OPMERKINGEN VAN DE PRESIDENT IN ADRES TOT DE NATIE Bagram Air Base, Afghanistan 4:01 A. M. AFT - Geschiedenis

OPMERKINGEN VAN DE PRESIDENT IN ADRES TOT DE NATIE Bagram Air Base, Afghanistan 4:01 A. M. AFT - GeschiedenisWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

De PRESIDENT: Goedenavond vanaf de vliegbasis Bagram. Deze buitenpost is meer dan 7.000 mijl van huis, maar al meer dan een decennium is het ons nauw aan het hart. Omdat hier, in Afghanistan, meer dan een half miljoen van onze zonen en dochters hebben geofferd om ons land te beschermen.

Vandaag heb ik een historische overeenkomst getekend tussen de Verenigde Staten en Afghanistan die een nieuw soort relatie tussen onze landen definieert -- een toekomst waarin Afghanen verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun natie, en waarin we een gelijkwaardig partnerschap opbouwen tussen twee soevereine staten; een toekomst waarin oorlog eindigt en een nieuw hoofdstuk begint.

Vanavond wil ik met je praten over deze overgang. Maar laten we ons eerst herinneren waarom we hier kwamen. Hier, in Afghanistan, vestigde Osama bin Laden een veilige haven voor zijn terroristische organisatie. Het was hier, in Afghanistan, waar Al-Qaeda nieuwe rekruten bracht, hen opleidde en terreurdaden beraamde. Het was hier, vanuit deze grenzen, dat Al Qaida de aanslagen lanceerde waarbij bijna 3.000 onschuldige mannen, vrouwen en kinderen omkwamen.

En dus trokken de Verenigde Staten en onze bondgenoten tien jaar geleden ten oorlog om ervoor te zorgen dat Al Qaida dit land nooit meer zou kunnen gebruiken om aanvallen op ons uit te voeren. Ondanks het aanvankelijke succes heeft deze oorlog om een ​​aantal redenen langer geduurd dan de meesten hadden verwacht. In 2002 ontsnapten Bin Laden en zijn luitenants over de grens en vestigden een veilige haven in Pakistan. Amerika heeft bijna acht jaar lang een andere oorlog in Irak gevoerd. En de extremistische bondgenoten van Al-Qaeda binnen de Taliban hebben een brute opstand gevoerd.

Maar de afgelopen drie jaar is het tij gekeerd. We hebben het momentum van de Taliban gebroken. We hebben sterke Afghaanse veiligheidstroepen opgebouwd. We hebben het leiderschap van Al Qaeda verwoest en meer dan 20 van hun top 30 leiders uitgeschakeld. En een jaar geleden lanceerden onze troepen vanuit een basis hier in Afghanistan de operatie waarbij Osama bin Laden omkwam. Het doel dat ik heb gesteld -- Al-Qaeda verslaan en het een kans ontzeggen om weer op te bouwen -- ligt nu binnen ons bereik.

Toch komen er moeilijke dagen aan. De enorme opofferingen van onze mannen en vrouwen zijn nog niet voorbij. Maar vanavond wil ik je vertellen hoe we onze missie zullen voltooien en de oorlog in Afghanistan zullen beëindigen.

Ten eerste zijn we begonnen met een overgang naar de Afghaanse verantwoordelijkheid voor veiligheid. Nu al woont bijna de helft van de Afghaanse bevolking op plaatsen waar de Afghaanse veiligheidstroepen het voortouw nemen. Deze maand, tijdens een NAVO-top in Chicago, zal onze coalitie een doel stellen voor de Afghaanse strijdkrachten om volgend jaar de leiding te nemen bij gevechtsoperaties in het hele land. Internationale troepen zullen de Afghanen blijven trainen, adviseren en bijstaan, en waar nodig naast hen vechten. Maar we zullen verschuiven naar een ondersteunende rol als de Afghanen naar voren stappen.

Als we dat doen, zullen onze troepen naar huis komen. Vorig jaar hebben we 10.000 Amerikaanse troepen uit Afghanistan verwijderd. Tegen het einde van de zomer vertrekken er nog eens 23.000. Daarna zullen de reducties in een gestaag tempo doorgaan, waarbij steeds meer van onze troepen naar huis komen. En zoals onze coalitie heeft afgesproken, zullen de Afghanen eind 2014 volledig verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun land.

Ten tweede trainen we Afghaanse veiligheidstroepen om de klus te klaren. Die krachten zijn enorm gestegen en zullen dit jaar een piek bereiken van 352.000. De Afghanen zullen dat niveau drie jaar volhouden en daarna de omvang van hun leger verkleinen. En in Chicago zullen we een voorstel steunen ter ondersteuning van een sterke en duurzame Afghaanse strijdmacht op lange termijn. Ten derde bouwen we aan een duurzaam partnerschap. De overeenkomst die we vandaag hebben ondertekend, is een duidelijke boodschap aan het Afghaanse volk: als je opstaat, sta je niet alleen. Het legt de basis voor onze samenwerking in de komende tien jaar, met inbegrip van gedeelde toezeggingen om terrorisme te bestrijden en democratische instellingen te versterken. Het ondersteunt Afghaanse inspanningen om de ontwikkeling en waardigheid van hun volk te bevorderen. En het omvat Afghaanse toezeggingen tot transparantie en aansprakelijkheid, en om de mensenrechten van alle Afghanen te beschermen -- mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Binnen dit kader zullen we met de Afghanen samenwerken om te bepalen welke steun ze nodig hebben om na 2014 twee beperkte veiligheidsmissies te volbrengen: terrorismebestrijding en voortgezette training. Maar we zullen geen permanente bases bouwen in dit land, noch zullen we patrouilleren in de steden en bergen. Dat zal de taak van het Afghaanse volk zijn. Ten vierde streven we naar een onderhandelde vrede. In overleg met de Afghaanse regering heeft mijn regering rechtstreeks overleg gevoerd met de Taliban. We hebben duidelijk gemaakt dat ze deel kunnen uitmaken van deze toekomst als ze breken met Al Qaida, geweld afzweren en zich houden aan de Afghaanse wetten. Veel leden van de Taliban - van voetvolk tot leiders - hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn in verzoening. Het pad naar vrede ligt nu voor hen. Degenen die weigeren te wandelen, zullen te maken krijgen met sterke Afghaanse veiligheidstroepen, gesteund door de Verenigde Staten en onze bondgenoten. Ten vijfde bouwen we aan een wereldwijde consensus om vrede en stabiliteit in Zuid-Azië te ondersteunen. In Chicago zal de internationale gemeenschap steun uitspreken voor dit plan en voor de toekomst van Afghanistan. En ik heb zijn buurland - Pakistan - duidelijk gemaakt dat het een gelijkwaardige partner kan en moet zijn in dit proces op een manier die de soevereiniteit, belangen en democratische instellingen van Pakistan respecteert. Bij het nastreven van een duurzame vrede heeft Amerika geen plannen die verder gaan dan een einde aan de veilige havens van al-Qaeda en respect voor de Afghaanse soevereiniteit. Terwijl we verder gaan, zullen sommige mensen zich afvragen waarom we een vaste tijdlijn nodig hebben. Het antwoord is duidelijk: ons doel is niet om een ​​land op te bouwen naar het beeld van Amerika, of om elk spoor van de Taliban uit te roeien. Deze doelstellingen zouden nog veel meer jaren, veel meer dollars en vooral veel meer Amerikaanse levens vergen. Ons doel is om Al Qaeda te vernietigen, en we zijn op weg om precies dat te doen. Afghanen willen hun soevereiniteit doen gelden en een duurzame vrede opbouwen. Dat vereist een duidelijke tijdlijn om de oorlog te beëindigen. Anderen zullen vragen: waarom gaan we niet meteen weg? Ook dat antwoord is duidelijk: we moeten Afghanistan de kans geven om zich te stabiliseren. Anders zouden onze winsten verloren kunnen gaan en zou Al Qaida zich opnieuw kunnen vestigen. En als opperbevelhebber weiger ik dat te laten gebeuren. Ik erken dat veel Amerikanen oorlog moe zijn. Als president is niets pijnlijker dan een brief te ondertekenen aan een familie van de gevallenen, of in de ogen te kijken van een kind dat zal opgroeien zonder moeder of vader. Ik zal Amerikanen geen dag langer in gevaar houden dan absoluut noodzakelijk is voor onze nationale veiligheid. Maar we moeten het werk afmaken dat we in Afghanistan zijn begonnen en deze oorlog op een verantwoorde manier beëindigen.

