag naar dollars daalt, zal de waarde van de valuta mee dalen, en speculanten zullen hun activa verschuiven naar euro's of yen of zelfs yuan, met als resultaat dat de Amerikaanse economie zal beginnen te wankelen."

     ("Uit het wrak." George Monbiot, Guardian, 25 februari '03)

     De Amerikaanse economie is al aan het wankelen de VS zit vast in een recessie, een crisis van overproductie waar bedrijfswinsten en bedrijfsinvesteringen het sterkst zijn gedaald sinds de jaren 1930 “dit is geen normale conjunctuurcyclus, maar het uiteenspatten van de grootste zeepbel in de geschiedenis van Amerika .” (Economist, 28 sept. 2002) En nu hebben grote olieleveranciers zoals Iran, Saoedi-Arabië en het Chavez-regime in Venezuela belangstelling getoond om voor hun olietransacties over te stappen op de nieuwe Europese munteenheid. Als ze dit doen, zullen anderen volgen, met aanzienlijke negatieve effecten op de dollar en op een reeds verzwakte Amerikaanse economie. De VS moeten koste wat kost proberen dit te voorkomen. Dit verklaart voor een deel de verwoede drang om Irak te veroveren door de regering-Bush.

     De Verenigde Staten importeren ongeveer de helft van hun olievoorraad, dit percentage zal naar verwachting de komende jaren toenemen. Maar Japan, Duitsland en Frankrijk importeren elk bijna 100% van hun olie. China zal naar verwachting de komende jaren ook afhankelijker worden van geïmporteerde olie. De Amerikaanse overheersing van de olievoorraden in de wereld is de sleutel om al deze rivalen in een verzwakte positie te houden. Als de VS Irak controleert, zullen de VS de op een na grootste oliereserves ter wereld beheersen. De VS zullen dit gebruiken om de wereldwijde oliemarkt te domineren.

     De verovering van Irak is bedoeld om de positie van de dollar in de internationale oliehandel te behouden, een opstap te vormen voor toekomstige Amerikaanse agressie tegen Iran en Saoedi-Arabië, grote rivalen (Europa, Japan en China) in een verzwakte positie te houden en garanties te bieden de VS toegang op lange termijn tot olie naarmate de binnenlandse productie afneemt en de consumptiebehoeften toenemen. Dit is essentieel voor het begrijpen van de humanitaire geluiden tegen de Amerikaanse agressie die door grote landen van de Europese Unie worden gemaakt. Minister van Defensie Rumsfeld reageerde op deze oppositie door Frankrijk en Duitsland af te doen als onbeduidend op het wereldtoneel in vergelijking met Polen en de Tsjechische Republiek. Dit brengt de regering-Bush niet in diskrediet in de ogen van het Amerikaanse publiek, aangezien de meeste Amerikaanse burgers geen paspoorten hebben, niet kunnen zeggen in welke eeuw de Amerikaanse Burgeroorlog plaatsvond, denken dat Mexico in Zuid-Amerika ligt, en problemen hebben Canada op een wereldkaart lokaliseren. Rumsfelds opmerkingen laten hem klinken als een All-American provinciale idioot, maar ze onderstrepen het feit dat de oorlog gaat over de Verenigde Staten die de Europese Unie en de Aziatische economische rivalen van Amerika op afstand houden.

     De oorlog met Irak is het hoogtepunt van een reeks recente unilaterale acties van de Verenigde Staten, met name de weigering van de regering-Bush om samen te werken met het Kyoto-protocol inzake klimaatverandering, maar ook haar weigering om het verdrag te ondertekenen dat antipersoneelsdiensten verbiedt. mijnen, zijn eenzijdige terugtrekking uit het antiballistische raketverdrag en zijn verklaarde voornemen om een ​​nieuwe generatie kernwapens te ontwikkelen, inclusief kernwapens voor gebruik op het slagveld tegen niet-nucleaire vijanden. Andere voorbeelden zijn er genoeg. Deze acties, en een toenemende neiging om economische vraagstukken met militaire middelen op te lossen, zijn voorbeelden van de groeiende kwetsbaarheid van de Verenigde Staten als wereldmacht. Wat ze ooit door diplomatie of handel konden bereiken, moet nu met geweld worden verkregen.

     Veelbetekenend is dat de heersers van de VS ook duidelijk hebben gemaakt dat ze niet zullen samenwerken met het onlangs opgerichte Internationaal Strafhof, dat toekomstige verdachten moet berechten die worden beschuldigd van genocide en oorlogsmisdaden.

     Een ander facet van de zwakte van de VS als wereldmacht is de relatie met Israël. Israël is zoiets als een Noord-Europese sociaaldemocratie met apartheid en kernwapens, maar dat maakt het nog steeds een virtuele 51e staat in vergelijking met Syrië, of Egypte, of Irak. Israël is het steunpunt van de strategische vereisten van de VS in zijn deel van de wereld. En daarom is Israël ook het liefdesobject van een 50 jaar durende, uit de hand gelopen, onbeantwoorde verliefdheid van de kant van de Amerikaanse politieke elite. Onder de Amerikaanse politieke klasse zijn sommigen pro-Israël, sommigen zijn fanatiek pro-Israël, en sommigen zijn wild, fanatiek pro-Israël. Deze eensgezindheid van denken strekt zich uit van het rechtse establishment naar links tot irrelevante zwakke liberalen van de Nation-tijdschriftstreep. De Verenigde Staten staan ​​op de loer van de Israëlische heersende klasse en zullen eindeloos in de militaire en economische behoeften van Israël voorzien. Dit omvat het toestaan ​​​​van Israël om de VS te bespioneren en de VS militair aan te vallen in tijden van oorlog. Alle facties van de Amerikaanse politieke elite hebben duidelijk gemaakt dat de VS ook steun zullen verlenen aan elke actie die de zionistische staat neemt tegen de oorspronkelijke bewoners van het gebied dat het bezet, ongeacht hoeveel dit de imperiale belangen van de VS op lange termijn schaadt in overwegend Arabische en islamitische regio's van de wereld.

     De constante uitbreiding van Joodse nederzettingen naar gebieden die zogenaamd aan een Palestijnse autoriteit zijn toegewezen, is bijvoorbeeld een door Amerikaanse belastingdollar gesubsidieerd grootschalig volkshuisvestingsprogramma voor Israël. Dit huisvestingsprogramma vindt plaats tijdens een grote binnenlandse huisvestingscrisis in de Verenigde Staten, waar gesubsidieerde huisvestingsprojecten enorme bezuinigingen hebben ondergaan of zijn gesloten. De VS koopt sociale vrede voor de Israëlische samenleving met deze armere Joden met een donkere huidskleur, die bijna onderaan de klassenhiërarchie in de Israëlische samenleving staan, worden naar de nederzettingen gestuurd, waar ze de dupe worden van Palestijns guerrillageweld tegen de kolonisten. Dit drijft op zijn beurt deze kolonisten ertoe om deel uit te maken van het meest recalcitrante en reactionaire element van de Israëlische samenleving. De constante uitbreiding van de nederzettingen over Arabische landen zou onmogelijk zijn zonder de decennialange infusie van gemiddeld drie miljoen Amerikaanse belastingdollars per dag in de immer wankelende Israëlische economie.

     De VS is in feite een pion van haar cliëntstaat in Jeruzalem. Dit is een komisch absurde situatie, probeer je voor te stellen dat het Britse rijk aan het einde van de 19e eeuw voortdurend op zijn knieën ligt voor de koning van Nepal. In ruil voor Amerikaanse sponsoring heeft Israël carte blanche om te doen wat het wil met zijn Palestijnse onderdanen en met iedereen die op korte afstand van de Israëlische luchtmacht woont.

     In het Midden-Oosten moet Amerika doen wat Israël nodig heeft voordat Amerika kan doen wat Amerika nodig heeft. De huidige heersers van Saoedi-Arabië, Jordanië en Egypte geven de VS de dekking die ze nodig hebben om het instrument van hun favoriete klant te zijn, en de VS moeten ze allemaal tevreden houden. Voorlopig machteloos om op te treden tegen de Saoedi's, gebruiken de VS Irak nu als een boksbal om de rest van de wereld, vooral Saoedi-Arabië, ervan te overtuigen dat de VS geen afnemende wereldmacht is. Bush and Company kunnen hun relatie met het Huis van Saud nog niet op het spel zetten, maar ze willen ze graag weer laten schrikken terwijl ze hun volgende grote zet plannen. Ze zullen dit doen met een extreem bloederige handelsbeurs voor de Amerikaanse wapenindustrie naast de deur in Irak, een vervolg op de mislukte herverkiezingscampagne van Bush' vader in '91.

     Een zwakke macht kan proberen zijn zwakte te verbergen door te vechten en een veel zwakkere vijand te verslaan. Irak is hiervoor ideaal. Irak werd platgedrukt door de oorlog van 1991 en door de daaropvolgende twaalf jaar van wijdverbreide hongersnood, ziekte en economische ondergang, opgelegd door door de VS gesteunde VN-sancties. In theorie zou Irak Bush een bloedbad moeten bezorgen waardoor hij anderhalf jaar later herkozen kan worden, wanneer de herinnering aan een gemakkelijke overwinning nog vers in het geheugen van de kiezers zal liggen.

     Als 's werelds enige supermacht kunnen de Verenigde Staten niet openlijk dreigen met militaire actie en vervolgens terugdeinzen als het voorwendsel voor actie verdwijnt. Zodra de dreiging wordt aangeboden, moet deze absoluut met geweld worden gevolgd. Het principe is identiek aan wat wordt gevonden bij een pestkop op het schoolplein of een seksueel roofdier in de gevangenis. Alles behalve een snelle verovering van Irak zal universeel worden gezien als een nederlaag voor de Verenigde Staten.

     Het doel van de eerste Bush-oorlog tegen Saddam Hoessein was beperkt tot het verdrijven van het Iraakse leger uit een extreem klein gebied, en bijgevolg het vrijmaken van de stroom van 60 miljard dollar aan Koeweitse investeringen in het Amerikaanse banksysteem. Nu moeten de VS de regering vernietigen van een groot gebied met een weerbarstige en etnisch verdeelde bevolking, de belangrijkste stedelijke centra bezetten en als enige de verantwoordelijkheid op zich nemen om het land bijeen te houden totdat er een marionettenregime is ingesteld. Dit houdt in dat er vele miljarden dollars worden uitgegeven om op zijn minst een deel van de infrastructuur te herbouwen die de VS de afgelopen twaalf jaar ijverig heeft vernietigd. Het Congressional Budget Office schat de kosten van een militaire bezetting van Irak op ergens tussen de $ 17 miljard en $ 45 miljard per jaar, wat neerkomt op een jaarlijkse gift van $ 45 miljard aan Amerikaanse oliemaatschappijen van Amerikaanse belastingbetalers. De oorlog zelf kan variëren van $ 44 miljard tot $ 80 miljard. (2)

     Bush en het bedrijf hopen op een herhaling van hun snelle oorlog in Afghanistan, maar het vervolg zal niet zo bevredigend zijn als de eerste versie. Reuters publiceerde op 11 februari een artikel waarin werd aangekondigd dat het plan van Bush voor een post-Saddam Irak een geplande Amerikaanse bezetting van Irak inhoudt die twee jaar zal duren. Dat is vierentwintig maanden aan Amerikaans servicepersoneel dat tijdens een grote economische neergang in plastic zakken naar huis druppelt.

     Het kan een heel, heel lange vierentwintig maanden blijken te zijn. In een document met de titel "Planning for a Self-Inflicted Wound: US Policy to Reshape a Post-Saddam Iraq", biedt Anthony H. Cordesman van het Center for Strategic and International Studies, een aan het Pentagon verbonden Washington DC-denktank, een sombere beoordeling van de vooruitzichten om Irak met succes om te vormen tot het beeld van een winkelcentrum, in plaats van een Joegoslavië na het uiteenvallen met kamelen:

     "We kunnen al dan niet worden gezien als bevrijders. We hebben misschien te maken met een veel vijandiger bevolking dan in Afghanistan. We moeten dringend het Libanon-model overwegen: held tot vijand in minder dan een jaar. We moeten ook rekening houden met Bosnië/ Kosovo-model waar interne verdeeldheid geen andere keuze laat dan blijven en politie of vertrekken en kijken naar het ontstaan ​​van een burgerconflict.

     "We kunnen niet hopen dat we een Iraaks, regionaal of mondiaal mandaat krijgen om als bezetters op te treden. Als we op deze manier handelen, zullen we zeker met enorme problemen te maken krijgen.