Mijn mede-Amerikanen, we hebben meer dan een decennium gereisd onder de donkere wolk van oorlog. Maar hier, in de duisternis van vóór zonsopgang in Afghanistan, zien we het licht van een nieuwe dag aan de horizon. De oorlog in Irak is voorbij. Het aantal van onze troepen in gevaar is gehalveerd en er zullen er binnenkort meer naar huis komen. We hebben een duidelijk pad om onze missie in Afghanistan te vervullen en tegelijkertijd gerechtigheid te brengen aan Al Qaida.

Deze toekomst is alleen binnen handbereik dankzij onze mannen en vrouwen in uniform. Keer op keer hebben ze gehoor gegeven aan de oproep om op verre en gevaarlijke plaatsen te dienen. In een tijd waarin zoveel instellingen tekort kwamen, stonden deze Amerikanen pal. Ze kwamen hun verantwoordelijkheden jegens elkaar en de vlag waaronder ze dienen na. Ik heb net een aantal van hen ontmoet en gezegd dat ik als opperbevelhebber niet trotser kon zijn. En in hun gezichten zien we wat het beste is in onszelf en ons land.

Onze soldaten, onze matrozen, onze piloten, mariniers, kustwachters en burgers in Afghanistan hebben hun plicht gedaan. Nu moeten we datzelfde gevoel van gemeenschappelijk doel oproepen. We moeten onze veteranen en militaire families de steun geven die ze verdienen, en de kansen die ze hebben verdiend. En we moeten onze inspanningen verdubbelen om een ​​natie op te bouwen die hun offer waardig is.

Nu we uit een decennium van conflict in het buitenland en economische crisis in eigen land komen, is het tijd om Amerika te vernieuwen - een Amerika waar onze kinderen vrij van angst leven en de vaardigheden hebben om hun dromen op te eisen. Een verenigd Amerika van lef en veerkracht, waar zonlicht glinstert van stijgende nieuwe torens in het centrum van Manhattan, en we bouwen aan onze toekomst als één volk, als één natie.

Hier in Afghanistan hebben Amerikanen gehoor gegeven aan de oproep om hun medeburgers te verdedigen en de menselijke waardigheid hoog te houden. Vandaag herdenken we de gevallenen en degenen die verwondingen hebben opgelopen, zowel zichtbaar als onzichtbaar. Maar door donkere dagen hebben we kracht geput uit hun voorbeeld en de idealen die onze natie hebben geleid en de wereld hebben geleid -- een overtuiging dat alle mensen gelijk worden behandeld en de vrijheid verdienen om hun lot te bepalen. Dat is het licht dat ons nog steeds leidt.

Deze tijd van oorlog begon in Afghanistan en hier zal het eindigen. Laten we, met vertrouwen in elkaar en onze ogen gericht op de toekomst, het werk afmaken en een rechtvaardige en blijvende vrede smeden.

Moge God onze troepen zegenen en moge God de Verenigde Staten van Amerika zegenen.

EINDE 4:12 A. ACHTER


Obama prijst Bidens moedige leiderschap bij het terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Afghanistan na bijna 20 jaar oorlog

Voormalig president Barack Obama prees woensdag het "gedurfde leiderschap" van president Joe Biden bij het nemen van stappen om een ​​einde te maken aan de Amerikaanse oorlog in Afghanistan die bijna twee decennia heeft geduurd en zich over meerdere regeringen uitstrekte.

Biden is van plan om alle Amerikaanse troepen die momenteel in Afghanistan zijn ingezet terug te trekken tegen 11 september 2021, wat 20 jaar geleden is sinds de terroristische aanslagen van 11 september 2001.

"Ik ben nu de vierde Amerikaanse president die een Amerikaanse troepenmacht in Afghanistan voorzit", zei Biden woensdag in de verdragskamer van het Witte Huis, waarin hij de verhuizing aankondigde, waarbij hij zwoer dat hij "deze verantwoordelijkheid niet aan een vijfde zal doorgeven".

Biden zei dat "hoewel we militair niet betrokken zullen blijven bij Afghanistan, ons diplomatieke en humanitaire werk zal doorgaan" om Afghaanse veiligheidstroepen en mensen tegen de Taliban te steunen.

"Het is een lange en zware strijd geweest in Afghanistan, geworteld in onze reactie op de dodelijkste terroristische aanslag op het Amerikaanse thuisland in onze geschiedenis", zei Obama, eraan toevoegend dat troepen en diplomatieke arbeiders "trots kunnen zijn op hun inspanningen om gerechtigheid te brengen voor 9/11, vernietig de veilige haven van Al-Qaeda, train Afghaanse veiligheidstroepen en steun de bevolking van Afghanistan."

De Amerikaanse invasie van Afghanistan, toen Operatie Enduring Freedom genoemd, werd gelanceerd in oktober 2001, slechts enkele weken na de aanslagen van 11 september op het World Trade Center. Het doel was om de aan de Taliban gelieerde terreurgroep achter de aanslagen, Al-Qaeda, en zijn leider Osama Bin Laden te vernietigen. Amerikaanse troepen doodden Bin Laden tijdens een staking in 2011 tijdens Obama's eerste ambtstermijn, maar zijn regering slaagde er niet in een einde te maken aan de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het land.

In zijn memoires uit 2020, "Een beloofd land"," Obama schreef dat "als het bereiken van een plan voor Irak relatief eenvoudig was, het vinden van een uitweg uit Afghanistan allesbehalve was", voegde hij eraan toe dat "in tegenstelling tot de oorlog in Irak, de Afghaanse campagne me altijd een oorlog van noodzaak had geleken."

Obama vertelde hoe hij aan het begin van zijn presidentschap in 2009 werd gevraagd om toestemming te geven voor een verzoek van de International Security Assistance Force voor de inzet van 30.000 Amerikaanse troepen, dat voor het eerst was opgericht onder de regering-Bush.

Van alle topfunctionarissen in zijn regering zei Obama dat "alleen Joe Biden zijn twijfels uitsprak" over het goedkeuren van de toegevoegde troepenaanwezigheid tijdens een bijeenkomst in de Situation Room, en zei dat Biden "Afghanistan als een gevaarlijk moeras zag".

Aan het einde van de bijeenkomst zei Obama dat Biden hem had gezegd: "Luister naar me, baas. Misschien woon ik al te lang in deze stad, maar één ding dat ik weet is wanneer deze generaals proberen een nieuwe president binnen te halen. "

'Laat ze je niet storen,' voegde hij eraan toe.

Momenteel hebben de VS ongeveer 2.500 troepen in het land ingezet, naast troepen van de Amerikaanse bondgenoten die lid zijn van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). In totaal zijn sinds het begin van de oorlog in 2001 meer dan 2.300 Amerikaanse militairen omgekomen in Afghanistan.

"Er zullen zeer moeilijke uitdagingen en verdere ontberingen in Afghanistan zijn, en de VS moeten diplomatiek en via onze ontwikkelingsinspanningen betrokken blijven om het Afghaanse volk te ondersteunen, met name degenen die buitengewone risico's hebben genomen namens de mensenrechten", zei Obama.

"Maar na bijna twee decennia onze troepen in gevaar te hebben gebracht," voegde hij eraan toe, "is het tijd om te erkennen dat we alles hebben bereikt wat we militair kunnen bereiken, en dat het tijd is om onze resterende troepen naar huis te brengen."


Obama brengt verrassingsbezoek aan Afghanistan

P ingezetene Barack Obama maakte zondag een verrassingsreis naar Afghanistan & mdash zijn eerste bezoek aan Afghanistan in twee jaar en zijn vierde reis als algemeen president & mdash en beloofde een “verantwoordelijk eindeâ€8221 aan de oorlog daar tegen het einde van 2014.

Tijdens het bezoek sprak Obama met troepen, bezocht hij een basishospitaal en ontmoette hij militaire functionarissen om de aanwezigheid van troepen in Afghanistan te bespreken nu de langste oorlog van het land ten einde loopt. Countryzanger Brad Paisley vloog met Obama op Air Force One om voor de troepen op te treden.

“Ik was in de buurt, dacht dat ik even langs zou komen,'zei Obama. “Ik ben hier op een enkele missie en dat is om je te bedanken voor je buitengewone service … Ik ben hier ook namens 300 miljoen Amerikanen die ook willen bedanken.”

De president noemde het een 'cruciaal moment' voor de oorlog in Afghanistan, waarbij Amerikaanse troepen zich voorbereiden om hun gevechtsrol tegen het einde van het jaar te beëindigen, aangezien Afghaanse troepen het voortouw nemen bij het veiligstellen van de veiligheid van het land. “Tegen het einde van dit jaar zal de overgang compleet zijn … en onze gevechtsmissie zal voorbij zijn,' zei Obama, onder het luidste applaus van de toespraak. “De oorlog van Amerika in Afghanistan zal tot een verantwoord einde komen.”

Hij eindigde zijn opmerkingen met de belofte om elke hand in de kamer te schudden. “Hoewel ik misschien niet met iedereen een selfie kan maken,'voegde hij eraan toe.

Ben Rhodes, plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur voor strategische communicatie, zei dat de regering-Obama de weekendtrip naar Memorial Day een gelegenheid voor de president vond om Amerikaanse troepen en burgers te bedanken voor hun diensten.

Er zijn geen ontmoetingen gepland met de aftredende president van Afghanistan, Hamid Karzai, of een van de leidende kandidaten voor de lopende presidentsverkiezingen van het land. Een functionaris van het Witte Huis zei dat de regering Karzai had uitgenodigd om het bezoek van de president bij te wonen, maar dat dit niet was gelukt vanwege de timing op het laatste moment. "De president zal de komende dagen waarschijnlijk telefonisch met president Karzai spreken, en hij kijkt er ook naar uit om na de verkiezingen met de volgende president van Afghanistan samen te werken", zei de functionaris.

De twee tweede presidentskandidaten van Afghanistan, Abdullah Abdullah en Ashraf Ghani Ahmadzai, hebben allebei gezegd dat ze een bilaterale overeenkomst zouden steunen die sommige Amerikaanse soldaten toestaat te blijven en een overeenkomst waar Karzai tegen is, te verdedigen. Obama zei zondag dat hij 'hoopvol' was dat hij een overeenkomst zou kunnen ondertekenen met de volgende president van Afghanistan, die een beperkte militaire aanwezigheid daar na 2014 zou behouden.

'We willen ervoor zorgen dat Afghanistan nooit meer kan worden gebruikt om een ​​aanval op ons land uit te voeren', zei hij.


Obama brengt verrassingsbezoek aan Afghanistan

Op de verjaardag van de moord op Osama Bin Laden is president Obama in Afghanistan waar hij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal ondertekenen met de Afghaanse president Karzai, volgens berichten.

De overeenkomst zal de voorwaarden bevatten voor de relatie tussen de VS en Afghanistan na de deadline van 2014 voor de terugtrekking van de strijdkrachten. Obama is momenteel in Kabul en zal om 19:30 uur ET tot de natie spreken vanaf de luchtmachtbasis Bagram.

Het volgende komt uit poolrapporten van Josh Gerstein van Politico, die met de president reist:

Andrews naar Bagram Air Base naar Kabul

President Barack Obama is in Afghanistan voor een wervelend bezoek dat zal uitmonden in een live, op televisie uitgezonden toespraak tot het Amerikaanse volk.

Obama zal naar verwachting binnenkort een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekenen met de Afghaanse president Hamid Karzai.

Obama's 8217s zouden woensdag net na 730 PM ET de natie toespreken vanaf de vliegbasis Bagram.

Pool, dat maandagavond in Andrews bijeenkwam, heeft tot nu toe een embargo gehad waardoor de reis niet kon worden gemeld.

Obama vertrok dinsdagochtend om 1209 uur. En arriveerde om 1020 uur lokale tijd in Bagram. Hij landde met een helikopter op LZ in de buurt van het presidentieel paleis om iets na 23.00 uur lokaal

Amb Ryan Crocker en luitenant-generaal Mike Scaparotti plaatsvervangend cddr us-troepen afghanistan begroetten Obama toen hij uitstapte vanaf de lagere trappen van AF1 in Bagram.

Obama is momenteel in het presidentieel paleis in Kabul. . .

Hoge regeringsfunctionarissen zeiden dat de onconventionele timing van gebeurtenissen tijdens de reis, zoals de geplande ondertekeningsceremonie om middernacht lokale tijd, bedoeld was om Obama in staat te stellen Amerikanen toe te spreken volgens een schema dat geschikt is voor het Amerikaanse televisiepubliek. Die toespraak, die naar verwachting ongeveer 10 minuten zal duren, zal plaatsvinden net na 19:30 uur ET dinsdag, dat is 4 uur hier in Afghanistan.