     "We moeten ons realiseren dat op een dag nadat onze troepen een gebied zijn binnengegaan, de wereld ons verantwoordelijk zal houden voor elk stukje Iraaks lijden dat volgt, evenals voor een groot deel van Saddams erfenis van economische fouten en verwaarlozing. We kunnen onze problemen niet doorgeven aan aan een niet-bestaande internationale gemeenschap. We moeten zo lang blijven als nodig is, of in ieder geval totdat we een missie kunnen overdragen aan de Irakezen."

     Een ander werk van Cordesman bij CSIS geeft meer achtergrond voor zijn prognose. ‘Iraq’s Military Capabilities in 2002: A Dynamic Net Assessment’ schat dat het Iraakse leger in juli 2002, zelfs na het verlies van 40% van zijn strijdkrachten in de oorlog van 1991, in juli 2002 nog steeds minstens 424.000 gewapende mannen had. Sommige schattingen, inclusief reservetroepen, stuwen het potentiële aantal Iraakse strijders op tot 700.000. De Verenigde Staten zetten zich openlijk in voor het onthoofden van het regime dat het bevel voert over dit enorme leger. Zelfs als de Verenigde Staten maar liefst 200.000 Iraakse troepen doden, blijven er nog minstens een kwart miljoen over, en mogelijk wel een half miljoen individuen, die wanhopig en verarmd zullen zijn en weinig te verliezen hebben in een verbrijzelde samenleving nadat de regering van Saddam is gevallen.

     De Verenigde Staten zullen in staat zijn om Saddams luchtmacht, zijn tanks en andere gepantserde voertuigen, zijn luchtafweerplaatsen en grote artilleriewapens uit te roeien. Maar kruisraketten en B-52-vluchten zullen nog steeds enkele miljoenen aanvalsgeweren met miljarden munitie en vergelijkbare hoeveelheden zware machinegeweren, raket-aangedreven granaatwerpers, mortieren, lichte artillerie en munitie overhouden. Het is onmogelijk dat Amerikaanse troepen al die wapens kunnen lokaliseren, in beslag nemen of vernietigen. Het vormt een enorm potentieel arsenaal voor de voormalige dienstplichtigen van wat een van de grootste legers op aarde was, de soldaten van een staat die niet meer zal bestaan. Ze vechten misschien niet hard voor Saddam, maar dat betekent niet dat sommigen van hen geen Amerikanen willen vermoorden. De Irakezen zullen honger hebben. Ze zullen boos zijn, ze zullen tot de tanden bewapend zijn, en ze zullen alle goede redenen hebben om de soldaten van een bezettingsleger uit een rijk dat één op de drieëntwintig Irakezen heeft afgeslacht, in een hinderlaag te lokken. miljoen mensen, en de meesten van hen baby's en kleine kinderen, sinds de oorlog van de vaders van Bush in 1991.

     Zelfs als Amerikaanse troepen Bagdad innemen zonder grote verliezen te lijden, is het beste scenario waar ze dan op kunnen hopen een bijna totale sociale ineenstorting en grootschalige banditisme, een met Kalashnikov en RPG-7 uitgeruste misdaadgolf die groter en erger is dan degene die Midden-Amerika trof na de overwinning van de VS daar aan het eind van de jaren '80. Miljoenen mensen zullen gevoed en gehuisvest moeten worden. De heersers van de VS doen het niet zo goed dat met de armen en werklozen in Amerika zullen ze daar beter in zijn in een overwegend Arabisch sprekend land aan de andere kant van de wereld? Misschien kunnen de VS een aantal voormalige soldaten van Saddam afkopen door ze niet te doden, aan te bieden ze te eten te geven en ze vervolgens in vorm te slaan als de marionet van een marionettenregime. De resulterende politiemacht in Mad-Max-stijl zal ervoor zorgen dat de criminele agenten van de Palestijnse Autoriteit eruitzien als een vergelijkend model van Quaker-rechtschapenheid. De bondgenoten van Amerika in Ankara zullen niet op hun handen zitten als de dingen aan hun zuidgrens ontploffen, dus de pacificatie van Koerdistan zal worden afgescheept aan de onderdanige Britten. De Special Air Service zal graag granaatscherven eten in een voormalig Brits koloniaal bezit voor een voormalige gouverneur van Texas. Ze zullen later terugkeren naar het Sceptered Isle minus hun ledematen en onderkaken, voor altijd trots op hun offer in de sublieme zaak van het verdedigen van de status van het VK als een combinatie van Kentucky Fried Chicken-franchise en Amerikaanse luchtmachtbasis voor de kust van Frankrijk.

     De Britten kunnen de aanhoudende antibandieten- en antiguerrillagevechten aan. Of Bush kan proberen het te lossen op de ontzagwekkende Tsjechische infanterie, de voorhoede van een burgerklasse die altijd staat te popelen om de schoenen van de dominante macht van de dag te likken. De Amerikanen zullen het niet willen doen, en daar begint het grote probleem voor Uncle Sam.

     In oktober 1983 doodde een zelfmoordchauffeur in een vrachtwagen met 300 kilo explosieven in Beiroet 241 Amerikaanse mariniers en joeg Ronald Reagan Libanon uit. Om de Amerikaanse gedachten van deze schaamte af te brengen, viel Reagan onmiddellijk Grenada binnen, een klein eiland geregeerd door een regime dat het te druk had met zelfvernietiging om weerstand te bieden aan Amerikaanse troepen. Reagans opvolger George Bush viel Panama binnen, een heel klein landje, met het zeer kleine doel om de zeer kleine voormalige Amerikaanse troef generaal Noriega te grijpen. De missie was een succes en eindigde snel met het bloedbad van een paar duizend sloppenwijkbewoners en met Noriega veilig weggestopt in een federale gevangenis. Bush bereikte ook snel een soortgelijk, zeer beperkt doel door Saddam uit een ander heel klein land te verdrijven. Hij deed dit in recordtijd met buitengewoon gunstige omstandigheden aan zijn zijde. Bush voerde oorlog tegen een regionale macht die al verzwakt was door een tienjarige oorlog, en de oorlog van Bush werd gesteund door tal van andere regeringen die militaire middelen en het grootste deel van de financiële steun voor de aanval. Toen Bush later Somalië binnenviel, waren de Amerikaanse troepen niet in staat om hun versie van de orde op te leggen, ze konden geen lokale krijgsheer vinden en grijpen als onderdeel van hun plan om orde op te leggen, en ze werden uiteindelijk vernederd in gevechten met de vijandige lokale bevolking. In het licht van stedelijke oorlogvoering die vergelijkbaar is met wat de VS kunnen aantreffen wanneer het Irak bezet, rende de VS weg. Clinton hield toezicht op deze nederlaag, evenals op de latere interventie van de VS en de snelle terugtrekking uit Kosovo. Vietnam is de schaduw die over al deze verlovingen opdoemt.