De reis opent het Witte Huis voor nieuwe kritiek dat Obama de moord op Osama Bin Laden uitbuit door het te gebruiken als een belangrijk onderdeel van zijn herverkiezingscampagne.

Vice-president Biden heeft duidelijk gemaakt dat het Witte Huis van plan is de moord voor zijn politieke voordeel te gebruiken, en zei afgelopen donderdag dat "Osama bin Laden is dood" deel moet uitmaken van een bumpersticker van een campagne.

De campagne van Obama 2012 heeft een video vrijgegeven waarin Obama's besluit wordt gevierd om Bin Laden uit te schakelen en te suggereren dat Mitt Romney niet dezelfde stap zou hebben gemaakt.


Obama landt in Afghanistan voor verrassingsbezoek aan Memorial Day

President Obama maakte zondag een verrassingsreis naar Bagram Air Field in Afghanistan, bedankte de troepen voor hun diensten op Memorial Day en beloofde aan het einde van het jaar een einde te maken aan de bijna 13-jarige oorlog daar.

In een nachtelijke toespraak tot soldaten op de luchtmachtbasis zei de president dat hij de 300 miljoen Amerikanen vertegenwoordigde die ook de troepen wilden bedanken.

"Ik ben hier om je te bedanken en ik ben hier om te zeggen hoe trots ik op je ben. En ik ben hier om te zeggen hoe trots ik op je families ben, want in sommige opzichten, op grote en kleine manieren, hun opoffering net als jij bent," zei hij.

Obama verklaarde een "cruciaal moment" in de meer dan tien jaar durende oorlog en zei dat de Amerikaanse gevechtsmissie eind 2014 tot "een verantwoord einde" zal komen, maar dat hij nog steeds op zoek is naar een bilaterale veiligheidsovereenkomst die zal de VS in staat stellen om na het einde van het jaar een beperkte militaire aanwezigheid in het land te behouden. De Afghaanse president Hamid Karzai heeft geweigerd een dergelijke overeenkomst te ondertekenen, hoewel hij heeft geholpen bij de onderhandelingen, hoewel de kandidaten die hem willen opvolgen dit waarschijnlijk zullen doen.

Hoewel Obama tijdens zijn opmerkingen niet aankondigde hoe hij van plan is de overgang na 2014 in Afghanistan aan te pakken, vertelde hij verslaggevers na een briefing met militaire functionarissen dat hij verwacht zijn beslissing "binnenkort" aan te kondigen.

Trending Nieuws

"Ik dacht dat het belangrijk voor me was om rechtstreeks contact op te nemen met mensen voordat die beslissingen uiteindelijk werden genomen", zei hij.

In een gesprek met soldaten op het vliegveld zei de president dat hij hoopte een bilaterale veiligheidsovereenkomst te ondertekenen om 'alle winst die u heeft helpen winnen te behouden'. Hij zei dat hij ervoor wil zorgen dat Afghanistan nooit meer zal worden gebruikt om een ​​aanval op de VS uit te voeren, zoals in september 2001.

Plaatsvervangend nationale veiligheidsadviseur Ben Rhodes informeerde verslaggevers op weg naar Afghanistan en vertelde verslaggevers dat de regering een "reeks opties" onderzoekt voor een troepenaanwezigheid na 2014.

"Ik denk dat de belangrijkste principes die er zijn: voortdurende training van de Afghaanse nationale veiligheidstroepen en ondersteuning van hun terrorismebestrijdingsoperaties zijn", zei hij.

De president heeft de Amerikaanse troepen in Bagram gecrediteerd voor de vooruitgang van het land in de afgelopen jaren, aangezien Afghaanse troepen het voortouw hebben genomen op het gebied van veiligheid en gemeenschappen in staat zijn geweest om te herbouwen. Hoewel Afghanistan 'nog steeds een zeer gevaarlijke plaats' is, zei de president, zijn de meisjes terug naar school gegaan en zijn de levensverwachting, geletterdheid en andere maatstaven dramatisch verbeterd. Amerikaanse troepen hebben het Afghaanse volk "hoop voor hun toekomst" gegeven, zei hij.

"Iedereen die hier heeft gediend en alle leden van onze coalitie kunnen trots zijn omdat je de missie voltooit", zei de president. 'Jullie hebben thuis aanslagen helpen voorkomen en Amerikaanse levens gered. Al Qaida zit in dat deel van de wereld op de hielen en dat komt door jou.'

Dit is de vierde reis van de president naar het land tijdens zijn presidentschap. Net als bij eerdere bezoeken aan het land, werd het niet vooraf aan de pers aangekondigd. De heer Obama verliet Washington laat op zaterdagavond en vloog door de nacht. Hij was zondag slechts een paar uur op de grond voordat hij terugkeerde naar de VS.

Naast ontmoetingen met militaire commandanten en het houden van de bijeenkomst, bezocht de president gewonde troepen. Hij werd vergezeld door country-ster Brad Paisley, die een optreden gaf op de basis. De heer Obama reisde niet naar de hoofdstad Kabul, of ontmoette Karzai niet.

Rhodes zei dat de regering al een tijdje probeerde een reis te plannen om de troepen te bedanken, en dat de timing goed was. De president heeft Karzai of kandidaten niet ontmoet om te voorkomen dat Amerika's aanwezigheid in de lopende verkiezingen wordt geïnjecteerd.

De reis van de president kwam toen hij thuis kritiek kreeg op beschuldigingen van wangedrag bij medische voorzieningen van Veterans Affairs in het hele land. In zijn wekelijkse toespraak op zaterdag riep hij de natie op om "te blijven werken om ervoor te zorgen dat ons land ons heilige vertrouwen aan allen die hebben gediend hooghoudt".


Obama-ondersteunende politieke hack Admiraal McRaven wil dat Trump uit zijn ambt wordt gezet: “Hoe eerder, hoe beter'8221

Dit is niet de eerste rodeo voor president Trump en admiraal McRaven. Ze gaan al een tijdje heen en weer in onenigheid en afkeer. McRaven is waarschijnlijk niet gewend aan de directe schietstijl van president Trump, die McRaven op zijn vele misstappen heeft aangesproken.

De admiraal schreef zojuist een opiniestuk in de New York Times waarin hij zegt dat hij vindt dat president Trump uit zijn ambt moet worden ontheven. Voor een buitenstaander die de geschiedenis van McRaven niet kent, lijkt dit heel serieus. Het probleem is dat McRaven het vanaf het begin op president Trump heeft gehad en zijn politiek het beste van hem heeft laten krijgen. Zie je, McRaven is een Obama-man, dus het is niet gek dat hij president Trump zou verafschuwen.

Hier is de geschiedenis van McRavens ontmoetingen met Trump:

President Trump veroorzaakte een storm toen hij voormalig marine-admiraal McRaven riep vanwege zijn linkse politieke overtuigingen en filosofie over de regels van betrokkenheid. Het is een deel van de reden waarom zovelen stierven door toedoen van de vijand. Hun handen waren vastgebonden. President Trump kijkt toe en weet dat het veel te lang duurde om Osama bin Laden gevangen te nemen en te doden. Bin Laden woonde 5 of 6 jaar op dezelfde compound in Pakistan. Hij heeft hier een punt over en sprak zich uit:

“Zou het niet leuk zijn geweest als we Osama bin Laden veel eerder hadden gekregen, zou het niet leuk zijn geweest?”

'Ze hebben hem neergehaald, maar kijk, kijk, daar is nieuws, hij woonde in Pakistan, we steunen Pakistan, we geven ze 1,3 miljard dollar per jaar, wat we ze trouwens niet meer geven. , Ik heb het beëindigd omdat ze niets voor ons doen, ze doen verdomme niets voor ons.”

Hij heeft een punt. Twijfelt iemand of hij Osama bin Laden sneller zou hebben gepakt?

Het onderstaande rapport van een Gold Star-familie vertelt je alles wat je moet weten over deze politieke hack die aanbad aan de voeten van Obama's8230

ONS VORIGE RAPPORT OVER HOE DE MEDIA DEZE MAN BESCHERMT, OOK AL MOET HIJ WORDEN GEMAAKT:

Als je ziet dat een verhaal naar buiten wordt geduwd dat bijna een maand oud is, is het tijd om je af te vragen wat er aan de hand is. Verschillende nieuwsbronnen hebben een verhaal verspreid over hoe voormalig marine-admiraal McRaven zijn positie bij de Defense Innovation Board heeft verlaten nadat hij zich uitte tegen de intrekking door Trump van de veiligheidsmachtiging van Brennan. Amerikanen die deze kop zien, denken misschien dat dit iets is om zich zorgen over te maken, toch? Wat ze niet weten, is dat deze man een pro-Obama politieke hack is die de regels van strijd heeft veranderd van vechten in proberen de harten en geesten van de vijand te winnen (zie hieronder)!

McRaven haalde de krantenkoppen in augustus toen hij een opiniestuk schreef waarin hij president Trump veroordeelde en zei: "Haal ook mijn veiligheidsmachtiging in."

Nu meldt Fox News dat vorige maand, slechts een paar dagen na het schrijven van de opinie, McRaven een prominente post bij de DIB achterliet over het incident.

De DIB, waarop McRaven diende, werd opgericht tijdens de regering-Obama door de toenmalige minister van Defensie Ash Carter. Tot de leden behoren technologiemanagers en anderen die meestal van buiten het leger komen, zoals Alphabet CEO Eric Schmidt, auteur en natuurkundige Neil DeGrasse Tyson en journalist Walter Isaacson.

Afgelopen week was het nieuws overal met titels als:

McRaven, voormalig SOCOM-hoofd, treedt af als bestuurslid van het Pentagon na kritiek op Trump

Gepensioneerde admiraal die Trump bekritiseerde verlaat het bestuur van het Pentagon

Gepensioneerde admiraal die Trump bekritiseerde vanwege veiligheidsmachtigingen verlaat de adviesraad van het Pentagon

WAUW! De media laat je denken dat dit een groot probleem is, toch? Nou, dit bestuur bestond uit een stelletje linkse kerels die buiten het leger zitten. Waarom wordt dit alleen gemeld als dit op 20 augustus is gebeurd?

Weet je nog toen deze anti-Trump-admiraal de brief aan president Trump schreef? Wel, er was een reactie van een Gold Star-familie die een ontmoeting had met en sprak met deze voormalige marine-admiraal. Dit is wat JIJ moet weten over deze man:

GOUDEN STERREN OUDERS VERTELLEN DE WAARHEID:

Navy Seal Aaron Vaughn is een Amerikaanse held die stierf in Afghanistan. Zijn Gold Star-ouders zijn woedend op marine-admiraal William McRaven die een verzengende opinie schreef in de Washington Post aan president Trump nadat John Brennans veiligheidsmachtiging was ingetrokken.

Gold Star-ouders Billy en Karen Vaughn besloten te reageren op het opiniestuk omdat ze wisten dat admiraal McRaven de stap van de president had gepolitiseerd. Ze wisten dat hij een grote fan van Obama was, maar er zit zoveel meer in het verhaal. Hun heldenzoon was een van de mannen die werden neergeschoten in EXTORTION 17:

US NAVY SEAL AARON VAUGHN kwam op 6 augustus 2011 om het leven toen zijn helikopter werd neergeschoten in Afghanistan. Dertig Amerikanen stierven in de aanval! Het was het grootste verlies aan mensenlevens door één incident in de oorlog in Afghanistan. Zeventien van de slachtoffers waren elite Navy SEALs. Deze tragedie vond plaats onder leiding van McRaven. Slechts twee dagen na de schietpartij werd hij gepromoveerd tot het Amerikaanse JSOC. Er zijn talloze vragen geweest over de tragische gebeurtenis die door de regering onbeantwoord zijn gebleven. De Vaughns hadden duidelijk vragen gesteld aan admiraal McRaven, zoals je zult lezen in hun gepassioneerde brief hieronder...

In een verklaring aan SaraACarter.com schreven de Vaughns:

Mr. McRaven heeft zijn ware aard publiekelijk blootgelegd. Terwijl de meesten hem zien als een gewaardeerde man in uniform, heeft onze persoonlijke ervaring ons ertoe gebracht hem door een heel ander licht te bekijken...
Toen we in het openbaar begonnen te spreken over de feiten die we hadden verzameld met betrekking tot het neerschieten, kregen we te maken met ernstige intimidatie van de militaire leiding die op dat moment dienst deed tot genoegen van admiraal McRaven. De beschuldiging? We waren "politiek". En je mengt nooit militaire dienst en politiek. Nooit. Stel je de ironie voor, in onze ogen, om de huidige brief van McRaven aan onze president te lezen, met zijn stem als de voormalige commandant van USJSOC.

Politieker kon hij niet zijn. Hij confronteert een zittende president en legt een algemene verklaring af dat president Trump "ons in de ogen van onze kinderen in verlegenheid heeft gebracht". Nou, meneer, onze kinderen schamen zich niet. Onze zoon zou trots zijn geweest om onder deze opperbevelhebber te hebben gediend en, eerlijk gezegd, zou hij vandaag nog in leven zijn als hij dat had gedaan.
U, meneer McRaven, heeft geen recht om namens Amerikanen in het algemeen te spreken.

De feiten hebben aangetoond dat Mr. Brennan een slechte acteur is. Om hem te verdedigen zoals je hebt gedaan, vragen we ons af of je misschien iets belangrijks aan het doen bent? Misschien moet de natie uw motieven eens nader bekijken, meneer, zoals wij als familie gedwongen zijn te doen.

Bovendien, terwijl we werden geminacht omdat we het neerschieten van Afpersing 17 bespraken, kregen we herhaaldelijk te horen dat we de operationele veiligheid zouden kunnen schaden van degenen die nog steeds op vreemde bodem vechten. Maar niets, meneer, had een groter risico voor die gemeenschap kunnen opleveren dan wat u zojuist hebt gedaan. Wat de nationale veiligheid betreft, is wat je zojuist hebt gedaan eigenlijk onvergeeflijk.