     De les van Vietnam, de blijvende impact van de nederlaag van Vietnam op het buitenlands beleid van de VS, is dat de Verenigde Staten het zich niet langer kunnen veroorloven om een ​​langdurige grondoorlog te voeren -- waar ook ter wereld. De politieke kosten voor Amerikaanse politici zijn te hoog en, belangrijker nog, de impact op de Amerikaanse samenleving is potentieel te destructief. De geprefereerde post-Vietnam-Amerikaanse oorlogsmethode is om volmachten te financieren zoals de Nicaraguaanse Contra's, of Savimbi in Angola, of Saddam tegen Iran, of jongens zoals Bin Laden tegen de Russen in Afghanistan. Als het Amerikaanse leger er nauwer bij moet worden betrokken, dan worden vanaf de veilige afstand van een vliegdekschipgroep grote hoeveelheden explosieven op burgers gedumpt. Maar 's werelds enige supermacht kan niet al zijn oorlogen uitvechten met het vliegtuigequivalent van een drive-by shooting, of door altijd anderen te betalen om voor hen te vechten. Ergens en binnenkort zullen de Verenigde Staten een grote langdurige oorlog op de grond moeten voeren, waarbij Amerikaanse troepen de dupe worden van de gevechten. Er is geen technologische ontsnapping aan dit dilemma.

     We moeten terug in de tijd om te zien wat de toekomst zou kunnen bieden aan een Amerikaanse bezettingsmacht in Irak.

     Op 14 juli 1958 werd de monarchie van Irak afgezet in de "Free Officers" coup, geleid door Abdul Karim Qasim. De koninklijke familie werd geëxecuteerd. Menigten gingen de straat op. Een aantal Amerikaanse zakenlieden die in het Baghdad Hotel verbleven, werden gedood. Mensen haalden eten uit winkels zonder te betalen, in de veronderstelling dat geld nu achterhaald zou zijn. Hoewel de islamitische invloed sterk bleef, waren er uitbraken van antiklerikalisme, waaronder openbare verbrandingen van de Koran.

     Boeren in het zuiden van het land plunderden eigendommen van landheren, brandden hun huizen af ​​en vernietigden schuldenrekeningen en landeigendomsregisters. Uit angst voor de verspreiding van rebellie in de rest van het Midden-Oosten, stuurden de VS 14.000 mariniers naar Libanon. Plannen voor een gezamenlijke VS/VK-invasie in Irak liepen op niets uit, omdat er geen betrouwbare medewerkers onder de Irakezen te vinden waren.

     Bij een andere opstand in de stad Kirkuk in Iraaks Koerdistan het jaar daarop werden 90 generaals, landheren en kapitalisten naar een weg gebracht, met touwen om hun nek gebonden en achter auto's gesleept tot ze dood waren. Vanaf een vroeg punt in het kapitalistische moderniseringsproces toonden de werkende bevolking van Irak een consistente neiging tot massaal geweld tegen hun onderdrukkers.

     De Ba'ath-partij wierp Qasim ten val en greep in 1963 voor het eerst de macht. De Ba'ath-partijen onderdrukten demonstraties door demonstranten met tanks omver te rijden en mensen levend te begraven. De Ba'athisten vermoordden ook ongeveer 300 arbeidersactivisten en leden van de Moskou-Stalinistische Iraakse Communistische Partij met behulp van een hitlijst van de CIA. Dit markeerde het begin van het bloedhuwelijk tussen de regering van de Verenigde Staten en de Ba'ath-partij van Irak.

     Na te zijn omvergeworpen, greep de Ba'athist in 1968 opnieuw de macht. Net als in het geval van Iran vormde de olierijkdom de basis voor een snelle industrialisatie van een overwegend landelijke natie. Landhervorming stuwde de ontwikkeling van een volledig kapitalistische economie.De Iraakse samenleving werd meer verstedelijkt en seculier, met toenemende alfabetisering, toegang tot medische zorg en een hoger percentage mensen dat naar de universiteit ging dan in de meeste andere landen in het Midden-Oosten. De status van vrouwen verbeterde aanzienlijk, vooral in vergelijking met plaatsen als Saoedi-Arabië. Een modernere samenleving betekende modernere sociale conflicten. Stakingen en opstanden door loonarbeiders en verarmde boeren hadden vaak de neiging om explosief te worden, en de reactie van de Ba'ath was altijd brutaal. In Irak kreeg een seculiere, snel moderniserende politiestaat met een nationaal-socialistische ideologie te maken met hardnekkige klassenconflicten zoals die veroorzaakt werden door het moderniseringsprogramma van de monarchie in het naastgelegen Iran.

     Het lot van het regime van de sjah moet de slager Saddam reden hebben gegeven om te pauzeren. Ondanks het grimmige einde met de oprichting van de islamitische republiek, was de Iraanse revolutie van 1979 een van de belangrijkste revolutionaire omwentelingen van de 20e eeuw. In Iran, de op één na grootste olie-exporteur ter wereld, werd een regering met een groot modern leger en een geavanceerd politie- en inlichtingenapparaat omvergeworpen door een massale opstand. De opstand omvatte straatdemonstraties met miljoenen betogers en culmineerde in een langdurige algemene staking en een gewapende opstand. De opstand tegen de sjah zag ook een wijdverbreide organisatie van loonarbeidersstrijd in de vorm van 'shoras', wat zich vertaalt als 'comité' of 'raad', het woord betekent iets dat lijkt op Sovjet. De radenbeweging was bijzonder krachtig onder arbeiders in de olie-industrie:

     "Het is niet onze bedoeling bij te dragen aan een mythe van 'Iraanse arbeidersraden'. autonome proletarische belangen. bleven ondergeschikt aan de beperkte en zelfs reactionaire elementen van de Iraanse opstand. Toch getuigen ze van een belangrijk fenomeen. In een islamitisch land speelde de arbeidersklasse een sleutelrol in een volksopstandsbeweging met een algemene staking van zes maanden, georganiseerd in afwezigheid van vakbonden en machtige linkse partijen, met een voortdurend hoog niveau van massale actie en massaorganisatie. mogelijk gemaakt, zoals in revolutionaire bewegingen in meer kapitalistisch ontwikkelde landen, door de vorming van arbeiderscomités en raden, wat opnieuw bevestigt dat dit een 'natuurlijke' organisatievorm is voor arbeidersstrijd.