U hebt verklaard dat u vereerd zou zijn als onze president uw veiligheidsmachtiging zou intrekken. Als je echt een man bent die staat voor wat je gelooft, doe dan het eervolle en lever zelf je veiligheidsmachtiging in. We zijn allemaal moe van de grootsheid. We hebben geluisterd naar de linksen en marxisten die ons al jaren vertellen dat als ze niet krijgen wat ze willen, ze ons land zullen verlaten, maar ja, ze zijn er nog steeds. Al genoeg.

BILLY VAUGHN SCHREEF EEN BOEK OVER EXTORTION 17:

SaraCarter.com meldt:

Op 4 januari 2013 had McRaven een ontmoeting met de Vaughns om Afpersing 17 te bespreken. Verraden: het schokkende waargebeurde verhaal van afpersing 17 zoals verteld door de vader van een Navy SEAL, herinnert Billy zich zijn ontmoeting met de admiraal en schrijft hij over verhitte uitwisselingen met hem over details van de schietpartij.

Hij beweert ook dat McRaven – die benadrukte dat hij niet wilde dat hun ontmoeting “politiek” was – president Obama bleef prijzen tijdens een gesprek met zijn familie.

NU WEET JE DE REST VAN HET VERHAAL'8230MCRAVEN IS EEN POLITIEKE HACK!

Het boek van Billy Vaughn over Afpersing 17 kan worden gekocht op Amazon. Hier is de intro van het boek:

Vóór BENGHAZI was er EXTORTION 17….

06 augustus 2011, 2:20 uur — Operatie Lefty Grove is aan de gang, een zeer gevaarlijke missie om een ​​andere hooggeplaatste Taliban-agent uit te schakelen, drie maanden na de dood van Osama Bin Laden.

In het donker van de nacht, vijfentwintig US Special Ops Forces en een vijfkoppige cockpitbemanning aan boord van Extortion 17, een CH-47 Chinook-helikopter. Zeven ongeïdentificeerde Afghaanse commando's mogen zich bij hen voegen. Grondtroepen zijn al verwikkeld in een uitputtende strijd van drie uur. De speciaal opgeleide krijgers van Afpersing 17 vallen in de Hot Landing Zone om hun medestrijders te helpen. Maar er is een probleem: de standaard helikopterescortes zijn allemaal ergens anders naartoe geleid. Mission directions are unclear. Worse, pre-assault fire to cover the Chinook transporting our brave fighting men is not ordered.

On that fateful night, Extortion 17 would never touch down. Taliban fighters fired three rocket-propelled grenades (RPGs) in rapid succession. The first RPG shot below the Chinook, but the second made contact in what the military would later describe as a “one-in-a-million shot.” The shot struck a rotor blade on the aft (rear) pylon, shearing off ten and a half feet of the blade. The third shot flew above the falling chopper. Within a matter of seconds, the chopper begins to spin violently out of control and then drops vertically into a dry creek bed and is engulfed in a large fireball.

There are no survivors.

The thirty brave Americans lost that night were more than just warriors. They were husbands, fathers, brothers, and sons. Billy Vaughn’s son, Aaron Carson Vaughn, was one of them.

Over the next few months as unsettling information on the tragic incident is released to the families, Billy Vaughn becomes increasingly disturbed. Billy discovers that US military forces are not being led to win battles, but have been sent on a fool’s errand to “win the hearts and minds” of other nations. He is told that the US Rules of Engagement have prevented our brave defenders from defending themselves. Adding insult to injury, Billy learned that a Muslim Imam was invited by our own US military leaders to “pray” over his son’s dead body. As US war heroes lay in their caskets before their last flight home, the Imam damned America’s fallen warriors as “infidels” who would burn in hell. As US military leaders observed the ceremony at Bagram Air Base, the Imam boasted over the deaths of US heroes with words such as, “The companions of heaven [Muslims] are the winners.”

Betrayed is a heart rending account in America’s history, an engaging novel of faith, patriotism, honor, duty and loss. Betrayed is not just the biography of an American military family, it is a crucial, true-life narrative that every American must read and understand about their government and the danger America’s military strategy currently poses to all families. Betrayed is a book Billy Vaughn wishes he didn’t have to write. But his son is gone and there are still unanswered questions. He needs to know if finding the truth may prevent another father from standing in his shoes.


TRUMP CAUSES FIRESTORM: Tells The Truth About Admiral McRaven’s Politics And Slow Capture Of Osama Bin Laden

President Trump caused a firestorm when he called out former Navy Admiral McRaven for his leftist political beliefs and philosophy on rules of engagement. It’s part of the reason why so many died at the hands of the enemy. Their hands were tied. President Trump watches and knows it took way too long to capture and kill Osama bin Laden. bin Laden was living in the same compound in Pakistan for 5 or 6 years. He has a point about this and spoke out on it:

Wouldn’t it have been nice if we got Osama bin Laden a lot sooner than that, wouldn’t it have been nice?”

“They took him down but…look, look, there’s news right there, he lived in Pakistan, we’re supporting Pakistan, we’re giving them $1.3 billion a year, which we don’t give them any more, by the way, I ended it because they don’t do anything for us, they don’t do a damn thing for us.”

He’s got a point. Does anyone doubt he would have caught Osama bin Laden faster? Here’s Trump in 2011 asking the question:

[email protected] in 2011: "Pakistan Probably Has Osama Bin Laden" Meanwhile, #FakeNews CNN calls Trump a Liar in 2018 for claiming that he suspected Pakistan was housing bin Laden

Trending: BREAKING VIDEO: Parents Arrested Protesting Critical Race Theory at School Board Meeting

(Source: CNN's Piers Morgan Tonight, February 10, 2011) pic.twitter.com/kgo8cLFY7z

&mdash Woj Pawelczyk (@Woj_Pawelczyk) November 19, 2018

The report below from a Gold Star family will tell you all you need to know about this political hack who worshiped at the feet of Obama…

OUR PREVIOUS REPORT ON HOW THE MEDIA PROTECTS THIS MAN EVEN THOUGH HE SHOULD BE CALLED OUT:

When you see a narrative being pushed out that’s almost one month old, it’s time to ask what’s going on. Several news sources have blasted a story out about how Former Navy Admiral McRaven has left his position with the Defense Innovation Board after coming out against Trump‘s revocation of Brennan’s security clearance. Americans seeing this headline might think this is something to be concerned about, right? What they don’t know is that this man is a pro-Obama political hack who changed the rules of engagement from fighting to trying to “win the hearts and minds” of the enemy (see below)!

McRaven made headlines in August when he wrote an op-ed condemning President Trump saying, “Revoke my security clearance, too.”

Now Fox News is reporting that last month, just a few days after penning the op-ed, McRaven left a prominent post with the DIB over the incident.

The DIB, on which McRaven served, was created during the Obama administration by then-Defense Secretary Ash Carter. Its members include technology executives and others who are mostly from outside the military, such as Alphabet CEO Eric Schmidt, author and physicist Neil DeGrasse Tyson and journalist Walter Isaacson.

The news was everywhere last week with titles like:

McRaven, former SOCOM head, resigns from Pentagon board following Trump criticism

Retired admiral who criticized Trump leaves Pentagon board

Retired Admiral Who Criticized Trump Over Security Clearances Quits Pentagon Advisory Board

WOW! The media has you thinking this is a big deal, right? Well, this board was made up of a bunch of lefty guys who are outside the military. Why is this just being reported if this happened on August 20th?

Remember when this anti-Trump admiral wrote the letter to President Trump? Well, there was a response from a Gold Star family that met with and talked to this former Navy Admiral. Here’s what YOU should know about this man:

GOLD STAR PARENTS ARE TELLING THE TRUTH:

Navy Seal Aaron Vaughn is an American hero who died in Afghanistan. His Gold Star parents are furious with Navy Admiral William McRaven who penned a scorching op-ed in the Washington Post to President Trump after John Brennan’s security clearance was pulled.

Gold Star parents Billy and Karen Vaughn decided to respond to the op-ed because they knew that Admiral McRaven had politicized the move by the president. They knew he was a big Obama fan…but there’s so much more to the story…Their hero son was one of the men shot down in EXTORTION 17:

U.S. NAVY SEAL AARON VAUGHN was killed on August 6, 2011, when his helicopter was shot down in Afghanistan. Thirty Americans died in the attack! It was the largest single-incident loss of life in the war in Afghanistan. Seventeen of the victims were elite Navy SEALs. This tragedy occurred under McRaven’s leadership. He was promoted to U.S. JSOC just two days after the shooting. There have been numerous questions about the tragic event that have gone unanswered by the government. The Vaughns had obviously asked questions of Admiral McRaven as you’ll read in their impassioned letter below…

In a statement to SaraACarter.com, the Vaughns wrote:

Mr. McRaven has publicly exposed his true colors. While most see him as an esteemed man in uniform, our personal experience led us to view him through a much different light…
When we began to speak publicly about the facts we had collected regarding the shoot down, we experienced severe intimidation from military leadership who, at that time, served at the pleasure of Admiral McRaven. The accusation? We were being “political.” And you never mix military service and politics. Nooit. Imagine the irony, in our eyes, to read McRaven’s current letter to our President, using his voice as the former Commander of USJSOC.

He could not be more political. He’s confronting a sitting President, making a blanket statement that President Trump has “embarrassed us in the eyes of our children.” Well, sir, our children aren’t embarrassed. Our son would have been proud to have served under this Commander in Chief and quite frankly, might still be alive today if he had.
You, Mr. McRaven, have no right to speak for Americans in general.

The facts have shown that Mr. Brennan is a bad actor. To defend him as you have makes us wonder if you are possibly posturing for something significant? Maybe the nation should take a closer look at your motives, sir, as we have been forced to do as a family.

In addition, while we were being scorned for discussing the shoot-down of Extortion 17, we were told repeatedly that we could be hurting operational security for those still fighting on foreign soil. But nothing, sir, could have caused greater risk to that community than what you’ve just done. As a matter of national security, what you just did is actually unforgivable.

You’ve made the statement that you would be honored to have your security clearance revoked by our President. If you’re truly a man who stands for what you believe, do the honorable thing and turn in your security clearance on your own. We’re all tired of the grand-standing. We’ve been listening to the leftists and Marxists tell us for years that if they don’t get what they want they’ll leave our country, but yep, they’re still here. Enough already.

BILLY VAUGHN WROTE A BOOK ABOUT EXTORTION 17:

SaraCarter.com reports:

O n January 4, 2013, McRaven met with the Vaughns to discuss Extortion 17. In his book, Betrayed: The Shocking True Story of Extortion 17 as Told by a Navy SEAL’s Father, Billy recalls his meeting with the admiral, writing about heated exchanges with him over details of the shoot down.

He also claims that McRaven–who emphasized he did not want their meeting to be “political” — continued to praise President Obama throughout a discussion with his family.

NOW YOU KNOW THE REST OF THE STORY…MCRAVEN IS A POLITICAL HACK!

Billy Vaughn’s book about Extortion 17 may be purchased on Amazon. Here’s the intro to the book:

Before BENGHAZI, There was EXTORTION 17….

August 06, 2011, 2:20 a.m.—Operation Lefty Grove is underway, a highly dangerous mission to take out another high-level Taliban operative, three months after the death of Osama Bin Laden.

In the dark of night, twenty-five US Special Ops Forces and a five-man flight crew on board Extortion 17, a CH-47 Chinook helicopter. Seven unidentified Afghan Commandos are allowed to join them. Ground forces have already been engaged in a three-hour exhaustive battle. Extortion 17’s specially trained warriors drop into the Hot Landing Zone to help their fellow warriors. But there’s a problem: the standard chopper escorts have all been directed elsewhere. Mission directions are unclear. Worse, pre-assault fire to cover the Chinook transporting our brave fighting men is not ordered.

On that fateful night, Extortion 17 would never touch down. Taliban fighters fired three rocket-propelled grenades (RPGs) in rapid succession. The first RPG shot below the Chinook, but the second made contact in what the military would later describe as a “one-in-a-million shot.” The shot struck a rotor blade on the aft (rear) pylon, shearing off ten and a half feet of the blade. The third shot flew above the falling chopper. Within a matter of seconds, the chopper begins to spin violently out of control and then drops vertically into a dry creek bed and is engulfed in a large fireball.

There are no survivors.

The thirty brave Americans lost that night were more than just warriors. They were husbands, fathers, brothers, and sons. Billy Vaughn’s son, Aaron Carson Vaughn, was one of them.

Over the next few months as unsettling information on the tragic incident is released to the families, Billy Vaughn becomes increasingly disturbed. Billy discovers that US military forces are not being led to win battles, but have been sent on a fool’s errand to “win the hearts and minds” of other nations. He is told that the US Rules of Engagement have prevented our brave defenders from defending themselves. Adding insult to injury, Billy learned that a Muslim Imam was invited by our own US military leaders to “pray” over his son’s dead body. As US war heroes lay in their caskets before their last flight home, the Imam damned America’s fallen warriors as “infidels” who would burn in hell. As US military leaders observed the ceremony at Bagram Air Base, the Imam boasted over the deaths of US heroes with words such as, “The companions of heaven [Muslims] are the winners.”

Betrayed is a heart rending account in America’s history, an engaging novel of faith, patriotism, honor, duty and loss. Betrayed is not just the biography of an American military family, it is a crucial, true-life narrative that every American must read and understand about their government and the danger America’s military strategy currently poses to all families. Betrayed is a book Billy Vaughn wishes he didn’t have to write. But his son is gone and there are still unanswered questions. He needs to know if finding the truth may prevent another father from standing in his shoes.


On Unannounced Visit, Obama Outlines ‘New Chapter’ for U.S. Role in Afghanistan

President Barack Obama and Afghan President Hamid Karzai meet to sign the Strategic Partnership Agreement at the Presidential Palace in Kabul, May 2, 2012.