     ". Het is een ervaring die een nieuwe betekenis zal krijgen wanneer de strijd op een nieuwe, meer echt revolutionaire basis wordt hervat."

     (Babak Varamini, "The Shah is Dead: Long Live the Caliph", Root and Branch #8, 1980. Root and Branch was een communistisch tijdschrift van de gemeente dat werd geproduceerd in de omgeving van Boston, Massachusetts.)

     Met het excuus van een grensgeschil en de angst voor een islamitische revolutie die zich over de Perzische Golf zou verspreiden, begon Saddam, nu de onbetwiste heerser van Irak, in september 1980 een oorlog met Iran. De eerste Golfoorlog duurde meer dan acht jaar, waarbij doden vielen. meer dan een miljoen mensen. Het was de langste grote oorlog van de 20e eeuw.

     De oorlog tussen Iran en Irak zag ook de grootste, langste en meest gewelddadige anti-oorlogsbeweging waar ook ter wereld sinds de Russische Revolutie en de golf van opstanden die een einde maakten aan de gewelddadige stakingen van de Eerste Wereldoorlog, massale verbroedering tussen soldaten van de strijdende legers, massale desertie , wijdverbreide moorden op officieren en functionarissen van het regime, en gewapende muiterijen. De onrust deed zich voor in beide landen, maar lijkt vaker voor te komen in Irak. In 1983 vielen Iraakse bevelhebbers Iraakse troepen aan die ervan verdacht werden zich te verbroederen met of niet te vechten tegen Iraanse troepen met artilleriebeschietingen, luchtaanvallen en grond-tot-grond raketaanvallen. Koerdische nationalistische peshmerga's (guerrilla's) dienden als militaire politie voor Saddam, grepen deserteurs en droegen ze over aan Saddam-loyalisten voor executie. Saddams generaals lanceerden talloze luchtaanvallen tegen bataljonsgrote concentraties gewapende deserteurs in het moerasgebied nabij de Iraanse grens. Gewapende deserteurs namen wraak door loyale troepen in een hinderlaag te lokken en munitiedepots op te blazen. Saddams gifgasaanval op de stad Halabja in Iraaks Koerdistan in 1988 lijkt te zijn ingegeven door de aanwezigheid van grote aantallen deserteurs van het Iraakse leger in de stad. De dood van duizenden in Halabja werd gevolgd door de plundering van de doden en gewonden door Koerdische nationalistische peshmerga's.

     De VS steunden Saddam in de oorlog tegen Iran. Een maand na het bloedbad in Halabja vielen Amerikaanse troepen een Iraans fregat aan in de Perzische Golf. De regering-Reagan leverde "gewasspuitende" helikopters voor gebruik bij chemische oorlogsvoeringaanvallen, en keurde de verkoop door Dow Chemical goed van componenten voor chemische wapens. De VS vielen twee Iraanse olieplatforms in de Golf aan, waarbij ongeveer 200 mensen omkwamen, en schoten zelfs een Iraans passagiersvliegtuig neer, waarbij bijna 300 burgers omkwamen. In een artikel in de New York Times (18 augustus 2002) bespraken voormalige officieren van de Amerikaanse Defense Intelligence Agency de Amerikaanse voorbereiding van een gedetailleerde strijdplanning voor Saddams strijdkrachten:

     "Het Pentagon 'was niet zo geschokt door het gebruik van gas door Irak', zei een veteraan van het programma. 'Het was gewoon een andere manier om mensen te doden - of het nu met een kogel of fosgeen was, het maakte geen enkel verschil.' " (3)

     Uncle Sam zat tot over zijn oren in Saddams programma voor chemische en biologische oorlogvoering:

     "Een onderzoek van de Amerikaanse Senaat in 1995 onthulde per ongeluk dat de VS tijdens de oorlog tussen Iran en Irak Irak monsters hadden gestuurd van alle stammen van ziektekiemen die door laatstgenoemden werden gebruikt om biologische wapens te maken. De stammen waren verzonden door de Centers for Disease Control and Prevention ( sic!) en de American Type Culture Collection naar dezelfde locaties in Irak, waarvan VN-inspecteurs later vaststelden dat ze deel uitmaakten van het biologische wapenprogramma van Irak."

     (Times of India, 2 oktober 2002) (4)

     Na de oorlog met Iran, in de zomer van 1990, voordat Saddam Koeweit ging annexeren, had hij overleg gepleegd met de Amerikaanse ambassadeur in Irak, April Glaspie, en Glaspie gaf Saddam klaarblijkelijk groen licht. Maar de potentiële schade aan Koeweitse investeringen in Amerikaanse banken betekende dat Amerika's bondgenoot tegen Iran plotseling veranderde in wat president Bush destijds verwoed beschreef als "een nieuwe Hitler". Bezorgdheid over Saddams vlekkerige staat van dienst op het gebied van mensenrechten werd op dat moment hoorbaar bij Amerikaanse journalisten en gekozen functionarissen.

     De tweede Golfoorlog in januari 1991, waarbij de VS en hun bondgenoten Saddam uit Koeweit verdreven, resulteerde in 131 doden onder de VS en de geallieerden. Ongeveer 250.000 Irakezen werden gedood en de civiele infrastructuur van het land werd volledig verwoest door de geallieerde bombardementen en kruisraketcampagnes.

     Toen de eerste fase van het bloedbad van de Irakezen door de oudere Bush eindigde, begon een opstand in Basra, in het zuiden, in de buurt van Koeweit, met rebellen die een tank gebruikten om een ​​enorm stalinisch portret van Saddam te beschieten. Al snel werd de opstand algemeen in heel Irak. Alle tendensen tot grootschalige gewapende opstand die tijdens de oorlog met Iran waren uitgebroken, kwamen in de dagen na de nederlaag in het hele land tot uiting.

     In Hawlir in Iraaks Koerdistan begon de opstand toen een vrouw die woedend was over de moord op haar zoon door een agent, de agent ontwapende, hem met zijn eigen wapen doodde en vervolgens naar een politiebureau ging om meer agenten te doden, gevolgd door een sneeuwballende menigte van boze mensen. In Sulliemania, een centrum van de beweging, gingen studenten de straat op. Sommigen werden gedood door de geheime politie, en een bloedig gevecht begon, eindigend op 9 maart met opstandelingen die het hoofdkwartier van de geheime politie overspoelden en 800 van Saddams veiligheidstroepen doodden. Vijftig shoras vormden zich over de hele stad. In heel Iraaks Koerdistan werden politiebureaus, overheidsgebouwen, hoofdkwartieren van de Ba'ath-partij en legerbases overspoeld, vernield en in brand gestoken. Meer dan in het zuiden was in Koerdistan een perspectief voor een verregaande revolutionaire transformatie van de samenleving duidelijk aanwezig, zoals blijkt uit de egalitaire slogans van de rebellen "Maak de shoras tot je basis voor langdurige strijd!" “Klassenbewustzijn is de arm van bevrijding!” “Overwinning aan de volksopstand!” “Weg met het kapitalisme, leve het socialisme!” (5)

     Met de algemene bewapening van de werkende bevolking, de snelle gewelddadige vernietiging van de functionarissen van het regime en de symbolen van zijn macht, en de vervanging van de staat door de shora's, lijkt de opstand in Koerdistan een echte proletarische revolutie te zijn geweest, het begin van een grondige omverwerping van de oude orde. Na verloop van tijd zou de opstand zich zelfs naar Iran kunnen hebben uitgebreid. Maar in maart, na de dienst aan Saddam door de Amerikaanse en Britse luchtmacht bij het bloedbad van deserteurs op de Basra-weg, werd de opstand in het zuiden neergeslagen door de eenheden van de Republikeinse Garde van Saddam. Vervolgens richtten ze hun aandacht op Koerdistan. Toen de opstand in het noorden geïsoleerd raakte, kregen Koerdische nationalisten de overhand tegen de Shoras-beweging. Beter bewapend en beter georganiseerd dan de opstandige arbeiders, slaagden de peshmerga's erin grote aantallen mensen aan te moedigen over de grens naar Turkije te vluchten. De revolutie stortte in en Saddam bleef aan de macht.

     Zoals het was met de wapenstilstand tussen Versailles en de Pruisen ten tijde van de Commune van Parijs, en de blokkade van de door de Republikeinen bezette zone tijdens de Spaanse Burgeroorlog, had de revolutie in Irak een unanimiteit van belangen gedwongen zich snel te doen gelden onder alle de anders strijdende regeringstroepen. De VS, het VK, de Koerdische nationalisten en Saddam hadden in feite samen gehandeld om de opstand neer te slaan en het regime van Saddam te redden.

     De Verenigde Staten en het VK voerden een spectaculaire strijd tegen de opstand uit voor hun ogenschijnlijke vijand Saddam, waarbij Amerikaanse en Britse jachtpiloten ongeveer drie infanteriedivisies van deserteurs uit het Iraakse leger in brand staken die Koeweit ontvluchtten op de weg naar Basra. Amerikaanse piloten noemden deze oorlogsmisdaad van het afslachten van troepen die zich niet langer tegen hen verzetten vrolijk een 'eendenschietpartij'. Deze tapijtbombardementen op deserteurs van het Iraakse leger vernietigden mannen die de extra spierkracht hadden kunnen leveren om Saddams Republikeinse Garde te overweldigen en zijn regime af te maken.

     Vanuit het perspectief van 's werelds belangrijkste democratieën, is "een andere Hitler" altijd beter dan een nieuwe revolutie van de arbeidersklasse, vooral een die van start gaat in een van 's werelds belangrijkste olieproducerende regio's, waar een opstandige macht echte, blijvende schade zou kunnen toebrengen aan de wereldwijde kapitalistisch systeem.

     Nu, twaalf jaar later, gaan de heersers van de Verenigde Staten en hun gurkha's in Whitehall ervan uit dat hun oorlog van 1991, de door de VN gesteunde hongerblokkade en de daaruit voortvloeiende 1,2 tot 1,5 miljoen doden alle weerstand van de overgrote meerderheid van de de bevolking in Irak. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en hun voormalige bondgenoten in de Ba'ath-partij hebben een fenomenale hoeveelheid doden en lijden begaan tegen loontrekkenden en arme boeren in Irak. Dit is slechts een onderdeel van het geweld dat door de Verenigde Staten en hun bondgenoten is gepleegd over de hele wereld, ook in de VS zelf, en van de steeds moorddadiger essentie van de goederenverhoudingen in hun dictatuur over het leven op aarde vandaag. Maar een gewelddadige sociale orde leidt herhaaldelijk tot een gewelddadige proletarische reactie, en nergens is dit meer waar dan in Irak. Onze heersers galopperen misschien een slachthuis binnen, de chaos die de Amerikaanse democratie heeft toegebracht aan miljoenen mensen staat nu op het punt om over de schoot van Uncle Sam te stromen.

     Misschien zullen de VS Bagdad zonder slag of stoot innemen. Of misschien duurt de nieuwe oorlog maar zes maanden, en vijfduizend Amerikaanse doden. Na de eerste verovering kan de hele bevolking van Irak, inclusief mogelijk een miljoen vluchtelingen en enkele honderdduizenden werkloze voormalige soldaten, alle schuld voor hun lijden bij Saddam leggen. Misschien vergeten de Irakezen al die dode baby's. Ze zullen de militaire en inlichtingenhulp vergeten die de VS aan Saddam hebben gegeven, en de twee conventionele oorlogen die de Verenigde Staten voerden tegen de bevolking die Saddam brutaal maakte. Ze zullen de systematische vernietiging van waterpompen en rioolwaterzuiveringsinstallaties vergeten en de daaruit voortvloeiende epidemieën van dysenterie, tyfus en cholera de vernietiging van de Amiriya-schuilkelder in West-Bagdad, vol met kinderen en hun moeders ze zullen de blokkade vergeven tegen voedsel en medische voorraden en de honderdduizenden sterfgevallen door kanker veroorzaakt door de gebruikte radioactieve munitie die de VS tegen Irakezen gebruikten in de oorlog van Bush' vaders. Misschien zullen de overlevenden van een twaalf jaar durende campagne van massamoord gepleegd door de Verenigde Staten aardig zijn en het spel op George's manier spelen. Misschien hebben ze gewoon geen zin om Amerikaanse soldaten neer te schieten, te doden en te verminken.