Related

President Barack Obama on Tuesday made his third unannounced trip to Afghanistan – the first in more than two years — this time to sign a strategic pact that will guide U.S. relations with the country for the next decade. The pact, negotiated over the past 20 months, could be key to the withdrawal of U.S. forces from Afghanistan because it establishes guidelines for the relatively small force that will remain behind to continue training Afghan security forces.

“Today, I signed a historic agreement between the United States and Afghanistan that defines a new kind of relationship between our countries – a future in which Afghans are responsible for the security of their nation, and we build an equal partnership between two sovereign states a future in which the war ends, and a new chapter begins,” Obama said in a nationally televised address from Bagram Air Force Base on Tuesday evening Washington time, around 4 a.m. in Kabul. “My fellow Americans, we have traveled through more than a decade under the dark cloud of war. Yet here, in the pre-dawn darkness of Afghanistan, we can see the light of a new day on the horizon. The Iraq War is over. The number of our troops in harm’s way has been cut in half, and more will be coming home soon. We have a clear path to fulfill our mission in Afghanistan, while delivering justice to al Qaeda.”

There are currently more than 90,000 U.S. troops in Afghanistan and the U.S. is expected to draw down that number to 65,000 by the end of 2012 and to less than 20,000 by the end of 2014. Obama made no firm pledge on the number of soldiers who will remain over the next decade to further train Afghan security forces and hunt down al Qaeda and White House officials said that decision won’t be made until the next draw down is complete at the end of this summer. “The [continued U.S.] presence will be hugely important—not only for specific help with intelligence, air transport, and other key capabilities, but for reassurance,” says Michael O’Hanlon, a foreign policy expert at the Brookings Institution. “Afghanistan is a weak state near powerful neighbors who will be less tempted to run amok and wreak havoc there with a continued U.S./NATO presence.”

The trip comes after a rocky few months for U.S.-Afghan relations. In late February the inadvertent burning of Korans by U.S. forces set off mass protests and killings of NATO forces across Afghanistan. An AWOL U.S. soldier’s alleged slaughter of 17 Afghan civilians in mid-March made matters worse. Despite NATO assurances that the security situation has improved in Afghanistan, the secure, so-called Green Zone in Kabul has twice come under attack in recent months by insurgents firing mortars and rocket propelled grenades. Obama’s brief visit, conducted under the cover of the night, helped ensure security for Air Force One to land at Bagram Air Force base and for Marine One to land in Kabul.

Earlier that night when signing the agreement with Afghan President Hamid Karzai, whom Obama greeted as “my friend,” the President hailed the “historic moment for our two nations.” Also present at that midnight local time event was U.S. Ambassador to Afghanistan Ryan Crocker the senior allied commander in Afghanistan John Allen Senate Armed Service Committee Chairman Carl Levin, a Michigan Democrat Senator Jack Reed, a Rhode Island Democrat White House Chief of Staff Jack Lew and senior Obama adviser David Plouffe. “I’m here to affirm the bond between our two countries and to thank Americans and Afghans who have sacrificed so much over these last ten years,” Obama said. “Neither Americans nor the Afghan people asked for this war yet for a decade we’ve stood together. Today with the signing of the strategic partnership agreement we look forward to a future of peace. Today we’re agreeing to be long term partners.”

The trip also comes on the year anniversary of the killing of Osama bin Laden. Republicans and some Navy Seals have criticized the President for taking one too many victory laps on the killing, making it a political issue for the November presidential elections. Conservative news site The Drudge Report ran a headline for the President’s rumored visit reading, “Obama Spikes Ball in Kabul.” Republican presidential nominee-presumptive Mitt Romney marked the anniversary with a press conference and campaign event with former New York Mayor Rudy Giuliani. “I believe [Obama] certainly has a right to take credit for [the Osama bin Laden mission],” said Giuliani, who was mayor of the city during the Sept. 11 attacks, “but he shouldn’t use it in a negative campaign.”

White House officials said the timing of the visit was based on Obama and Karzai’s desire to see the 10-page strategic partnership agreement signed before the NATO summit in Chicago later this month. The agreement, which took nearly two years to negotiate, was only concluded a couple of weeks ago and Obama had pledged to sign it on Afghan soil before the summit, which left only a small window of time for the trip. Plus,”the President always planned to spend today [the one-year anniversary of bin Laden’s death] with the troops,” a senior official told reporters on a call. “What better way to spend it than by thanking those who made it happen?”

When asked if the President is “spiking the ball,” Senator John McCain of Arizona, who was the 2008 Republican nominee, said he actually welcomed Obama’s trip given that it’s been more than a year since the President has delivered a big speech about the ongoing war. ““I am pleased that the President has traveled to Afghanistan,” McCain said in a statement. “This is a significant opportunity for him to hear directly from our military commanders and troops on the ground about the significant progress we are making in this fight.”


Shrub did not start the job, he fooled around, wasting blood and treasure for nothing. The task is eliminating Islam from Afghanistan, Pakistan, Iraq, Iran, and everywhere else because Islam is permanent war.

Terrorism is not a domestic criminal matter for the justice system to handle. It is transnational warfare. Its objective is global dominance for Islam. The Magnificent Nineteen hijacked those aircraft and flew them into buildings in service to Allah an act of worship and a military tactic . I direct doubters & dissenters, damned fools one and all, to the most revealing statement of Khalid Sheikh Mohammad and his four co-conspirators. Intelligent, open minded persons will read it and curse Islam, bigots will not. Killing or imprisoning every member of al-Qaida will not end terrorism or the war it is a drop in the ocean. The enemy is Islam, Muslims are its canon fodder.


How Trump departed in secret

The White House took pains to keep the trip a secret after Mr. Trump’s cover was blown last year when Air Force One was spotted en route to Iraq by an amateur British flight watcher.

Cell phones and other transmitting devices were confiscated for the duration of the trip from everyone traveling aboard Air Force One. And Thanksgiving-themed tweets were teed up to publish ahead of time from Mr. Trump’s account to prevent suspicions arising about the president’s silence.

President Donald Trump shakes hands during a meeting with Afghan President Ashraf Ghani during a surprise Thanksgiving Day visit, Thursday, Nov. 28, 2019, at Bagram Air Field, Afghanistan. | Photo Credit: AP

A small group of reporters was told to meet on Wednesday night on the top floor of a parking garage and transported in black vans to Andrews Air Force Base. Meanwhile, the president was secretly flying back from Florida, where reporters had been told he’d be spending Thanksgiving at his Mar-a-Lago club.

The plane he’d flown to Florida - the modified 747 painted in the iconic white and blue of Air Force One - remained parked on the tarmac at West Palm Beach Airport to avoid revealing the president’s movement.

About 9.45 p.m., the president boarded a nearly identical plane concealed in a hangar at Andrews Air Base, taking off and landing under the cover of darkness, with cabin lights dimmed and window shutters drawn.

White House Press Secretary Stephanie Grisham said plans for the visit had been in the works for weeks.

"It’s a dangerous area and he wants to support the troops,” Ms. Grisham told reporters before Mr. Trump landed. “He and Mrs. Trump recognize that there’s a lot of people who are away from their families during the holidays and we thought it’d be a nice surprise.”


Bekijk de video: Sejarah Taliban Di Afghanistan