     Of misschien zullen ze dat doen. Om de tragedie nog erger te maken, zullen de Amerikanen die zullen worden gedood en gewond, meestal de dienstplichtigen zijn van de armoededienst, in plaats van Norman Schwarzkopf, Madeleine Albright, Bill Clinton en de volwassen mannen van de familie Bush.

     Aan het eind van de jaren zeventig, toen president Jimmy Carter wapens en geld begon door te sluizen naar mannen als Osama Bin Laden in Afghanistan, verheugde zijn nationale veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski zich erover dat de regering-Carter de Russen spoedig zou overleveren aan hun eigen versie van de oorlog in Vietnam in Afghanistan. Misschien staat de VS op hun beurt op het punt om hun eigen Afghaanse oorlog in Irak een langzame bloedende wond te bezorgen die een catastrofale impact kan hebben op de wereldmacht die haar voert.

     Irakezen die Amerikanen doden na de val van Saddam hoeven het Amerikaanse leger niet te verslaan, of zelfs maar te vechten voor een politiek coherent doel. Het enige wat ze hoeven te doen is een gestage stroom dode Amerikanen creëren. Ze hoeven de bezetter alleen maar genoeg schade toe te brengen om de wereld duidelijk te maken dat de VS niet de overhand heeft gehad in Irak. Dit kan worden opgevat als een vorm van obscene primitieve wiskunde. X is gelijk aan het aantal Amerikaanse soldaten dat elke maand wordt gedood en gewond in Irak, maal Y als het aantal maanden dat Amerikanen Irak bezetten, rekening houdend met Z: het punt waarop een niet-overtuigende langdurige oorlog kan leiden tot burgerlijke onrust in de Verenigde Staten.

     Niets brengt de interne zwakheden van een samenleving naar de oppervlakte als een mislukte oorlog. Een bloedige bezetting van Irak voor de lange termijn zou dit met wraak kunnen doen op het steeds meer repressieve, verarmde, opgesloten, overwerkte, onderbetaalde binnenlandse front van de Verenigde Staten. Het thuisfront is nog nooit zo volatiel geweest. Onder de juiste omstandigheden kan zelfs de stille Amerikaanse loontrekkende klasse haar breekpunt bereiken en zich gewelddadig losmaken van de patriottische consensus. Als een grote oorlog slecht afloopt voor de VS, kan dit het begin van het einde betekenen voor grotere dingen dan de regering van Saddam Hoessein. (6)

     Misschien is alles wat ik hier heb geschreven een vergissing, een oefening in wensdenken. Misschien gaat de VS snel een goedkope overwinning behalen in Irak. Misschien zullen de VS slechts lijden onder vier- of vijfhonderd militairen die omkomen bij gevechten en ongevallen. Misschien zal het Amerikaanse media-apparaat voldoende werk doen om al het andere onder het tapijt te vegen, zoals ze hebben gedaan met meer dan honderdduizend Amerikaanse veteranen die zijn getroffen door het Golfoorlogsyndroom, de binnenlandse slachtoffers na de gevechten van de oorlog van Bush' vaders. Misschien zullen de enorme kosten van de oorlog worden gedekt door een plundering van de 112 miljard vaten bewezen oliereserves van Irak tijdens de periode van het Amerikaanse 'trusteeship'. Misschien zal de oorlog een opstap zijn naar succesvolle acties tegen de mullahs in Iran en de Saoedi's. Misschien zijn de enige mensen die zullen betalen Irakezen.

     Maar het is veel waarschijnlijker dat er grote problemen zullen ontstaan ​​voor het Amerikaanse rijk kort na de val van Saddam, tijdens de naoorlogse bezetting, wanneer de VS zich alleen bevinden in de puinhoop die ze hebben veroorzaakt, in een grotere context van het verspreiden van wereldwijde chaos die is ook een Amerikaanse creatie. Een bloedig, twee jaar durend "lage intensiteit" conflict is waarschijnlijk - zoals wat de Israëli's krijgen met de Palestijnen, maar op een veel grotere schaal, de vernedering die de US Army Rangers in Mogadishu ervaren, is vele malen groter geworden. Een grootschalige volksopstand is ook niet onmogelijk. Op dat moment zullen de heersers van de VS worden gedwongen te kiezen tussen opnieuw weglopen, zoals ze deden in Libanon, Somalië en Kosovo - of de Amerikaanse troepen veroordelen om wit te bloeden in een conflict dat ze niet kunnen winnen.

     En dat is niet eens een begin voor te stellen wat er mis kan gaan voor de eigenaren van Amerika als ze de VS in een tweede of derde grote grondoorlog in een ander deel van de wereld krijgen terwijl ze nog steeds proberen hun versie van orde in Irak op te leggen.

     Kevin Keating
     Dit artikel is ook te vinden op de "Love and Treason" webpagina bij de Mid-Atlantic Anarchist Infoshop: http://www.infoshop.org/myep/defeat.html

     voetnoten
     (1) "De kwelling van Irak." Aspects of India's Economy, nrs. 33 & 34, december 2002. Online beschikbaar op: http://www.rupe-india.org/34/torment.html

     (2) "Militaire oplossing voor een economische crisis." Aspecten van de Indiase economie, op. cit.

     (3) "De oorlog tussen Iran en Irak: Amerikaanse belangen dienen." Aspecten van de Indiase economie, op. cit.


     Qasem Soleimani: Waarom hem nu vermoorden en wat gebeurt er daarna?

     De moord op generaal Qasem Soleimani, commandant van de Quds van de Iraanse Revolutionaire Garde, vertegenwoordigt een dramatische escalatie in het conflict op laag niveau tussen de VS en Iran en een waarvan de gevolgen aanzienlijk kunnen zijn.

     Vergelding is te verwachten. Een keten van actie en represailles zou kunnen leiden tot een directe confrontatie tussen de twee landen. De toekomst van Washington in Irak zou wel eens in twijfel kunnen worden getrokken. En de strategie van president Trump voor de regio - als die er is - zal als nooit tevoren op de proef worden gesteld.

     Philip Gordon, coördinator van het Witte Huis voor het Midden-Oosten en de Perzische Golf in de regering-Obama, beschreef de moord als een "oorlogsverklaring" van de Amerikanen aan Iran.

     De Quds Force is de tak van de Iraanse veiligheidstroepen die verantwoordelijk is voor operaties in het buitenland. Soleimani is jarenlang, of het nu in Libanon, Irak, Syrië of elders is, een belangrijke aanstichter geweest bij het uitbreiden en uitbreiden van de invloed van Iran door het plannen van aanvallen of het versterken van de lokale bondgenoten van Teheran.

     Voor Washington was hij een man met Amerikaans bloed aan zijn handen. Maar in Iran zelf was hij populair. En in praktische termen leidde hij Teheran's strijd tegen de brede campagne van druk en door de VS opgelegde sancties.

     Het meest verrassende is niet dat Soleimani in het vizier van president Trump was, maar wel waarom de VS hem nu zouden moeten toeslaan.

     Teheran kreeg de schuld van een reeks raketaanvallen op laag niveau op Amerikaanse bases in Irak. Een Amerikaanse civiele aannemer werd gedood. Maar eerdere Iraanse operaties - tegen tankers in de Golf, het neerschieten van een onbemand Amerikaans luchtvaartuig, zelfs de grote aanval op een Saoedische oliefaciliteit - verliepen allemaal zonder een directe reactie van de VS.

     Wat betreft de raketaanvallen op de Amerikaanse bases in Irak, het Pentagon heeft al teruggeslagen tegen de pro-Iraanse militie die verondersteld wordt achter hen te staan. Dat leidde tot een mogelijke aanval op het Amerikaanse ambassadecomplex in Bagdad.

     Bij het uitleggen van de beslissing om Soleimani te doden, concentreerde het Pentagon zich niet alleen op zijn acties in het verleden, maar stond er ook op dat de staking bedoeld was als afschrikmiddel. De generaal, zo staat in de verklaring van het Pentagon, was "actief plannen aan het ontwikkelen om Amerikaanse diplomaten en militairen in Irak en in de hele regio aan te vallen".

     Wat er daarna gebeurt, is de grote vraag. President Trump zal hopen dat hij in één dramatische actie zowel Iran heeft geïntimideerd als zijn steeds ongemakkelijker wordende bondgenoten in de regio zoals Israël en Saoedi-Arabië heeft bewezen dat de Amerikaanse afschrikking nog steeds tanden heeft. Het is echter bijna ondenkbaar dat er geen krachtig Iraans antwoord zal komen, ook al is het niet onmiddellijk.

     De 5.000 Amerikaanse troepen in Irak zijn een duidelijk potentieel doelwit. Dat geldt ook voor het soort doelen dat in het verleden door Iran of zijn volmachten is getroffen. De spanningen zullen hoger zijn in de Golf. Geen wonder dat de eerste impact een stijging van de olieprijzen was.

     De VS en hun bondgenoten zullen naar hun verdediging kijken. Washington heeft al een klein aantal versterkingen naar zijn ambassade in Bagdad gestuurd. Het zal plannen hebben om zijn militaire aanwezigheid in de regio indien nodig snel te vergroten.

     Maar het is evengoed mogelijk dat de reactie van Iran in zekere zin asymmetrisch zal zijn - met andere woorden niet zomaar een staking voor een staking. Het kan proberen in te spelen op de brede steun die het in de regio heeft - juist via de volmachten die Soleimani heeft opgebouwd en gefinancierd.

     Het zou bijvoorbeeld de belegering van de Amerikaanse ambassade in Bagdad kunnen hernieuwen, waardoor de Iraakse regering in een moeilijke positie zou komen te staan, en de Amerikaanse inzet daar ter discussie zou kunnen stellen. Het kan aanleiding geven tot demonstraties elders als dekmantel voor andere aanvallen.

     De aanval op de commandant van de Quds-troepen was een duidelijke demonstratie van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst en capaciteiten. Velen in de regio zullen niet rouwen om zijn overlijden. Maar was dit het verstandigste voor president Trump om te doen?

     Hoe goed is het Pentagon voorbereid op de onvermijdelijke nasleep? En wat vertelt deze staking ons over de algemene strategie van Trump in de regio? Is dit op een of andere manier veranderd? Is er een nieuwe nultolerantie ten aanzien van Iraanse operaties?

     Of was dit gewoon de president die een Iraanse commandant uitschakelde die hij ongetwijfeld zou beschouwen als 'een zeer slechte man'.


     Status van bewoners [ edit | bron bewerken]

     Kamp Ashraf is de basis in Irak van de Iraanse oppositiegroep People's Mojahedin Organization of Iran (PMOI/MEK).

     Na 2003 wezen de coalitietroepen de MEK in Kamp Ashraf aan als beschermde personen onder de Conventie van Genève. De Britse regering is niet langer van mening dat inwoners van Kamp Ashraf "beschermde mensen" zijn, volgens een schriftelijk antwoord op een vraag van een parlementslid van Ivan Lewis, minister van Buitenlandse Zaken op 25 november 2009. 93

     In zijn driemaandelijkse rapport aan de Veiligheidsraad van 14 mei 2010 overeenkomstig resolutie 1883 benadrukte VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon de rechten van inwoners van Kamp Ashraf, Irak, op bescherming tegen willekeurige verplaatsing in Irak of gedwongen uitlevering aan Iran. ⎶'93 [ niet in citaat gegeven ] Om de humanitaire situatie in het kamp te verbeteren, benoemde EUHR Catherine Ashton Jean De Ruyt, een hooggeplaatste Belgische diplomaat, om te adviseren over de reactie van de EU op kamp Ashraf. ⎷]

     Brian Binley, een parlementslid van de Conservatieve Partij van het Verenigd Koninkrijk, vroeg in een grote bijeenkomst om bescherming van Ashraf. ⎸]Opmerkingen:

 1. Mukhwana

  Ik bedoel, je staat de fout toe. Voer in dat we bespreken. Schrijf me in PM.

 2. Kezilkree

  En dat zouden we doen zonder jouw opmerkelijke idee

 3. Brami

  Bravo, je zin briljantSchrijf een bericht